En kreditförsäkring skyddar ditt företag mot förluster om kunderna inte betalar

När ett företag erbjuder sina kunder krediter finns det en risk för att de inte kan betala sina fakturor. Uteblivna betalningar eller oförutsedda konkurser bland kunderna kan påverka er verksamhet negativt. Faktum är ju att de utgör hela grunden till er omsättning. Om ni försäkrar fastigheten, produktionsapparaten och medarbetarna, varför då inte försäkra dem som levererar er omsättning?

Med en kreditförsäkring från Allianz Trade övertar vi din kreditrisk. Du får också ett antal fördelar som gör det säkrare för dig att bedriva din verksamhet.

Med en kreditförsäkring får du:

 • Ett skydd för företagets likviditet och obetalda fordringar
 • Ökad kreditvärdighet och konkurrenskraft
 • Möjlighet att öka omsättningen utan risk
 • Frigjorda resurser eftersom vi gör kreditvärderingar åt dig
 • Ett bättre beslutsunderlag som baseras på kvalificerade kreditvärderingar
 • Realistiska förutsättningar för budgetering

Så fungerar en kreditförsäkring

Kreditförsäkringar täcker risken för uteblivna betalningar när ett företag väljer att erbjuda sina kunder krediter.

Kreditförsäkringen från Allianz Trade täcker som huvudregel förluster som beror på uteblivna betalningar från gäldenärer, t.ex. om kunden går i konkurs.
Med en kreditförsäkring från Allianz Trade får du dock hjälp med mycket mer:
 • Globalt inkassonätverk:
  Vi erbjuder inkasso som en integrerad del av kreditförsäkringen. Vi hjälper dig med professionellt företagsinkasso i över 90 länder via vårt globala inkassonätverk.
 • Rådgivning vid försäljning på kredit:
  Vi hjälper dig att bedöma potentiella kunder, redan innan avtal har ingåtts. Utifrån kundens kreditvärdighet kan du bedöma om det är ekonomiskt motiverat att inleda ett samarbete.
 • Övervakning av kundernas kreditvärdighet:
  Vi övervakar företag som verkar på marknader som representerar 92 procent av världens BNP. Om det sker förändringar av dina kunders situation, som kan ha betydelse för dig, informerar vi dig omgående.

Kreditförsäkringar från Allianz Trade i korthet

En kreditförsäkring skyddar dig effektivt mot förluster som beror på uteblivna betalningar. Om en kund inte betalar en faktura träder kreditförsäkringen in och minskar ert företags förluster väsentligt.

Allianz Trade övertar din kreditrisk och minskar förlusten väsentligt om en gäldenär skulle hamna i ekonomiska svårigheter.
Allianz Trade bedömer dina kunders ekonomiska situation och ger dig ett bättre beslutsunderlag.
Via Allianz Trade onlinesystem får du en bra översikt över din portfölj och riskerna, vilket gör det enkelt att bedöma nya kunder.