Gör kreditkontroller på företag som du vill göra affärer med


Med en kreditvärdering på en kund kan du bedöma företagets betalningsförmåga för de varor eller tjänster som ditt företag vill tillhandahålla till kundens företag.

När din verksamhet har en kreditförsäkring hos Allianz Trade ingår kreditvärderingar på dina kunder som en del av tjänsten. Beroende på kreditvärderingen kan vi försäkra dina affärer med kunden, så att du är säker på att få betalt.

Med en kreditförsäkring behöver du inte göra en kreditvärdering på dina kunder själv. Vi omvärderar kreditvärderingen till en försäkring, som du kan använda som riktlinje för din utestående betalning med kunden. På så sätt blir vår kreditvärdering en säkerhet för dig.

Kreditvärdering i kort

Allianz Trade gör en grundlig utvärdering av företaget baserat på riskmodeller och analyser. Kreditvärderingen baseras på företagets ekonomi – både historiskt, t ex. genom årsrapporter och kvartalsredovisningar, och framtida, t.ex. genom prognoser för både företaget och branschen. Vi utvärderar också ägarförhållandena bakom din företagskund. Vid behov bokar vi även in ett samtal med kunden, om det kan ge en mer exakt bild av företaget.

Förutom företagets ekonomiska situation så tar vår kreditvärdering även hänsyn till de makroekonomiska förhållandena, landsrisker, politiska risker och möjligheter som företaget har. Kreditvärderingen är därför en omfattande ekonomisk riskanalys på dina gäldenärer.

Utöver våra finansiella experters insikter så övervakar Allianz Trade över 40 miljoner företag runt om i världen. Detta innebär att om en av dina gäldenärer överskrider en betalningsfrist – oavsett var i världen företaget befinner sig – så kan vi hålla dig uppdaterad om denna utveckling.

Detta kan du använda en kreditvärdering till


Är vår kreditvärdering det tidiga varningssystemet du behöver? Svaret är ja, om du vill veta vilka företagskunder ditt företag riskerar att förlora pengar på – och inte minst vilka kunder som du tryggt kan göra affärer med.

När ditt företag levererar varor till en företagskund är det naturligtvis viktigt att varorna betalas enligt överenskommelse. Detsamma gäller när du utför en tjänst. De flesta företag skulle inte leverera varor eller tjänster till någon som inte kan betala fakturan när den förfaller.

Men trots det uppstår skulder och obetalda fakturor, och de gäldenärer som hittills varit pålitliga blir nu dåliga på att betala eller går till och med i konkurs.

Hade ditt företag kunnat göra något annorlunda för att säkra sin fordran? Det är här som en automatisk kreditvärdering och försäkring på kunderna kommer in i bilden.

 Beräkna ditt pris på kreditförsäkring på en minut. 

Så här kan en kreditvärdering gå till

Det finns flera situationer där en kreditvärdering kan skydda ditt företag från att ta en risk där ni förlorar pengar. Å andra sidan kan en kreditkontroll också visa att ditt företag kan leverera till en företagskund som annars inte verkade ekonomiskt solid. Kreditvärderingen är alltid kopplad till en försäkring hos Allianz Trade. Det innebär att kreditvärderingen inte bara är vägledande utan faktiskt stöds ekonomiskt. Försäkringen täcker ditt företags förluster om din gäldenär inte betalar enligt överenskommelse, och Allianz Trade betalar ersättning till dig.

Som kreditförsäkringskund hos Allianz Trade ska dina nya kunder genomgå en kreditkontroll innan du gör affärer med dem. Beroende på kreditvärderingen och transaktionens storlek sätter vi en beloppsgräns som du fritt kan göra affärer med din kund inom. Vi övervakar därefter kundens ekonomi och meddelar dig om det sker ändringar som kan påverka era affärer.  

Här nedan kan du se exempel på hur en kreditvärdering kan vara en riktigt bra investering.

Vi gör regelbundna kreditvärderingar på dina kunder

En gäldenär som historiskt sett har betalat i tid kan komma att påverkas av olika omständigheter, vilket gör att ditt företag måste vara mer försiktigt än vanligt. Tack vare vår övervakning kan ditt företag upptäcka detta tidigt. Vår utvärdering uppdateras löpande med information om själva företagskunden, kundens bransch, länder där kunden verkar och annan makroekonomisk och politisk information. Allt som allt ger det våra analytiker de bästa villkoren för att utföra en korrekt utvärdering av företagets betalningsförmåga. Detta innebär att du kan vidta försiktighetsåtgärder med kunder som inte är så säkra, men även välkomna beställningar där utvärderingen generellt ger grönt ljus för affären.

Kreditvärderingar ger bättre möjligheter för finansiering

När du gör kreditvärderingar på dina kunder har du alltid aktuell och exakt kunskap om ändringar i riskprofilen i din kundportfölj. Det stärker din verksamhets hantering av portföljer, beställningar och betalningar. Genom att skydda ditt företags fordringar blir din likviditet och vinst säkrare. Ditt företag kommer därmed att vara starkare, vad det gäller banker, finansbolag och investerare, om du skulle behöva finansiering.

Kreditkontroller hjälper din verksamhet att expandera på nya marknader

När ditt företag söker nya möjligheter för tillväxt på andra marknader öppnar det också upp för större risker. Genom att göra en kreditvärdering på dina potentiella kunder kan du minimera risken för förluster och samtidigt fokusera dina företagsresurser på kreditvärdiga kunder inom de nya marknaderna.

Nej, vår kreditvärderingstjänst är global. Allianz Trade övervakar över 241 länder och över 40 miljoner verksamheter. Vi har detaljerad inblick i företagskunder runt om i världen och kan hjälpa dig med kreditvärdering och kreditförsäkring över hela världen.
När en kund vill göra sin första beställning hos ditt företag, begär du en kreditvärdering på kunden genom vårt onlinesystem. Det är en enkel process där du bara behöver ange några relevanta uppgifter. Vi återkommer snabbt med svar på om vi kan försäkra hela kundens utestående belopp, eller om vi rekommenderar en mindre utestående belopp som vi kan täcka.
Nej, ni väljer alltid själva vem ni vill göra affärer med. Vår kreditvärdering innehåller en utvärdering av företagskundens betalningsförmåga och därmed det belopp som vi kan försäkra kunden för. Om risken är hög, kan Allianz Trade välja att ställa särskilda krav angående betalningsfrister. Allianz Trade kan också anse att risken är för stor för att vi ska kunna täcka beställningen. I sådana fall kan ditt företag välja att göra leveransen ändå – dock på egen risk.

När vi kreditvärderar dina kunder sätter vi stort värde på att utvärderingen görs korrekt, naturligtvis. Men ibland kan även de bästa modellerna och uppskattningarna överträffas. I de fall där vår bedömning visar sig vara inkorrekt täcker vi ditt företags förluster.

Idag känner vi alla till att saker och ting kan se riktigt lovande ut, men så händer något oväntat som vänder allt upp och ner. För en kund med stark tillväxtpotential kan en branschrelaterad eller världsomspännande kris ha katastrofala följder på kort tid. Och vår kreditvärdering kan inte alltid fånga upp dessa scenarier.

Tyvärr kan inte våra modeller, verktyg och experter förutspå allt. Våra kreditvärderingar kan även slå fel, med andra ord. Men om det sker, har du som kreditförsäkringskund tryggheten att försäkringen täcker din förlust.

När ditt företag försäkrar sina beställningar hos oss är det relevant att veta att vi har en solid ekonomi bakom oss. Så om vi ska täcka en förlust för ditt företag, så har vi själva en bra kreditvärdering som garant för att ditt företag kommer att få det försäkrade beloppet.

Allianz Trade är en del av Allianz, ett av världens största försäkringsbolag med över 130 000 anställda och den bästa bedömningen bland Standard & Poor’s försäkringsbolag. Det är din säkerhet för att din försäkring finns där när du behöver den.