Försäkringslösningar för multinationella företag

Att skydda  organisationen mot sena eller uteblivna betalningar blir mer komplext när du bedriver verksamhet i flera olika länder och har olika affärsverksamheter. Det är därför som du behöver kristallklar visibilitet och kontroll när du hanterar komplexa handelsavtal.

Internationella kreditförsäkringar går längre och ger dig det där extra skyddet för ditt företag och ditt resultat. Den ger dig även unik kunskap och data för att expandera dina marknader och växa med lönsamhet.
Allianz Trade for Multinationals ger dig relevanta analyser om marknaden och ekonomin och lösningar för kreditförsäkringar för att ge dig lugnet som behövs för att fokusera på din företagsstrategi och din verksamhet.

Vårt expertteam för samman vår lokala och globala expertis för företag och finansinstitut. Vi arbetar tillsammans med dig för att hjälpa dig att fatta snabba och genomtänkta riskbeslut som uppfyller global standard, optimerar hanteringen av din risk och tar bort handelshinder.

Utöver detta kan du förvänta dig marknadsledande tekniska lösningar som hjälper dig att fatta genomtänkta beslut och hantera dina avtal i realtid.
Som världsledande inom kreditförsäkringar stöttar vi över 66 000 kunder och skyddar affärstransaktioner på 962 miljarder euro världen över.

Oavsett om du är på väg in på en ny marknad, handlar med nya kunder, identifierar lämpliga samarbetspartners eller centraliserar din globala verksamhet kommer vi att hålla dig steget före. Vi följer upp och analyserar företag som är aktiva på marknader som står för 92 % av global BNP för att skydda din multinationella verksamhet mot ekonomisk osäkerhet.
Global kommersiell inkassotjänst hela vägen.
 
Idealiska vid handel med ökad risk och utmanande marknader där kortsiktiga transaktioner kräver extra stöd.
Våra borgensförbindelser ger dig ökad säkerhet att handla och få din verksamhet att växa när du behöver det.
”Fidelity” täcker ekonomiska förluster som har orsakats av dina anställda och entreprenörer.