Kreditförsäkring

Kreditförsäkring

Vi gör dig oberoende av dåliga betalare

En kreditförsäkring säkrar dig effektivt mot förluster från dina kunder, eftersom den skyddar dig som leverantör. Om en kund inte betalar fakturan träder kreditförsäkringen i kraft, så att ditt företags förlust reduceras avsevärt. Med en kreditförsäkring har du hela tiden översikt över dina gäldenärers kreditrisk. Med Allianz Trade kreditförsäkring får du ett skyddsnät som skyddar dig mot förluster och uteblivna betalningar. Något som annars skulle kunna skada din likviditet, resultat och solvens,
 

  • är skyddat mot risken för stora förluster
  • får förhandsinformation om betalningsproblem
  • har en kreditsäkring som ger kontroll över likviditet och alltid är i trygga händer
Kreditförsäkring
Ha alltid aktuell och korrekt kunskap om förändringar i riskerna i din kundportfölj. På så sätt får du mer trygghet i hanteringen av portföljen, beställningar och betalningar.
Skydda dina fordringar för att säkra din likviditet och vinst. Då får ditt företag en starkare position för banker, revisorer och investerare.
Hitta nya tillväxtmöjligheter. Använd våra resurser för att stärka ditt företag för att kunna expandera på nya marknader.

Ditt företag fokuserar på tillväxt, nya kunder och stora beställningar. Då gäller det att ta vara på nya och attraktiva möjligheter. Men när omsättningen ökar så ökar även risken. Och vad händer då om kunderna inte kan betala? Hur påverkar det ditt företag?

Det är här Allianz Trade kommer in i bilden. Vi är nämligen experter på att hjälpa företag att växa. Vår kreditförsäkring ser till att ditt företag inte hamnar i knipa om en av dina kunder går i konkurs eller inte kan betala.

Kreditförsäkringen skyddar även din likviditet och ger dig större frihet att driva företaget. En försäkring för större kontrakt eller din kundportfölj stärker dessutom din position när du förhandlar om finansiering.

r
r

Pengarna ska vara på ditt bankkonto och inte kundens. Det är bra för din likviditet när kunderna betalar i tid. Därmed är det även bra för ditt företags kreditvärdighet på banken och för att locka fler investerare. Om du däremot har många avsättningar för förluster så sänks ditt eget kapital.

En kreditförsäkring hjälper till att säkra en stabil ekonomi, vilket säkrar likviditet till betalningar och hjälper till att skapa värde i företaget i form av investeringar i nya kunder och nya marknader.

Frigör likviditet och få fler möjligheter

  • Högre kreditvärdighet och bättre lånevillkor
  • Stabilare ekonomi
  • Färre avsättningar
  • Bättre kassaflöde och mindre risk

Som kreditförsäkringsbolag vet vi hur avgörande det är för företag att känna till sina kunders risker. Du ska veta vilka kunder du lugnt kan bygga upp ett bra samarbete med och vilka kunder du ska vara lite mer uppmärksam på när det gäller kreditvillkor.
 

  • Känner du till dina nuvarande och potentiella kunders kreditvärdighet?
  • Reagerar du i tid på kunder som är på väg att få betalningsproblem?
  • Känner du till den totala kundrisken och använder den som ett styrverktyg?
r