Kreditförsäkring

Kreditförsäkring skydda dina fordringar för att säkra din likviditet och vinst

Vi gör dig oberoende av svaga betalare

En kreditförsäkring skyddar dig effektivt mot risken för uteblivna betalningar från dina företagskunder. Om en företagskund inte betalar fakturan träder kreditförsäkringen i kraft och ditt företags förlust reduceras avsevärt.
 
Med en kreditförsäkring har du hela tiden översikt över dina gäldenärers kreditrisk. Med Allianz Trade kreditförsäkring får du med andra ord ett skyddsnät som skyddar dig mot förluster och uteblivna betalningar. Något som annars skulle kunna skada din likviditet, resultat och solvens.
Kundanalyser
Vi utvärderar dina kunders kreditvärdighet och finansiella stabilitet.
Fast kreditlimit
Varje kund tilldelas en kreditgräns, som representerar det maximala beloppet som vi täcker om kunden inte betalar.
Fortsätt som vanligt
Du kan handla med dina befintliga kunder som vanligt samtidigt som risken täcks upp till den fastställda kreditgränsen.
Kontinuerliga uppdateringar av kreditlimiter
Vi kommer att hålla dig informerad om eventuella ändringar av kreditgränser eftersom de kan höjas eller sänkas i linje med förändrade förutsättningar.
Analys av nya kunder
Du kan kontrollera kreditvärdigheten hos nya potentiella kunder. Vi kommer att bekräfta affären eller motivera orsaken till varför din begäran avslås då det i ett sådant fall finns en rimlig anledning.
Täckning av obetalda räkningar
Om en kund inte betalar behöver du meddela oss detta. Vi utreder ärendet och ersätter dig för den uteblivna betalningen, upp till kreditgränsen utifrån avtalade försäkringsvillkor.
 1. Skydd
  Din försäkring täcker dina förluster för obetalda fakturor
 2. Tillväxt
  Påskyndar tillväxten för ditt företag, både nationellt och internationellt
 3. Insikter
  Få nya insikter i kundernas riskprofil för att kunna fatta välinformerade och strategiska beslut
 4. Lönsamhet
  Öka din handel med nya kunder och nya marknader
 5. Finansiering
  Försäkrade kundfordringar förbättrar bankens benägenhet att låna ut pengar
 6. Konkurrenskraft
  Möjligheten att erbjuda bättre kreditvillkor i jämförelse med konkurrenterna
Stena Metal International AB
Inom metallindustrin säljs produkter på marknader med volatila prisförändringar, vilket gör att Stena Metal snabbt kan behöva en högre kreditlimit. Tack vare en god förståelse för Stena Metals verksamhet och ett nära samarbete med Allianz Trade kan Stena Metal fatta snabba och nogranna beslut.

"Den största fördelen Stena Metal upplever med Allianz Trades tjänster är framför allt att vi undviker risk och säkerställer att vi arbetar med kreditvärdiga kunder. Detta säkrar våra marginaler, stärker vårt kassaflöde och ger oss en stabil plattform för att arbeta långsiktigt med våra partners." Erik Larsson, CFO på Stena Metal International.
Nor Seafoods AS
Livsmedelsindustrin är en bransch med hög risk och låg vinst, och därför uppskattar Nor Seafoods den trygghet, stabilitet och sinnesro som kreditförsäkringen ger verksamheten.

"Vi får varningar om kunder via kreditförsäkringen vilket gör att vi kan dra ner på aktiviteten. Vi har blivit varnade för företag som kan gå omkull, men där vi inte har påverkats av det på grund av vägledningen som vi har fått från Allianz Trade." Inge Kristian Hansen, VD för Nor Seafoods.
Beirholms Væverier A/S
Verksamma inom textilindustrin där långa återbetalningstider är vanligt förekommande. Kreditförsäkringen bidrar till att säkerställa att Beirholms Væverier och deras kunder inte hamnar i ekonomiska svårigheter.

"Allianz Trade är bra på att löpande informera oss om viktiga förändringar som påverkar affärerna som vi gör med de kunder vi arbetar med. Vi kan integrera deras informationsinhämtning i våra egna system vilket är en stor fördel. Därför förvandlar Allianz Trade något komplicerat till något enkelt." Peter Beirholm VD för Beirholms Væverier A/S.

 
FM Timber
Inom träindustrin är export en fundamental faktor för nya marknader. FM Timbers ambition är att fördubbla omsättningen och produktionen med bibehållen status som en pålitlig leverantör av trävaror till världsmarknaden.  

"Vi kan helt enkelt sova bättre när vi har någon som kontrollerar våra kunders ekonomiska situation för vår räkning. Allianz Trade informerar oss om våra kunders olika ekonomiska situationer och redogör för rimliga kreditgränser för var och en av dem." Mikko Luikku, CSO på FM Timber.
Fler än 70.000
kunder över hela världen
83+ miljoner
bevakade verksamheter
AA-betyg
från Standard & Poor's
Kreditförsäkring för småföretag
Om du är orolig för att osäkra fordringar försämrar ditt företags möjligheter så finns det en lösning inom räckhåll. Simplicity är utformat för att minimera den tid du lägger på att hantera obetalda fakturor så att du kan koncentrera dig på det du gör bäst - att utveckla ditt företag och din affär.
Kreditförsäkring för medelstora företag
Använd en kreditförsäkring från Allianz Trade för att säkra ditt kassaflöde och dina utestående betalningar. Läs mer om hur det fungerar och hur vi erbjuder skräddarsydda lösningar för riskhantering för medelstora företag.
Kreditförsäkring för multinationella företag
Denna lösning är särskilt utformad för företag som är verksamma i två eller flera länder och har en årsomsättning på över 500 miljoner euro. Vårt erfarna team förstår att dina finansiella strukturer är komplexa som en stor multinationell organisation. Det är därför vi skräddarsyr och hanterar kreditförsäkringslösningar och relaterade tjänster specifikt för ditt företag.
Kreditförsäkringar har ett enkelt syfte: stödja er verksamhet när en kund inte betalar.  

Det kan hända när kunden kommer på obestånd eller inte betalar enligt avtalade betalningsvillkor. Försäkringen ersätter upp till 90 % av er fordran, när ni har handlat inom kreditlimiten ni fått för den specifika kunden. Läs mer om kreditlimiter här.
Premien beräknas utifrån er verksamhet och sättet ni bedriver den. På så sätt kan vi säkerställa att ni får det bästa upplägget och servicen för er verksamhet men även en rimlig premie.

Kom ihåg att premier varierar från år till år. De påverkas av era tidigare förluster, era kunder och era branschförutsättningar. Det är dyrare att täcka både politiska och ekonomiska risker. Vi beräknar det bästa priset för era förutsättningar och tar därmed hänsyn till både de faktorerna och era behov.
Fordringar kan utgöra 40 % eller mer av ett företags tillgångar. Några få uteblivna betalningar kan allvarligt påverka kassaflödet. Kostnaden för uteblivna betalningar kan visa sig vara mycket hög. Har ni en vinstmarginal på 5 % och fordringar på 100 000 kommer ni att behöva sälja för 2 miljoner för att kompensera den uteblivna vinsten. 

Er ekonomiska ställning kan även försvagas på andra sätt av osäkra lån. T.ex. påverkas ert kassaflöde och ni får lägre investeringskapacitet. Banker och finansiärer kanske ger er högre ränta. Stämningen bland de anställda kan påverkas om de börjar oroa sig för sin framtid i verksamheten. Väg samman de effekterna och vad de kan kosta när ni funderar över vad en kreditförsäkring kan tillföra.

En kreditförsäkring ger många fördelar. Är det första gången ni tecknar en kreditförsäkring kan det vara bra att se över era processer och rutiner för att få ut det mesta av den. Vi kan också hjälpa er att välja de bästa metoderna. Några exempel på vad ni kan göra:

 • Utbilda era anställda i att använda våra system. Använd vår information om kreditlimiter och grader för att förbättra kreditkontrollen och skydda er mot katastrofala förluster från osäkra fordringar.
 • Visa hur kvaliteten på era kundfordringar förbättrats när ni förhandlar med långivare - det kan ge er bättre villkor.
 • Använd vår information i er säljplanering för att sikta på nya kunder med den mest stabila ekonomin.  
 • Identifiera nya marknaders risker och möjligheter med hjälp av våra uppgifter när ni utarbetar strategier och affärsplaner.
 • Utnyttja våra inkassotjänster och och vårt nätverk för att påskynda betalningar.
 • Förbättra effektiviteten genom att anpassa era processer till våra system.  
 • Förstärk kassaflödet genom att försäkra fakturor och få ersättning vid utebliven betalning.
 • Utforma ekonomistyrningen och rapporteringen för att identifiera resultatförbättringar.
Ja. Exportörer som oroar sig över politiska förhållanden kan också dra nytta av skydd mot uteblivna betalningar med direkt koppling till händelser i köparens land. Typiska situationer är bl.a. krig eller avtalsuppsägning av lokala myndigheter. Ett annat exempel är export- eller importstopp genom regeringsbeslut eller regelverk som hindrar valutaöverföringar.
Alla verksamheter kan gynnas av en god kredithantering. I det avseendet är  kreditförsäkringen ett av de viktigaste verktygen. Säljer ni på öppen kredit till andra verksamheter kan en kreditförsäkring innebära många fördelar. Även om ni gör affärer på andra villkor har vi tjänster som kan stödja och stärka er verksamhet.

Vi har utformat krediterbjudanden för olika typer av verksamheter. Kontakta oss gärna för att prata om den bästa lösningen för er.
Vår försäkring är anpassad för verksamheter med en försäljning från en miljon SEK per år. Är er försäljning lägre än så kanske vår försäkring inte är den bästa produkten för er. Vi föreslår att ni tar kontakt med ert försäkringsbolag eller er företagsbank. De kommer att kunna rekommendera andra typer av skydd.
Många verksamheter har affärsrelationer med kunder de känt länge. De litar på att de får betalt. Men även de mest stabila affärsrelationer kan påverkas av konjunkturer och kommersiella trender. 

Det tar mycket tid att själv samla in data för att följa upp era kunders ekonomiska stabilitet och utvärdera riskerna för utebliven betalning. Vi gör det åt er för att ni ska slippa. Vår kreditförsäkring ger er tryggheten att bedriva din verksamhet under alla konjunkturfaser - både idag och imorgon.
Ja, vi har erfarenhet av att stödja transaktioner på längre sikt (t.ex. fleråriga avtal). Kontakta oss och beskriv era behov. Vi rekommenderar gärna lösningar för just ert behov.
Allianz Trade är världsledande inom kreditförsäkring och kredithantering och erbjuder skräddarsydda lösningar för att minska risken för obetalda fakturor  och därmed säkerställa företagens finansiella stabilitet. Våra produkter och tjänster hjälper företag med riskhantering, likviditetshantering, gäldenärshantering, garantier, inkassoprocesser och kreditförsäkring för e-handel, vilket säkerställer finansiell motståndskraft för våra kunder. Vår expertis inom kredithantering och finansiella lösningar gör oss till pålitliga rådgivare, vilket gör det möjligt för företag som strävar efter global framgång att expandera på internationella marknader med tillförsikt.

Vår verksamhet bygger på att stödja relationer mellan människor och organisationer, relationer som sträcker sig över gränser - geografiska, finansiella, industriella med mera. Vi är ständigt medvetna om att vårt arbete har en inverkan på de samhällen vi verkar i och att vi har en skyldighet att hjälpa och stödja andra. På Allianz Trade är vi starkt engagerade i jämställdhet för alla utan diskriminering, både bland våra egna medarbetare och i våra många relationer utanför vårt företag.