Mäklare är en av våra viktigaste och mest strategiska grupper av affärspartners. Det är därför vi tror stenhårt på starka relationer, där våra dedikerade team arbetar sida vid sida med dig för att hjälpa våra gemensamma kunder.

Genom att samarbeta med Allianz Trade kan du dra nytta av våra expertlösningar som dummy garantier, inkasso, kreditrisk, politisk risk och kredithantering, för att hjälpa dina kunder globalt att handla klokt och utveckla sin
verksamhet på ett säkert sätt.

Vår finansiella soliditet (AA-betyg från Standard & Poor’s), riskanalys och globala affärsnätverk ger företag i alla storlekar kunskap om inrikes- och exportmarknader, vilket hjälper dem att framgångsrikt hantera kundfordringar. Vår prediktiva analys kompletteras med ekonomisk intelligens, marknadskunskap och industriell riskanalys för att ge dina kunder självförtroende att fatta mer välinformerade handelsbeslut. Eftersom handeln förändras väldigt snabbt investerar vi även i nya digitala tekniker och sätter innovationen i centrum för vår verksamhet.

Genom att samarbeta med oss får du möjlighet att erbjuda handelsrelaterade försäkringslösningar till dina kunder. Du kan:

 • Särskilja dig som en rådgivande partner som hjälper kunderna att tillgodose deras mest angelägna affärsbehov.
 • Bygga en djupare relation med dina kunder genom att utnyttja dina kunskaper om handelsrelaterade försäkringar.
 • Få lokal support och utbildning från våra experter och dedikerade team.
 • Få provision genom att säkra dina befintliga kunder och hitta potentiella möjligheter med nya kunder.

Vill du hjälpa dina kunder att stärka sina verksamheter och samtidigt ta tillvara tillväxtmöjligheter? Våra lösningar kan stötta dig och dina kunder:

 • Kreditförsäkring  är den mest attraktiva produkten för att hjälpa dina kunder att uppnå båda dessa mål. Detta genom att de skyddar sina kundfordringar mot oväntade förluster till följd av osäkra fordringar på grund av kundens insolvens eller sena betalning.
 •  Garantier  stöder dina kunders avtalsenliga förpliktelser, skyddar deras rörelsekapital och hjälper dem att slutföra framgångsrika transaktioner. Våra garantier är flexibla och kan användas för större projekt och i olika handelssektorer.
 • Kassaflöde och förlustskydd
 • Säker och skyddad försäljningstillväxt
 • Effektiva kreditkontrollprocesser
 • Förbättrad bankfinansiering
 • Finansieringsalternativ till bankobligationer
 • Frigjord likviditet
 • Självförtroende att gå in i nya projekt, upphandlingar och handel med nya kunder
Fyll i formuläret nedan för att få tillgång till mer information om kreditförsäkring och andra handelsrisklösningar från Allianz Trade. En av våra experter kommer att höra av sig inom kort.
Upptäck hur våra kunder använder kreditförsäkringar för att skydda sina företag och få dem att växa.