Kreditförsäkring

Kreditförsäkring skydda dina fordringar för att säkra din likviditet och vinst

Vi gör dig oberoende av svaga betalare

En kreditförsäkring skyddar dig effektivt mot risken för uteblivna betalningar från dina företagskunder. Om en företagskund inte betalar fakturan träder kreditförsäkringen i kraft och ditt företags förlust reduceras avsevärt. Med en kreditförsäkring har du hela tiden översikt över dina gäldenärers kreditrisk. Med Allianz Trade kreditförsäkring får du med andra ord ett skyddsnät som skyddar dig mot förluster och uteblivna betalningar. Något som annars skulle kunna skada din likviditet, resultat och solvens.
 

 • Du skyddar dig mot risken för stora förluster
 • Du får förhandsinformation om betalningsproblem
 • Du får en kreditsäkring som ger kontroll över likviditet och är alltid  i trygga händer
E-Commerce Credit Insurance-lösningen för B2B e-handlare
BNPL: Den nya kritiska framgångsfaktorn för B2B e-handlare
4 sätt B2B-handlare kan lyckas med Buy Now, Pay Later
BNPL-lösningar: omvandla risker till styrkor
Stena Metal har samarbetat med Allianz Trade i nästan 15 år. Samarbetet ger stabilitet och säkerhet och gör det möjligt för det svenska återvinningsföretaget att bedriva en hållbar verksamhet.
På en marknad där riskerna är höga och vinstmarginalerna små uppskattar Nor Seafoods den säkerhet, stabilitet och sinnesro som Allianz Trade kreditförsäkring ger.
Kreditförsäkringen hjälper den finska sågverkskoncernen att komma in på nya marknader. FM Timber är ett privatägt sågverksföretag som tillverkar måttspecifika sågade och hyvlade timmerprodukter.
En kreditförsäkring från Allianz Trade hjälper företaget som varit familjeägt i fem generationer.
Ha alltid aktuell och korrekt kunskap om riskförändringar i din kundportfölj. På så sätt får du mer trygghet i hanteringen av portföljen, beställningar och betalningar.
Skydda dina fordringar för att säkra din likviditet och vinst. Då får ditt företag en starkare position för banker, revisorer och investerare.
Hitta nya tillväxtmöjligheter. Använd våra resurser för att stärka ditt företag och kunna expandera på nya marknader. 

Ditt företag fokuserar på tillväxt, nya kunder och stora beställningar. Då gäller det att ta vara på nya och attraktiva möjligheter. Men när omsättningen ökar så ökar även risken. Och vad händer då om kunderna inte kan betala? Hur påverkar det ditt företag?

Det är här Allianz Trade kommer in i bilden. Vi är nämligen experter på att hjälpa företag att växa. Vår kreditförsäkring ser till att ditt företag inte hamnar i knipa om en av dina kunder går i konkurs eller inte kan betala.

Kreditförsäkringen skyddar även din likviditet och ger dig större frihet att driva ditt företag. En försäkring för större kontrakt eller din kundportfölj stärker dessutom din position när du förhandlar om finansiering. Det kan många gånger spela en avgörande roll för företagets framtid. 

r
r

Målet är att pengarna ska vara på ditt bankkonto och inte på kundens. Det är bra för din likviditet när kunderna betalar i tid. Det förbättrar även ditt företags kreditvärdighet på banken och skapar utrymme för investeringar. Om du däremot har många avsättningar för förluster så sänks ditt eget kapital. Det skapar en osäkerhet som på sikt kan hota ditt företags framtid. 

En kreditförsäkring hjälper till att säkra en stabil ekonomi, tryggar likviditet till betalningar och skapar värde i företaget i form av investeringar i nya kunder och nya marknader.

Frigör likviditet och få fler möjligheter

 • Högre kreditvärdighet och bättre lånevillkor
 • Stabilare ekonomi
 • Färre avsättningar
 • Bättre kassaflöde och mindre risk

Som kreditförsäkringsbolag vet vi hur avgörande det är för företag att känna till sina kunders risker. Du ska veta vilka kunder du lugnt kan bygga upp ett bra samarbete med och vilka kunder du ska vara lite mer uppmärksam på när det gäller kreditvillkor.
 

 • Känner du till dina nuvarande och potentiella kunders kreditvärdighet?
 • Reagerar du i tid på kunder som är på väg att få betalningsproblem?
 • Känner du till den totala kundrisken och använder du den som ett styrverktyg?
r

Kreditförsäkringar har ett enkelt syfte: stödja er verksamhet när en kund inte betalar.  

Det kan hända när kunden kommer på obestånd eller inte betalar enligt avtalade betalningsvillkor. Försäkringen ersätter upp till 90 % av er fordran, när ni har handlat inom kreditlimiten ni fått för den specifika kunden. Läs mer om kreditlimiter här.

Premien beräknas utifrån er verksamhet och sättet ni bedriver den. På så sätt kan vi säkerställa att ni får det bästa upplägget och servicen för er verksamhet men även en rimlig premie.

Kom ihåg att premier varierar från år till år. De påverkas av era tidigare förluster, era kunder och era branschförutsättningar. Det är dyrare att täcka både politiska och ekonomiska risker. Vi beräknar det bästa priset för era förutsättningar och tar därmed hänsyn till både de faktorerna och era behov.

Fordringar kan utgöra 40 % eller mer av ett företags tillgångar. Några få uteblivna betalningar kan allvarligt påverka kassaflödet. Kostnaden för uteblivna betalningar kan visa sig vara mycket hög. Har ni en vinstmarginal på 5 % och fordringar på 100 000 kommer ni att behöva sälja för 2 miljoner för att kompensera den uteblivna vinsten. 

Er ekonomiska ställning kan även försvagas på andra sätt av osäkra lån. T.ex. påverkas ert kassaflöde och ni får lägre investeringskapacitet. Banker och finansiärer kanske ger er högre ränta. Stämningen bland de anställda kan påverkas om de börjar oroa sig för sin framtid i verksamheten. Väg samman de effekterna och vad de kan kosta när ni funderar över vad en kreditförsäkring kan tillföra. 

Ja. Exportörer som oroar sig över politiska förhållanden kan också dra nytta av skydd mot uteblivna betalningar med direkt koppling till händelser i köparens land. Typiska situationer är bl.a. krig eller avtalsuppsägning av lokala myndigheter. Ett annat exempel är export- eller importstopp genom regeringsbeslut eller regelverk som hindrar valutaöverföringar. 

Alla verksamheter kan gynnas av en god kredithantering. I det avseendet är kreditförsäkringen ett av de viktigaste verktygen. Säljer ni på öppen kredit till andra verksamheter kan en kreditförsäkring innebära många fördelar. Även om ni gör affärer på andra villkor har vi tjänster som kan stödja och stärka er verksamhet.

Vi har utformat krediterbjudanden för olika typer av verksamheter. Kontakta oss gärna för att prata om den bästa lösningen för er.

Vår försäkring är anpassad för verksamheter med en försäljning från en miljon SEK per år. Är er försäljning lägre än så kanske vår försäkring inte är den bästa produkten för er. Vi föreslår att ni tar kontakt med ert försäkringsbolag eller er företagsbank. De kommer att kunna rekommendera andra typer av skydd.  

Många verksamheter har affärsrelationer med kunder de känt länge. De litar på att de får betalt. Men även de mest stabila affärsrelationer kan påverkas av konjunkturer och kommersiella trender. 

Det tar mycket tid att själv samla in data för att följa upp era kunders ekonomiska stabilitet och utvärdera riskerna för utebliven betalning. Vi gör det åt er för att ni ska slippa. Vår kreditförsäkring ger er tryggheten att bedriva din verksamhet under alla konjunkturfaser - både idag och imorgon.

Ja, vi har erfarenhet av att stödja transaktioner på längre sikt (t.ex. fleråriga avtal). Kontakta oss och beskriv era behov. Vi rekommenderar gärna lösningar för just ert behov.

En kreditförsäkring ger många fördelar. Är det första gången ni tecknar en kreditförsäkring kan det vara bra att se över era processer och rutiner för att få ut det mesta av den. Vi kan också hjälpa er att välja de bästa metoderna. Några exempel på vad ni kan göra:

 • Utbilda era anställda i att använda våra system. Använd vår information om kreditlimiter och grader för att förbättra kreditkontrollen och skydda er mot katastrofala förluster från osäkra fordringar.
 • Visa hur kvaliteten på era kundfordringar förbättrats när ni förhandlar med långivare - det kan ge er bättre villkor.
 • Använd vår information i er säljplanering för att sikta på nya kunder med den mest stabila ekonomin.  
 • Identifiera nya marknaders risker och möjligheter med hjälp av våra uppgifter när ni utarbetar strategier och affärsplaner.
 • Utnyttja våra inkassotjänster och och vårt nätverk för att påskynda betalningar.
 • Förbättra effektiviteten genom att anpassa era processer till våra system.  
 • Förstärk kassaflödet genom att försäkra fakturor och få ersättning vid utebliven betalning.
 • Utforma ekonomistyrningen och rapporteringen för att identifiera resultatförbättringar.