Skydda ditt företags ekonomi med kreditförsäkring från  Allianz Trade

Ditt företags likviditet är beroende av att dina kunder kan betala. När du har en kreditförsäkring hos oss följer vi hela tiden dina kunders ekonomiska situation. Vi ger dig råd om vad du kan göra om en kund hamnar i problem. Om kunden inte kan betala ersätter vi förlusten.

Kreditförsäkringen är för dig som vill säkra att ditt företag:

 • är skyddat mot risken för stora förluster
 • får förhandsinformation om betalningsproblem
 • har en kreditsäkring som ger kontroll över likviditet och alltid är i trygga händer
special offer

Nor Seafoods

 

På en marknad där riskerna är höga och vinstmarginalerna små uppskattar fiskexportören Nor Seafoods den säkerhet, stabilitet och trygghet som Allianz Trade kreditförsäkring ger.
 

FM Timber

 

FM Timber, som tillverkar sågade och hyvlade timmerprodukter, förlitar sig på sin kreditförsäkring från Allianz Trade när de expanderar sin verksamhet till nya marknader.
 

Beirholm A/S

 

Inom textilindustrin, där återbetalningstiden för utökade krediter kan vara lång, innebär en kreditförsäkring att textiltillverkaren Beirholm och deras kunder kan vara säkra på att de inte råkar i ekonomiska svårigheter.

Stena Metal International

Stena Metal International AB

Stena Metal har samarbetat med Allianz Trade i nästan 15 år. Samarbetet ger stabilitet och säkerhet och gör det möjligt för det svenska återvinningsföretaget att bedriva en hållbar verksamhet.

Känns det okej att flera av dina kunder har mycket stora utestående betalningar? Ingår du avtal med internationella kunder utan att känna till deras betalningsförmåga?

En kreditkontroll från Allianz Trade visar vilka av dina kunder som du tryggt kan samarbeta med och vilka kunder som kan få betalningsproblem. Vi analyserar bland annat kundens årsredovisning, resultatutveckling, eget kapital, skulder och bankförbindelser.

3 bra anledningar att kontrollera kundens risk hos Allianz Trade
 

 • är skyddat mot risken för stora förluster
 • får förhandsinformation om betalningsproblem
 • har en kreditsäkring som ger kontroll över likviditet och alltid är i trygga händer.

En kreditförsäkring skyddar fordringar och säkrar likviditeten. Vi håller koll på dina kunders ekonomiska situation och täcker din förlust om en kund går i konkurs eller missköter betalningar under en längre tid. Du kan snabbt och lätt upprätta en kreditförsäkring
 

 • Vi sätter en täckningssumma för var och en av dina kunder.
 • Du handlar med kunderna som vanligt.
 • Vi informerar dig löpande om dina kunders ekonomiska situation.
 • Om en kund inte kan betala så täcker vi kostnaden.
Robot
Robot

Inkasso kan vara komplicerat och oöverskådligt för ett företag och det kan påverka likviditeten och omsättningen negativt. Därför är en global inkassoservice en del av vår kreditförsäkring. Vi har ett internationellt nätverk för att hantera företagsinkasso. Vi ser till att driva in skulder snabbt, på ett rättsligt korrekt sätt och med respekt för dina kundrelationer. Målet är att du får betalt så fort som möjligt
 

 • Du skickar ditt krav och inkassoärende till oss direkt
 • Vi täcker förlusten och övertar skulden
 • Du kan följa skuldindrivningen online och se aktuell status

För att vara helt säker på att ditt företag kan uppfylla villkoren i ett kontrakt behöver du en garantiförsäkring. När Allianz Trade ger dig en garanti är vi en oberoende garant som tar över ditt ansvar. Våra garantier har hög status baserat på en AA-betyg från Standard & Poor’s.
 

 • Vi har samarbetspartners i hela världen som kan analysera det kontrakt du använder.
 • Vi ger optimala och internationella garantier som dina kunder kan lita på.
 • Garantierna kan t.ex. omfatta beställningar, projekt och kontrakt.
Robot
Fler än 70 000
kunder runt om i världen
83+ miljoner
bevakade verksamheter
AA rating
från Standard & Poor's
Olympic and Paralympic partner logo
För att främja idrottare och deras lag få självförtroende för att uppnå sina mål erbjuder Allianz dem mentorskap, karriärsmöjligheter, hälsoaktiviteter, försäkringslösningar och andra viktiga tjänster.