Vad är kassaflöde? Så här skyddar du företagets kassaflöde

Maj 2023
 

Cash is king. Kontanter har alltid varit viktiga för små och medelstora företag, men företag av alla storlekar runt om i världen ställs inför allt fler risker. Därför är det nu viktigare än någonsin att skydda företagets kassaflöde.

I den här artikeln kan du läsa om vad ett kassaflöde är och varför det är viktigt att ha kontroll på företagets kassaflöde.

Du får en inblick i hur du beräknar ditt kassaflöde, förutsäger det och förbättrar det.

Du får också goda råd om hur du ser till att ha kontroll på ditt kassaflöde och hur du kan skydda det, t.ex. med en kreditförsäkring.

Vad är ett kassaflöde?

Kassaflöde är en inventering av företagets in- och utbetalningar under en given tidsperiod. Kassaflödet kan fungera som en snabbindikator på hur ett företags likviditet förändras. Kassaflödet kan till exempel påverkas av återbetalningar på en långfristig skuld eller betalningar från en gäldenär.

Läs också: Vad är likviditet och hur kan en kreditförsäkring skydda företagets likviditet?
 

Varför är det viktigt att ha kontroll på kassaflödet?

Vart sjunde småföretag har svårt att betala sina anställda i tid på grund av kassaflödesproblem. 34 % av små och medelstora företag är beroende av kontokrediter för att täcka upp för sena betalningar. Endast 58 % av alla fakturor betalas i tid.

Ett sund kassa är därför avgörande för alla företag, så att företaget kan betala löner och räkningar och investera i tillväxt. Även välskötta vinstdrivande företag kan bli insolventa om kassaflödet påverkas, till exempel om kunderna inte betalar sina fakturor i tid.
 

Hur beräknar man kassaflödet?

Dåligt kassaflöde har inneburit slutet för många företag, och det är något man inte kan lämna åt slumpen. Det är viktigt att du har god förståelse för var dina pengar kommer ifrån. Du måste kunna beräkna ditt kassaflöde.

När du beräknar ditt kassaflöde, jämför du hur mycket pengar som kommer in med hur mycket pengar som går ut. Så länge det förstnämnda talet är större än det sistnämnda har du ett positivt kassaflöde.

När du ska beräkna ditt företags kassaflöde väljer du en period (till exempel de senaste tre månaderna) och summerar alla belopp från betalda fakturor. Därefter subtraherar du med företagets utgifter (räntor, löneutbetalningar o.s.v.) under samma period.
 

Hur förutsäger du ditt kassaflöde?

Det är inte bara viktigt att kunna beräkna det befintliga kassaflödet, det är även avgörande för företagets tillväxt att du kan förutsäga kassaflödet.

En kassaflödesprognos fungerar i många avseenden precis som en kassaflödesberäkning – skillnaden är bara att man använder uppskattningar för att kunna förutsäga kassaflödet under de kommande veckorna eller månaderna.

Välj en tidsperiod, till exempel de kommande sju månaderna, och uppskatta värdet av dina transaktioner under denna period. Börja med en försäljningsprognos och lägg sedan till andra intäkter som investeringar, försäljning av tillgångar o.s.v. Summera därefter utgifter som lön, hyra, hårdvara, mjukvara, etc.

Med dessa två tal kan du nu förutse om du kommer att få ett negativt eller positivt framtida kassaflöde.
 

Hur förbättrar du ditt kassaflöde?

Här är sex åtgärder du kan vidta för att förbättra ditt kassaflöde och skydda ditt företag – allt från implementering av bästa praxis till identifiering av varningssignaler.

 1. God bokföring
  Bokföring är kanske inte det mest intressanta som finns, men en god bokföring är hörnstenen i en sund verksamhet. Se till att hålla ordning på inkomster och utgifter. Då har du kontroll över företagets ekonomiska situation och kan upptäcka varningssignaler tidigare.
 2. Tidiga varningssignaler
  Varningssignaler kan t.ex. vara kunder som vill ändra betalningsvillkor eller kommer med ett oändligt antal ursäkter för sina sena betalningar.
 3. Kassaflödesanalys och prognoser
  Genom att samla dina data i en analys och en prognos får du en mycket bättre överblick över de möjligheter och utmaningar som finns.
 4. Månatlig utvärdering
  Men prognoser och analyser tillför ingenting om man inte lär sig av dem. Lägg tid varje månad på att jämföra dina prognoser med reella siffror och agera i enlighet med dessa slutsatser.
 5. Fakturera snabbt och jaga sena betalningar
  Skicka fakturan så snart som möjligt och följ upp när betalningsfristen är på väg att löpa ut. Om kunden inte betalar i tid, upprätthåll en dialog och gör klart att du inte accepterar att fakturan inte betalas.
 6. Använd programvara
  Hitta program som kan hjälpa dig att hålla ordning på ditt kassaflöde.

 

Hur kan en kreditförsäkring skydda företagets kassaflöde?

Det finns ett stort antal leverantörer på marknaden med expertis och ett tjänsteutbud som kan hjälpa dig att skydda din verksamhet från kreditrisker och säkra företagets tillväxt, exempelvis kan du teckna en kreditförsäkring.

En kreditförsäkring är en försäkringslösning som skyddar ditt företag mot förluster om kunderna inte betalar sina fakturor. En kreditförsäkring möjliggör tillväxt för ditt företag, eftersom den ger dig en garanti om kunden inte betalar i tid.

Kreditförsäkringen ökar ditt företags ekonomiska möjligheter genom att säkra fordringar och gör det möjligt för exportörer att erbjuda friare villkor på utländska marknader. Kreditförsäkringar är inte bara för stora företag, de passar företag av alla storlekar.

En kreditförsäkring är ett värdefullt verktyg om kunderna inte betalar. Kreditförsäkringen täcker som huvudregel förluster orsakade av uteblivna betalningar. Det gör att du kan vara säker på att du får ersättning för alla dina fordringar.

Om en kund går i konkurs får du ersättning för värdet på de varor eller tjänster du har tillhandahållit. På så sätt hjälper kreditförsäkringen till att skydda ditt kassaflöde.