BNPL-lösningar: omvandla risker till styrkor

Juli 2023

Med 80% av B2B-transaktioner som förutspås vara digitala 20251 är en sak säker: e-handel är vägen framåt.

Vid sidan av denna tillväxt ser vi en ökad efterfrågan på snabba, säkra och flexibla betalningsalternativ – B2B-handlare måste vara kunniga. Att tillhandahålla ett integrerat tekniskt erbjudande, som Buy Now, Pay Later (BNPL), kan vara nyckeln till affärskontinuitet och utveckling.

Men som med alla nya verktyg eller processer medför det risker att införa ett BNPL-alternativ för köpare. Så här hanterar leverantörerna själva, tillsammans med försäkringsgivare, dessa problem.

Förutse finansiella fluktuationer

Domen är tydlig: Tekniken hjälper företagen att växa i sin verksamhet. Och även i en osäker ekonomisk miljö eller vid potentiella risker erbjuder BNPL-lösningar fördelar.

För det första behöver handlare (i USA kallade köpmän) inte oroa sig för kreditriskerna vid en transaktion. BNPL-finansiering är säkrad och ofta uppbackad av försäkringsbolag. I de flesta fall är det BNPL-leverantören som bär risken om köparen inte kan betala,   inte handlaren.

För det andra är lösningarna särskilt användbara för säljare som vill engagera sina långsiktiga kunder, det  vill säga ett stort antal köpare som står för en låg total andel av intäkterna. Genom att automatisera sina kreditbeslut kan handlare förvandla dessa transaktioner med lägre värde till en högre producerande intäktsström.

Slutligen, som en utlåningsström, kommer BNPL att förbli attraktivt för små och medelstora företag. Dessa småföretagsköpare, som inte har tillgång till de traditionella finansmarknaderna, kommer sannolikt att förlita sig på alternativa lösningar i takt med att lågkonjunkturen fortskrider. Även om stigande skuldkostnader får leverantörerna att höja sina priser, gör leverantörerna klokt i att överväga att använda en BNPL-lösning för att ta sig in på denna marknad.

Skydd av personer och inköp

Så, det lustiga är att även om små och medelstora företag är de som troligen har mest nytta av BNPL, är de också de mest riskfyllda för användarna. Och inte bara ekonomiskt. Med mindre data tillgängliga än större företag kan informationsbrist utgöra en annan risk för leverantörer: identitetsbedrägerier.

Grundläggande kontroller som är inbyggda i BNPL-lösningar bidrar i hög grad till att minska riskerna, till exempel genom att kräva att småföretag länkar sina bankkonton. Det är grundläggande bedrägerikontroll – se till att bankkontot matchar företagsnamnet.

Den heliga graalen för att förebygga bedrägerier är dock introduktionen. Men även om en svår introduktion – kanske genom att kräva flera olika typer av identifikation innan du gör en beställning – som kan upptäcka illegitima köpare, kan det även leda till att du förlorar riktiga kunder.

Att skapa en balanserad lösning är det som gäller inom bedrägeribekämpning just nu. Försäkringsgivare, som Allianz Trades dedikerade e-handelsavdelning, arbetar nära BNPL-leverantörer för att utveckla stabila bedrägeribekämpningsåtgärder och en säker, men tillgänglig, introduktion.

Säkerställ säker datalagring

I dagens digitala landskap är cybersäkerhet viktigt för företag av alla storlekar och inom alla sektorer. Konsekvenserna av en svag länk kan vara allvarliga, till exempel nätfiske som leder till stöld av värdefulla varor. Även om kommunikationen är säker finns det dock en annan stor risk att ta hänsyn till när det gäller datalagring – och dataskydd.

Digitala transaktioner kräver ofta lagring av stora mängder finansiell och personlig information, inklusive känsliga och identifierande uppgifter. Men för BNPL-leverantörer är datasäkerhet en vägledande princip. Många av dessa företag är datamedvetna och måste följa strikta riktlinjer för datasekretess. Deras grundare har ofta en bakgrund inom tekniksektorn och vet hur man bygger in dataskydd i verksamheten från början. Och som API-baserade produkter behöver de faktiskt inte lagra några uppgifter för att kunna få tillgång till dem. Denna expertis inom datasäkerhet, tillsammans med det faktum att handlaren är ett steg bort från datalagring, skyddar företag som implementerar BNPL-lösningar från cyberhot.

Stärkt framgång med BNPL

Att utforska de potentiella riskerna med BNPL-lösningar avslöjar deras inneboende styrkor – från förbättrad datasäkerhet till balanserade åtgärder mot bedrägeri – och de kan till och med användas för att stärka verksamheten. För småföretag är BNPL en tillgänglig kreditström. Samtidigt gör det möjligt för handlare att öka sin närvaro på marknaden för små och medelstora företag. Ingen enskild kund kommer att ha avgörande betydelse för verksamheten, men när tusentals kunder nu köper mer, är den sammanlagda effekten otrolig.


1. https://tearsheet.co/payments/10-trends-that-will-shape-the-payments-industry-in-2023/

 

BNPL: Den nya kritiska framgångsfaktorn för B2B e-handlare

Fyra sätt BNPL kan frigöra ditt företags intäktspotential inom e-handel