Kreditförsäkring

Kreditförsäkring skydda dina fordringar för att säkra din likviditet och vinst

Vi gör dig oberoende av svaga betalare

En kreditförsäkring skyddar dig effektivt mot risken för uteblivna betalningar från dina företagskunder. Om en företagskund inte betalar fakturan träder kreditförsäkringen i kraft och ditt företags förlust reduceras avsevärt. Med en kreditförsäkring har du hela tiden översikt över dina gäldenärers kreditrisk. Med Allianz Trade kreditförsäkring får du med andra ord ett skyddsnät som skyddar dig mot förluster och uteblivna betalningar. Något som annars skulle kunna skada din likviditet, resultat och solvens.
 

  • Du skyddar dig mot risken för stora förluster
  • Du får förhandsinformation om betalningsproblem
  • Du får en kreditsäkring som ger kontroll över likviditet och är alltid  i trygga händer
E-Commerce Credit Insurance-lösningen för B2B e-handlare
BNPL: Den nya kritiska framgångsfaktorn för B2B e-handlare
4 sätt B2B-handlare kan lyckas med Buy Now, Pay Later
BNPL-lösningar: omvandla risker till styrkor
Stena Metal har samarbetat med Allianz Trade i nästan 15 år. Samarbetet ger stabilitet och säkerhet och gör det möjligt för det svenska återvinningsföretaget att bedriva en hållbar verksamhet.
På en marknad där riskerna är höga och vinstmarginalerna små uppskattar Nor Seafoods den säkerhet, stabilitet och sinnesro som Allianz Trade kreditförsäkring ger.
Kreditförsäkringen hjälper den finska sågverkskoncernen att komma in på nya marknader. FM Timber är ett privatägt sågverksföretag som tillverkar måttspecifika sågade och hyvlade timmerprodukter.
En kreditförsäkring från Allianz Trade hjälper företaget som varit familjeägt i fem generationer.
Ha alltid aktuell och korrekt kunskap om riskförändringar i din kundportfölj. På så sätt får du mer trygghet i hanteringen av portföljen, beställningar och betalningar.
Skydda dina fordringar för att säkra din likviditet och vinst. Då får ditt företag en starkare position för banker, revisorer och investerare.
Hitta nya tillväxtmöjligheter. Använd våra resurser för att stärka ditt företag och kunna expandera på nya marknader. 

Ditt företag fokuserar på tillväxt, nya kunder och stora beställningar. Då gäller det att ta vara på nya och attraktiva möjligheter. Men när omsättningen ökar så ökar även risken. Och vad händer då om kunderna inte kan betala? Hur påverkar det ditt företag?

Det är här Allianz Trade kommer in i bilden. Vi är nämligen experter på att hjälpa företag att växa. Vår kreditförsäkring ser till att ditt företag inte hamnar i knipa om en av dina kunder går i konkurs eller inte kan betala.

Kreditförsäkringen skyddar även din likviditet och ger dig större frihet att driva ditt företag. En försäkring för större kontrakt eller din kundportfölj stärker dessutom din position när du förhandlar om finansiering. Det kan många gånger spela en avgörande roll för företagets framtid. 

r
r

Målet är att pengarna ska vara på ditt bankkonto och inte på kundens. Det är bra för din likviditet när kunderna betalar i tid. Det förbättrar även ditt företags kreditvärdighet på banken och skapar utrymme för investeringar. Om du däremot har många avsättningar för förluster så sänks ditt eget kapital. Det skapar en osäkerhet som på sikt kan hota ditt företags framtid. 

En kreditförsäkring hjälper till att säkra en stabil ekonomi, tryggar likviditet till betalningar och skapar värde i företaget i form av investeringar i nya kunder och nya marknader.

Frigör likviditet och få fler möjligheter

  • Högre kreditvärdighet och bättre lånevillkor
  • Stabilare ekonomi
  • Färre avsättningar
  • Bättre kassaflöde och mindre risk

Som kreditförsäkringsbolag vet vi hur avgörande det är för företag att känna till sina kunders risker. Du ska veta vilka kunder du lugnt kan bygga upp ett bra samarbete med och vilka kunder du ska vara lite mer uppmärksam på när det gäller kreditvillkor.
 

  • Känner du till dina nuvarande och potentiella kunders kreditvärdighet?
  • Reagerar du i tid på kunder som är på väg att få betalningsproblem?
  • Känner du till den totala kundrisken och använder du den som ett styrverktyg?
r