Från felfri faktura till pengar på banken: En guide till effektiv fakturering

Denna e-bok i fem kapitel visar hur du och ditt företag ska göra för att era fakturor ska bli felfria och nå fram till rätt mottagare. Den guidar dig även förbi de största fallgroparna, som annars kan få konsekvenser för ditt företags utveckling och fortsatta framgångar: fakturor som inte betalas i tid eller inte alls, hur och när ni ska skicka påminnelser och hur ni ser till att företaget överlever om allt faller samman.