Vad är en konkurs och hur undviker man att företaget drabbas om en kund går i konkurs?

 

Maj 2023

Att företag går i konkurs är inget ovanligt, det är en del av näringslivets ekosystem. Men under de senaste två åren minskade antalet konkurser betydligt – med 6 procent 2021 och med 12 procent 2020. Detta beror till stor del på de stödpaket som regeringar runt om i världen införde i samband med covid-19-pandemin. I takt med att stödpaketen fasas ut kommer antalet konkurser dock att öka globalt.

Men vad är en konkurs egentligen? Och vad blir konsekvenserna av att ett företag går omkull?

Det kommer vi att gå in på i den artikeln, liksom hur du undviker att ditt företag drabbas av att kunder går i konkurs.

Låt oss börja med att reda ut vad en konkurs är och vad som menas med att ett företag hamnat på obestånd.
 

Vad är en konkurs?

Kort sagt är en konkurs den rättsliga process som inleds när ett företag inte längre kan betala sina skulder. Både företag och privatpersoner kan försättas i konkurs, men förfarandet är inte detsamma. I den här artikeln kommer vi att fokusera på företagskonkurser.

Om ett företag inte kan betala sina skulder kan det ansöka om rekonstruktion – en slags paus som ger företaget en möjlighet att ”hämta andan”. Om företaget inte kan hitta fotfästet igen är alternativet att ansöka om konkurs.

Den som vill begära ett annat företag i konkurs måste lämna in en ansökan om detta till tingsrätten. Tingsrätten kan då inleda ett konkursförfarande om företaget är på obestånd (insolvent).

Ett företag kan också ansöka om egen konkurs om man anser att man inte längre kan betala sina skulder.
 

Vad menas med att ett företag är på obestånd?

Att ett företag är på obestånd betyder att företaget inte kan betala sina skulder och att detta inte är tillfälligt.

Ett företag är med andra ord inte på obestånd om bristen på betalningsförmåga endast är tillfällig. Det är också ett krav att företaget är på obestånd innan företaget självt kan ansöka om konkurs hos tingsrätten.
 

Vad händer när ett företag går i konkurs?

Efter att tingsrätten fattat beslut om konkurs omhändertas företagets tillgångar av ett konkursbo, som är en separat juridisk person som företräds av en konkursförvaltare. Konkursförvaltaren, som i regel är en jurist, har till uppgift att bevaka borgenärernas intressen (de som har betalningskrav mot den som försatts i konkurs).  Konkursförvaltaren ska avveckla företaget – hantera konkursboet – så att borgenärerna får ut så mycket som möjligt av det.

Det är konkursförvaltarens uppgift att sälja eller på annat sätt avveckla konkursboets tillgångar, t.ex. genom exekutiv aktion. När konkursförvaltaren har sålt eller avvecklat samtliga tillgångar i konkursboet ska pengarna fördelas mellan borgenärerna.
 

Hur kan man se om ett företag har gått i konkurs?

Om du vill se om ett företag är i en konkursprocess kan du hitta aktuell information om företaget på Bolagsverket.se.

Bolagsverket.se registrerar företag och uppdaterar när det sker förändringar, och i stort sett alla uppgifter som skickas in och registreras i Bolagsverkets register är offentliga. Det innebär att du bara behöver gå till ett enda ställe om du behöver rapportera eller lämna/hämta uppgifter om ett företag – till exempel om du vill veta om företaget är i en konkursprocess.
 

Hur undviker man att företaget drabbas om en kund går i konkurs?

En undersökning från 2019 bland 25 000 börsbolag i 36 länder visar att företag i genomsnitt betalar sina fakturor efter 65 dagar.  

Är detta relevant när vi talar om konkurser?Ja, det är i högsta grad relevant eftersom sena betalningar kan vara ett tecken på att din kund kan ha problem med ekonomin – problem som potentiellt kan leda till konkurs. Och kunder som går i konkurs kan i värsta fall leda till att även ditt företag går omkull.

Så hur undviker man att kunder med betalningsproblem drabbar företaget?

Ta kreditupplysningar regelbundet. 80 procent av alla kundförluster kommer från gamla kunder som inte kreditprövas löpande. Detta kan du få hjälp med genom att teckna en kreditförsäkring. Hur som helst bör du hela tiden vara uppmärksam på dina kunders kreditvärdighet och hur marknaden utvecklas.

Genom att utforma interna rutiner får du en effektiv metod för att minimera risken för att det ska uppstå problem med dina kunder, både när det gäller samarbetet generellt och själva betalningarna.

Med interna rutiner får du en överblick över hur du ska hantera dina kunder under olika faser i relationen – allt från vilken information du behöver om företaget till när kreditvärderingar behöver göras.

Här följer en liten guide som kan vara till hjälp:

Fem tecken på att en kund är på väg att hamna i svårigheter
 

 1. Försenad betalning
  Om kunden försöker ändra fakturauppgifter eller inte längre uppfyller betalningsvillkoren är det troligt att kundens likviditet är låg.
 2. Tveksamma kreditbeslut
  Om din kund inte har ordning på sin kreditstyrningsprocess – och till exempel ingått ett stort avtal med ett tvivelaktigt företag – kan det leda till att du får problem.
 3. Ny finansiering
  Om din kund hela tiden försöker få in ny finansiering eller ofta byter bank kan det bero på att den nuvarande banken inte längre vill bevilja krediter.
 4. Ökad bevakning
  Om din kund sätts under skärpt bevakning kan det betyda att kunden har svårt att betala sina skulder.
 5. Bortförklaringar
  Om kunden börjar komma med den ena bortförklaringen efter den andra till varför betalningar uteblir kan det vara ett tecken på betalningssvårigheter.