Det finns många orsaker till att företag kan råka i ekonomiska svårigheter och inte kan betala räkningarna för de varor eller tjänster du har levererat. Det säger Katarina Nyreröd, kreditchef på Allianz Trade i Sverige.

"Den mest uppenbara orsaken är naturligtvis att deras likviditet inte är tillräckligt god. Kanske har de själva kunder som inte betalar. Många företag har en stor och viktig kund som står för 50 procent eller mer av omsättningen. Om den kunden försvinner eller inte betalar blir det problem. Men det kan också vara så att företaget har alltför stora fasta utgifter, har åtagit sig ett alltför stort projekt, eller att affärsmodellen helt enkelt är föråldrad", säger Katarina Nyreröd.

Undvik framtida problem med nya kunder

Både befintliga och nya kunder kan hamna i ekonomiska trångmål, men när du inleder en relation med en ny kund har du oftast inte lika mycket information om den som du har om befintliga kunder.

För att undvika att det uppstår problem i framtiden finns det enligt Katarina Nyreröd ett antal saker man kan göra när man inleder ett samarbete med en ny kund.

"Man ska göra en kreditupplysning innan man börjar göra affärer med en kund. Det är också extremt viktigt att man internt sätter en kreditgräns för kunden. Slutligen ska man se till att varje månad gå igenom utestående fakturor, reagera snabbt på försenade betalningar och aldrig leverera varor eller tjänster till kunder som inte betalar sina fakturor", säger Katarina Nyreröd.

Viktigt att ha en bra kreditstyrningsprocess

Kredithistorik, riskanalys och inhämtning av finansiell information är särskilt viktigt när man ska bedöma nya kunder.

"Sammantaget kan denna information visa om kunden har problem med likviditeten eller kassaflödet", säger Katarina Nyreröd.

För de flesta företag är fordringar en av de största tillgångarna. En bra kreditstyrningsprocess är därför viktig om man ska kunna minska de risker som kan kopplas till transaktioner mellan ert företag och nya eller befintliga kunder.

"Man ska ha rutiner så att man kan bedöma om fordringarna kan realiseras. Om man inte har det kan man drabbas av stora förluster", säger Katarina Nyreröd.

Fem tecken på att en kund är på väg att hamna i svårigheter

Det finns ett antal andra konkreta tecken som kan tyda på att en eller flera kunder är på väg att hamna i svårigheter. Katarina Nyreröd förklarar vilka dessa fem tecken är och varför det är viktigt att hålla ett öga på dem:

 1. FÖRSENAD BETALNING
  Om kunden försöker ändra fakturauppgifter eller inte längre uppfyller betalningsvillkoren är det troligt att kundens likviditet är låg.
  "Önskemål om ändrade betalningsvillkor kan vara ett tecken på att kunden behöver justera kassaflödet för att t.ex. kunna betala ut löner", säger Katarina Nyreröd.

 2. TVEKSAMMA KREDITBESLUT
  Om din kund har ingått ett ovanligt stort avtal med ett tvivelaktigt företag kan det leda till att du får problem. Om din kund inte har ordning på sin kreditstyrningsprocess kan problemen snabbt sprida sig som ringar på vattnet.
  "Om en kund inte är van vid att hantera stora projekt eller kontrakt, men ändå ingår ett omfattande avtal, kan både organisationen och likviditeten bli pressad. Det kan leda till att kunden får svårt att betala de fakturor den har utestående till dig", säger Katarina Nyreröd.

 3. NY FINANSIERING
  Om din kund hela tiden försöker få in ny finansiering eller ofta byter bank kan det bero på att den nuvarande banken inte längre vill bevilja krediter.
  "Banken har betydligt mer information om kunden, så när banken upptäcker en risk vill den ofta utöka kontrollen, och det kan tyda på problem", säger Katarina Nyreröd.

 4. ÖKAD BEVAKNING
  Om din kund sätts under skärpt bevakning kan det betyda att kunden har svårt att betala sina skulder.
  "Vi vet inte när en bank ökar sin bevakning av ett företag – det är konfidentiellt. Därför kan man bara försöka tyda tecknen. Och ett tecken kan vara att företaget går från ett kreditavtal till ett factoringavtal. Banken godkänner då alla transaktioner, vilket är bättre för banken som då får en säkerhet i fordringarna. Men detta minskar samtidigt företagets finansiella flexibilitet. Banken kan också kräva snabbare avbetalning av lån, vilket minskar likviditeten och företaget får då svårare att betala sina leverantörer, säger Katarina Nyreröd.

 5. BORTFÖRKLARINGAR
  Om kunden börjar komma med den ena bortförklaringen efter den andra till varför betalningar uteblir kan det vara ett tecken på betalningssvårigheter.
  "Man måste vara på sin vakt när bortförklaringarna börjar komma, för kunden kommer naturligtvis vilja att du fortsätter leverera varor, även om kunden inte har betalt. Så där måste man se upp", säger Katarina Nyreröd.
   

Inhämta information om kunder, potentiella kunder, marknader och sektorer

Det finns alltså mycket du kan göra själv för att minska risken för att hamna i en situation där uteblivna betalningar skapar problem.

Men på egen hand kan du bara skaffa begränsad information om exempelvis företag på nya marknader, och även om du har tillgång till information om ett visst företag skyddar det inte mot uteblivna betalningar.
 

Allianz Trade har som världens ledande kreditförsäkringsbolag en databas med ekonomisk information om mer än 83 miljoner företag världen över, och därmed tillgång till uppdaterad information om dina kunder, potentiella kunder, olika marknader och sektorer.

"Vi försäkrar våra kunders fordringar. Vi tar på oss risken. Det innebär att vi måste vara bra på att göra riskbedömningar. Och eftersom vi har tillgång till uppgifter om flera miljoner företag runt om i världen kan vi både ge råd, bevaka och – om olyckan skulle vara framme – täcka förluster", säger Katarina Nyreröd.