Integritetsmeddelande

Allianz Trade är varumärket som används för att beteckna en rad tjänster som tillhandahålls av Euler Hermes-gruppen (nedan kallat Euler Hermes).

Euler Hermes, medlem av Allianz-gruppen, är världsledande inom kreditförsäkring och är en erkänd specialist inom områdena säkerhet, inkasso, kreditförsäkring och politisk risk. Euler Hermes finns i mer än 50 länder med 5 800 anställda.

I den här delen av vår webbplats hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter, såsom hur och vilka kategorier av personuppgifter som kommer att samlas in, behandlas och användas, varför de samlas in, med vem de delas och vilka rättigheter du har i detta gäller.
 
Integritetsmeddelandena är skräddarsydda för din situation, oavsett om du är:

 • Webbplatsbesökare: Du besöker vår webbplats.
 • Partner: Du är, arbetar för eller representerar ett företag som har ett avtalsförhållande med Euler Hermes.
 • Tredje part: Du är, arbetar för eller representerar ett tredje parts företag.

Du kan läsa dessa integritetsmeddelanden genom att klicka på motsvarande flik till vänster på denna sida.

Du kan vara i mer än en av dessa kategorier, i så fall kan du lära dig här hur vi behandlar dina personuppgifter i vart och ett av dessa olika scenarier.

Villkoren för dessa integritetsmeddelanden är föremål för eventuella ytterligare villkor, friskrivningar eller andra avtalsvillkor som du har ingått med Euler Hermes, såsom kundintegritetsmeddelanden eller meddelanden, såväl som alla tillämpliga tvingande lagar och förordningar.

Om du är en jobbkandidat kan du läsa det relevanta integritetsmeddelandet i karriärsektionen på vår webbplats.

Som medlem i Allianz-gruppen är Euler Hermes bunden av Allianz’ Binding Corporate Rules (BCRs) som formas av The Allianz Privacy Standard. Dessa regler reglerar den internationella överföringen av personuppgifter mellan företag i Allianz-gruppen som är verksamma inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och företag i Allianz-gruppen utanför detta område. The Allianz Privacy Standard beskriver även dina rättigheter med avseende på sådana överföringar och vad du ska göra om du vill utöva dina rättigheter eller klaga på sådana överföringar, samt hur man kontaktar oss. Allianz’ bindande företagsregler finns att läsa här.

Om du har några frågor om hur vi använder dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud via post eller e-post via de uppgifter som anges nedan:    

E-mail: privacy.se@allianz-trade.com

Adress:

Euler Hermes Sverige filial
Box 729
101 34 Stockholm
Eftersom vi ständigt uppdaterar detta integritetsmeddelande, vänligen kontrollera det regelbundet.

Den här sidan uppdaterades senast den 1 mars 2023

Intergitetsmeddelande för besökare på denna webbplats


1. Introduktion

1.1 Allianz Trade och Euler Hermes

Allianz Trade är varumärket som används för att beteckna en rad tjänster som tillhandahålls av Euler Hermes-gruppen (nedan kallat Euler Hermes). Euler Hermes, medlem av Allianz-gruppen, är världsledande inom kreditförsäkring och en erkänd specialist inom områdena säkerhet, inkasso, kreditförsäkring och politisk risk. Euler Hermes finns i mer än 50 länder med 5 800 anställda.

När vi behandlar information som rör en individ, såsom enskild näringsidkare, ett partnerskap eller en företagsledare till exempel, är detta personuppgifter och vi behandlar denna information i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar. Euler Hermes respekterar tillämpliga lagar och förordningar i sin användning av personuppgifter.

1.2 Omfattningen av detta integritetsmeddelande

Euler Hermes uppskattar ditt besök på denna webbplats och ditt intresse för våra tjänster och produkter. Din integritet är viktig för oss och vi vill att du ska känna dig bekväm med att besöka vår sida. Detta integritetsmeddelande förklarar hur och vilken typ av personligt data som kommer att samlas in, behandlas och användas under och efter dina besök på denna webbplats, varför det samlas in, med vem det delas och dina rättigheter i detta avseende.

Detta integritetsmeddelande gäller all information som Euler Hermes erhåller genom din användning av denna webbplats. Det gäller inte för webbplatser som kontrolleras av tredje part som inte är anslutna till Euler Hermes som denna webbplats kan länka till. Läs integritetspolicyn för tredje parts webbplatser eftersom Euler Hermes inte är ansvarig för och inte har något inflytande på innehållet eller sekretesspraxiserna på tredje parts webbplatser.

Villkoren i detta integritetsmeddelande är föremål för eventuella ytterligare villkor, friskrivningar eller andra avtalsvillkor som du har ingått med Euler Hermes, såsom kundintegritetsmeddelanden eller meddelanden, och alla tillämpliga tvingande lagar och förordningar.

För mer information om hur vi behandlar personuppgifter där du är, arbetar för eller representerar ett företag som har ett kontrakt med Euler Hermes, eller om du är, arbetar för eller representerar ett tredje parts företag, vänligen klicka på relevant flik till vänster om denna sida för att läsa relevant integritetsmeddelande. Om du är en jobbkandidat kan du läsa det relevanta integritetsmeddelandet i karriärsektionen på vår webbplats.

Eftersom vi uppdaterar detta integritetsmeddelande ständigt, vänligen kontrollera det regelbundet.

1.3 Personuppgiftsansvarig

En personuppgiftsansvarig är den individ eller juridiska person som kontrollerar och ansvarar för att förvara och använda personuppgifter i pappers- eller elektroniska filer. Detta integritetsmeddelande gäller för följande personuppgiftsansvariga enligt definitionen av relevanta dataskyddslagar och förordningar:

Euler Hermes Sverige              Euler Hermes Service AB
Sveavägen 98                            Sveavägen 98
Box 729                                        Box 729
101 34 Stockholm                    101 34 Stockholm

2. Vilka personuppgifter behandlar vi?

2.1 När du besöker denna webbplats

När du besöker den här webbplatsen registrerar vår webbserver automatiskt information om ditt besök inklusive: IP-adress, webbplatsen från vilken du besökte oss, vilken typ av webbläsarprogramvara som används, webbplatssidorna du besöker och datum och varaktighet för ditt besök till denna webbplats.

Vi kommer att använda dessa personuppgifter för följande ändamål:

 • för teknisk administration, forskning och utveckling av denna webbplats;
 • att genomföra forskning och analyser med avseende på våra affärsrelationer;
 • för att förebygga och upptäcka bedrägerier;
 • att följa alla rättsliga skyldigheter (t.ex. skatte-, redovisnings- och administrativa skyldigheter)

Vi informerar dig där vi behöver ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. I annat fall behandlar vi dina personuppgifter för att tillgodose våra legitima affärsintressen (inklusive att skydda våra system och genomföra marknadsundersökningar och analyser) eller där det behövs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Vi kommer inte att behålla dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka de samlades in eller för att fullgöra rättsliga skyldigheter, eller som tillåts enligt lag, t.ex. för att försvara rättsliga anspråk. Efteråt kommer vi att radera dina personuppgifter. Analytics-cookies raderas efter 13 månader och cookie-preferenser raderas efter 6 månader.

2.2 När du kontaktar oss via denna webbplats

När du kontaktar oss via denna webbplats (som genom att fylla i ett webbformulär) kan vi samla in och behandla olika typer av personuppgifter, inklusive: efternamn, förnamn, titel, adress, kön, kontaktuppgifter, befattning, företag namn, företag och/eller yrke och/eller aktieägarnummer.

Vi samlar bara in dessa uppgifter där du väljer att förse oss med dem.

Vi kommer att använda dessa personuppgifter för följande ändamål:

 • för kund- och användaradministration och marknadsföring;
 • att upprätthålla affärsrelationer;
 • att genomföra forskning och analyser med avseende på våra affärsrelationer;
 • att informera dig om våra evenemang, tjänster, produkter och nyheter när du besöker denna webbplats eller när du prenumererar på vårt nyhetsbrev eller e-postlistor;
 • att underlätta efterlevnaden av värdepapperslagstiftning, krav på börsnotering av företag och relaterade lagar och förordningar;
 • att följa alla rättsliga skyldigheter (t.ex. skatte-, redovisnings- och administrativa skyldigheter)

Vi kommer att informera dig där vi behöver ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. I annat fall behandlar vi dina personuppgifter för att möta våra legitima affärsintressen (inklusive att upprätthålla kontakt med kunder, tillhandahålla uppdateringar och information om Euler Hermes, organisera och stå värd för evenemang och genomföra marknadsundersökningar och analyser) eller där det behövs för att följa en juridisk skyldighet. Dessutom kan vi också behandla dina personuppgifter för att ingå ett avtal med dig, eller för att utföra våra skyldigheter enligt ett befintligt avtal med dig.

Vi kommer inte att behålla dessa uppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka de samlades in eller för att uppfylla rättsliga skyldigheter, eller som tillåts enligt lag, t.ex. för att försvara rättsliga anspråk. Efteråt kommer vi att radera dina personuppgifter.

2.3 Om du är en potentiell kund

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke, i syfte att informera dig om våra produkter, tjänster och erbjudanden.

För detta ändamål kan vi behandla: ditt namn, företag, yrke och/eller tjänstetitel, professionell postadress, professionell e-postadress och professionellt telefonnummer. Vi får denna information direkt från dig.

Denna information kommer att sparas så länge du vill ha kontakt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

3. Cookies och plugins för sociala medier

3.1 Används cookies på denna webbplats?

Spårningsteknik hjälper oss att hantera och förbättra användbarheten av Euler Hermes webbplats, till exempel genom att upptäcka om det har varit någon kontakt mellan din dator och oss tidigare och för att identifiera de mest populära delarna av denna webbplats.

Baserat på en mer detaljerad beskrivning av användningen av cookies hjälper vårt Cookies Management Tool dig att hantera dina cookies-preferenser inklusive att ge samtycke. Länken till respektive cookiehantering

Verktyget hittar du nedan. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till användningen av vissa cookies med hjälp av det ovan nämnda verktyget.

När du sparar dina cookieinställningar bör de även gälla för dina framtida besök på denna webbplats. Men av tekniska skäl utanför vår kontroll kan detta inte garanteras. Om du till exempel återställer din webbläsare, tar bort dina cookies eller kommer åt den här webbplatsen från en annan webbläsare eller enhet, kan dina cookieinställningar gå förlorade. För att följa tillämpliga lagar och förordningar kan du i vissa länder bli ombedd att bekräfta dina cookieinställningar när du första gången besöker denna webbplats. Om du befinner dig i ett land där du automatiskt måste ställa in dina cookieinställningar kan du bli ombedd att ställa in dem igen vid ett framtida besök.

I många fall kan du också styra spårningstekniker med din webbläsare. Se till att din webbläsarinställning återspeglar om du vill bli varnad om och/eller acceptera spårningsteknik (som cookies) där så är möjligt. Din webbläsares specifika funktioner och instruktioner om hur du använder dem finns vanligtvis i manualen eller hjälpfilen för din webbläsare.

Utan spårningsteknik kan tillgängligheten för tjänsterna som tillhandahålls av denna webbplats minskas, eller så kanske delar av vår webbplats inte längre fungerar korrekt.


3.2. Hur används plugin-program för sociala medier på den här webbplatsen?

Euler Hermes webbplats använder följande plugin-program för sociala medier ("plug-ins"):

 • Dela-knapp på Facebook, driven av Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA;
 • Tweet-knapp, driven av Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA;
 • Button Xing, som drivs av XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Tyskland;
 • Share Button på LinkedIn, som drivs av LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Alla plugin-program är indikerade med varumärken för respektive operatörer Facebook, Twitter, Xing och LinkedIn ("Operator"). För att öka dataskyddsnivån och i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar har vi implementerat tilläggsprogrammen via en "2-klickslösning". Denna procedur säkerställer att när du besöker Euler Hermes webbplats, upprättas ingen direkt anslutning av din webbläsare till operatörens servrar. Endast om du aktiverar plugin-programmen genom att klicka på dem och därigenom ger ditt samtycke till dataöverföringen upprättar din webbläsare en direkt anslutning till respektive operatörs server. Innehållet i plugin-programmen överförs sedan av operatörerna direkt till din webbläsare och integreras av dem på webbplatsen.

Genom att acceptera plugin-programmet får operatören informationen om att din webbläsare har nått Euler Hermes webbplats. Om du loggade in på ditt konto när du besökte Allianz webbplats, kan operatören koppla ditt besök till ditt konto direkt. Om du interagerar med plugin-programmet, t.ex. genom att klicka på Facebook-knappen, och Tweet-knappen eller LinkedIn "Dela"-knappen, kommer data att överföras direkt från din webbläsare till Operatören och sparas av Operatören. Dessutom kommer informationen att publiceras på det relevanta sociala nätverket eller på ditt Twitter-konto och kommer att vara synlig för dina kontakter. Om du inte vill detta dataöverföring till Operatörerna måste du logga ut från ditt respektive konto innan du klickar på plugin-program och aktiverar dem. XING AG använder dina uppgifter endast för att erbjuda de delade funktionerna (t.ex. beräkning/räkneverksvisning) och inte för att lagra dina personuppgifter eller för att utvärdera ditt användarbeteende.

För mer information om syftet och omfattningen av datainsamling, bearbetning och användning, vänligen se integritetspolicyn nedan:

Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/
Twitter: https://twitter.com/privacy  
XING AG: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection  
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

4. Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas på ett sätt som är förenligt med ovan angivna ändamål.
För de angivna ändamålen kan dina personuppgifter lämnas ut till följande parter som fungerar som tredje parts personuppgiftsansvariga:

 • Andra företag i Allianz-gruppen;
 • Auktoriserade agenter och tredjepartstjänsteleverantörer.

För de angivna ändamålen kan vi också komma att dela dina personuppgifter med följande parter som arbetar som databehandlare enligt vår instruktion:

 • Andra företag i Allianz-gruppen;
 • Auktoriserade agenter, tjänsteleverantörer som underlättar och/eller tillhandahåller delar av våra tjänster och forskningsanalysbyråer; och
 • Facilitatorer, konsulter eller experter som hanterar kommunikation och Euler Hermes sponsrade evenemang.

Slutligen kan vi komma att dela dina personuppgifter i följande fall:

 • Med brottsbekämpande myndigheter, domstolar, myndigheter och tillsynsorgan för att uppfylla tillämpliga juridiska eller regulatoriska skyldigheter, där vi är juridiskt skyldiga att göra det.

5. Var kommer dina personuppgifter att behandlas?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas både inom och utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) av de parter som anges ovan, med förbehåll för avtalsmässiga begränsningar avseende sekretess och säkerhet i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och förordningar. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till parter som inte är behöriga att behandla dem.

Närhelst vi överför dina personuppgifter för behandling utanför EES av ett annat företag i Allianz-gruppen, kommer vi att göra det på grundval av Allianz' bindande företagsregler (BCR) som är känd som Allianz Privacy Standard (APS) som fastställer adekvat skydd för personligt skydd. data och är juridiskt bindande för Allianz-koncernens företag. Den offentliga versionen av APS och listan över Allianz-koncernens företag som följer dem kan nås här.

Där Allianz Privacy Standard inte gäller kommer vi istället att vidta åtgärder för att säkerställa att överföringen av dina personuppgifter utanför EES får en adekvat skyddsnivå som den gör inom EES. Du kan ta reda på vilka garantier vi litar på för sådana överföringar (till exempel EU-standardavtalsklausuler) genom att kontakta oss enligt nedan.

6. Vilka rättigheter har du med avseende på dina personuppgifter?

6.1 GDPR-rättigheter

Där det är tillåtet enligt tillämplig lag eller förordning har du rätt att:

 • Få tillgång till dina personuppgifter som lagras om dig och för att få reda på ursprunget till uppgifterna, ändamålen och medlen för behandlingen, uppgifterna om den eller de personuppgiftsansvariga, databehandlaren och de parter till vilka uppgifterna kan vara avslöjats.
 • Återkalla ditt samtycke när som helst där dina personuppgifter behandlas med ditt samtycke.
 • Uppdatera och korrigera dina personuppgifter så att de är korrekta.
 • Radera dina personuppgifter från våra register om de inte längre behövs för de ändamål som anges ovan.
 • Begränsa behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, t.ex. där du har bestridit riktigheten av dina personuppgifter, under den period som gör det möjligt för oss att verifiera dess riktighet.
 • Invända mot att vi behandlar dina personuppgifter, eller berätta för oss att sluta behandla dem (inklusive för direktmarknadsföring).
 • Skaffa dina personuppgifter i elektroniskt format.
 • Lämna in ett klagomål till oss och/eller relevant dataskyddsmyndighet.

Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss och ange ditt namn och e-postadress samt syftet med din förfrågan, genom att använda vårt formulär för begäran om registrerade.

6.2 Invånare i Kalifornien

California Consumer Privacy Act (CCPA) ger konsumenter (invånare i Kalifornien) specifika rättigheter angående deras personliga information. Avsnittet nedan beskriver dessa rättigheter.

Tillgång till specifik information och dataportabilitetsrättigheter


Du har rätt att begära att Euler Hermes lämnar ut viss information till dig om vår insamling och användning av dina personuppgifter under de senaste 12 månaderna. När vi har tagit emot och bekräftat din verifierbara konsumentförfrågan kommer vi att avslöja för dig i ett portabelt format:

 • De kategorier av personlig information som vi samlat in om dig.
 • Källkategorierna för den personliga information vi samlat in om dig.
 • Vår verksamhet eller kommersiella syften för att samla in eller sälja den personliga informationen.
 • De kategorier av tredje parter som vi delar den personliga informationen med.
 • De specifika delar av personlig information som vi samlat in om dig.

Radering av information

Du har rätt att begära radering av din information inom de rättigheter som ges av CCPA. Rätten till radering gäller inte där lagring av personuppgifter behövs för att utföra något av följande:

 • Tillhandahålla varor eller tjänster till dig;
 • Upptäcka eller lösa säkerhets- eller funktionsrelaterade problem;
 • Följ lagen;
 • Utföra forskning i allmänhetens intresse;
 • Säkra rätten till yttrandefrihet; eller
 • Utför alla åtgärder för interna syften som du rimligen kan förvänta dig

Icke-diskriminering

Euler Hermes kommer inte att diskriminera dig för att du utövar någon av dina CCPA-rättigheter. Om det inte är tillåtet av CCPA kommer vi inte att:

 • Neka dig varor eller tjänster.
 • Debitera dig olika priser eller priser för varor eller tjänster, inklusive genom att ge rabatter, rabatter eller andra förmåner, eller utdöma straffavgifter.
 • Ge dig en annan nivå eller kvalitet på varor eller tjänster.
 • Föreslå att du kan få ett annat pris eller pris för varor eller tjänster eller en annan kvalitetsnivå på varor eller tjänster.

Försäljning av personlig information

Euler Hermes säljer inte och har inte sålt under de senaste 12 månaderna några personliga uppgifter om besökare på dess webbplatser.

7. Skydd av dina personuppgifter

7.1 Vilka säkerhetsåtgärder skyddar information som samlas in via denna webbplats?

Vi har implementerat rimliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter som samlats in av oss via vår webbplats mot obehörig åtkomst, missbruk, förlust eller förstörelse.

7.2 Hur behandlar vi elektroniska meddelanden som skickas till och från Euler Hermes?

Alla elektroniska meddelanden som skickas till och från Euler Hermes skyddas av rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder och kan endast nås i motiverade fall i enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter (t.ex. domstolsbeslut, misstanke om brottsligt beteende, brott mot regulatoriska skyldigheter) till specifika personer i definierade funktioner (t.ex. Legal, Compliance, Risk). Alla e-postmeddelanden kasseras efter att tillämplig lagringsperiod har löpt ut.

7.3 Vad bör du tänka på när du skickar data över Internet?

Internet betraktas i allmänhet inte som en säker miljö, och information som skickas via Internet (som till eller från Euler Hermes-webbplatsen eller via elektroniskt meddelande) kan nås av obehöriga tredje parter, vilket kan leda till avslöjande, ändringar i innehåll eller tekniska misslyckanden. Även om både avsändare och mottagare finns i samma land kan information som skickas via Internet överföras över internationella gränser och vidarebefordras till ett land med en lägre dataskyddsnivå än i ditt hemland.

Euler Hermes accepterar inte ansvar eller ansvar för säkerheten för din information under transport över Internet till Euler Hermes. För att skydda din integritet kan du välja ett annat kommunikationsmedel med Euler Hermes, där du anser det lämpligt.

8. Hur du kontaktar oss

Om du har några frågor om hur vi använder dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud via post eller e-post via de uppgifter som anges nedan:

Post:
Euler Hermes Sverige filial
Dataskyddsombud
Box 729
101 34 Stockholm


E-post: privacy.se@allianz-trade.com

9. Hur ofta uppdaterar vi detta integritetsmeddelande?

Vi granskar ständigt detta integritetsmeddelande och gör ändringar i det då och då. Vi kommer att se till att den senaste versionen är tillgänglig här. Detta integritetsmeddelande uppdaterades senast den 1 Juli 2022.

Integritetsmeddelande för partners:

1. Introduktion

1.1 Allianz Trade och Euler Hermes

Allianz Trade är varumärket som används för att beteckna en rad tjänster som tillhandahålls av Euler Hermes-gruppen (nedan kallat Euler Hermes). Euler Hermes, medlem av Allianz-gruppen, är världsledande inom kreditförsäkring och en erkänd specialist inom områdena säkerhet, inkasso, kreditförsäkring och politisk risk. Euler Hermes finns i mer än 50 länder med 5 800 anställda.

När vi behandlar information som rör en individ, såsom enskild näringsidkare, ett partnerskap eller en företagsledare till exempel, är detta personuppgifter och vi behandlar denna information i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar. Euler Hermes respekterar tillämpliga lagar och förordningar i sin användning av personuppgifter.

1.2 Omfattningen av detta integritetsmeddelande

Detta integritetsmeddelande gäller all information som Euler Hermes erhåller när du är, arbetar för eller representerar ett företag som har ett avtalsförhållande med Euler Hermes.

Villkoren i detta integritetsmeddelande är föremål för eventuella ytterligare villkor, friskrivningar eller andra avtalsvillkor som du har ingått med Euler Hermes, såsom kundintegritetsmeddelanden eller meddelanden, och alla tillämpliga tvingande lagar och förordningar.

För mer information om hur vi behandlar personuppgifter när du besöker vår webbplats, eller om du är ägare, direktör eller representant för ett företag, vänligen klicka på relevant flik till vänster på denna sida för att läsa det relevanta integritetsmeddelandet. Om du är en jobbkandidat kan du läsa det relevanta integritetsmeddelandet i karriärsektionen på vår webbplats.

Eftersom vi ständigt uppdaterar detta integritetsmeddelande, vänligen kontrollera det regelbundet.

1.3 Personuppgiftsansvarig

En personuppgiftsansvarig är den individ eller juridiska person som kontrollerar och ansvarar för att förvara och använda personuppgifter i pappers- eller elektroniska filer. Detta integritetsmeddelande gäller för följande personuppgiftsansvariga enligt definitionen av relevanta dataskyddslagar och förordningar:

Euler Hermes Sverige            Euler Hermes Service AB
Sveavägen 98                           Sveavägen 98
Box 729                                       Box 729
101 34 Stockholm                   101 34 Stockholm

2. Vilka personuppgifter behandlar vi?

2.1 Syfte

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • förbereda erbjudanden för våra produkter och leverera våra tjänster till dig;
 • uppfylla våra ömsesidiga avtalsförpliktelser eller mellan Euler Hermes och företaget du arbetar för eller representerar;
 • upprätta och underhålla användarkonton för våra kunder och partners och tillhandahålla teknisk support;
 • upprätthålla affärsrelationer och organisera och vara värd för möten och andra evenemang;
 • informera dig om evenemang, tjänster, produkter och nyheter;
 • genomföra forskning och analyser med avseende på våra tjänster och affärsrelationer;
 • förebygga och upptäcka bedrägerier och säkra Euler Hermes och Allianz verktyg och system;
 • underlätta efterlevnaden av värdepapperslagar, krav på börsnotering av företag och relaterade lagar och förordningar;
 • följa alla andra rättsliga skyldigheter (t.ex. skatte-, redovisnings- och administrativa skyldigheter).

2.2 Rättslig grund

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på nödvändigheten att förbereda och/eller utföra ett kontrakt med dig, och på våra legitima affärsintressen för de syften som anges ovan, inklusive fullgörandet av ett kontrakt med det företag som du arbetar för eller representerar.

Vi kan också behandla dina personuppgifter på grundval av våra rättsliga skyldigheter för att följa brottsbekämpande förfrågningar eller upptäcktsförfaranden, eller där det krävs eller tillåts av tillämpliga lagar, domstolsbeslut, statliga föreskrifter eller statliga myndigheter, där det är nödvändigt för undersöka, förhindra eller vidta åtgärder angående olaglig verksamhet, misstänkt bedrägeri, situationer som involverar potentiella hot mot någon persons säkerhet eller brott mot våra policyer eller villkor. Detta inkluderar till exempel uppfyllandet av våra "Känn din kund"-skyldigheter. Vi kommer att informera dig där vi behöver ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter.

2.3 Datakategorier av personuppgifter

Dessa uppgifter inkluderar, i tillämpliga fall:

 • Förnamn, efternamn, kön , titel;
 • Företagskontaktuppgifter, inklusive företagsadress, företagstelefonnummer, företags e-postadress;
 • Arbetstitel, affärsroll och ansvar;
 • Företagsnamn, företag och/eller yrke;
 • Aktieägarinformation.

2.4 Informationskällor

Denna information tillhandahålls till oss av dig själv, din arbetsgivare, företaget du representerar eller tredje part.
Du säkerställer att de relevanta uppgifterna som du lämnar till Euler Hermes är tillförlitliga, korrekta, fullständiga och uppdaterade. I händelse av att dessa uppgifter behöver uppdateras, ändras eller raderas, förbinder du dig att informera Euler Hermes skriftligt utan dröjsmål.

2.5 Retentionstid

Vi behåller dessa uppgifter så länge de är relevanta för avtalsförhållandet och nödvändiga för att uppfylla de syften för vilka de samlades in, eller för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, eller som tillåts enligt lag för att skydda våra legitima affärs- och juridiska intressen, t.ex. för att försvara rättsliga anspråk. Efteråt raderar vi dina personuppgifter.

3. Profilering

Artikel 4.4 i GDPR, definierar "profilering" som varje form av automatiserad behandling av personuppgifter som består av användning av personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga aspekter som rör den fysiska personens prestation på jobbet , ekonomisk situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller rörelser.

Vår tjänsteaktivitet inkluderar en profilering av företag för att bedöma kreditrisk genom en klass som cirkuleras till våra kunder som är verksamma inom B2B-områden. Denna profilering kan innefatta automatiskt beslutsfattande.

Euler Hermes grade är en indikation på vår bedömning av ett företags finansiella stabilitet enligt tillgänglig information, och förutsäger med 12 månaders sannolikhet om ett företag sannolikt kommer att betala fakturor i tid, få kredit eller om de är föremål för andra specifika risker.

Euler Hermes grade kan ha konsekvenser när det gäller försäkringsskydd. Beroende på grade kommer Euler Hermes kunder att kunna dra nytta av ett försäkringsskydd för sina kreditrisker. Vår grade innehåller ingen rekommendation från Euler Hermes att ingå några kontrakt eller göra en leverans. Våra kunder förses med lämplig dokumentation för att förstå och tolka varje nivå. I enlighet med artikel 22 i GDPR kan alla enskilda näringsidkare, enmansföretag, företags aktieägare, representanter och ägare, i den mån de är individer vars uppgifter har använts under Euler Hermes graderingsverksamhet, få en förklaring av det beslut som fattats efter sådana bedömningar, och de kan ifrågasätta resultatet genom att lägga till eller korrigera den information som ligger till grund för fastställd grade, genom att kontakta Euler Hermes på adressen som anges i avsnitt 1.3.

I syfte att sätta en grade använder vi olika modeller och algoritmer som ständigt övervakas och förbättras. Vi använder inte svarta listor och behandlar inga speciella personuppgifter som beskrivs i artikel 9(1) i GDPR.

Vår graderingsaktivitet utförs för syften som härrör från Euler Hermes legitima intresse att tillhandahålla information samt affärskreditförsäkringstjänster till sina kunder och i synnerhet för att utföra sina skyldigheter enligt de underliggande tjänstekontrakten och försäkringsbreven. Som försäkringsgivare är vår verksamhet mycket reglerad och övervakad av behöriga myndigheter.

4. Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas på ett sätt som är förenligt med ovan angivna ändamål.

För de angivna ändamålen kan dina personuppgifter lämnas ut till följande parter som fungerar som tredje parts personuppgiftsansvariga:

 • Övriga bolag i Allianz-koncernen.
 • Auktoriserade agenter, mäklare och tredje parts tjänsteleverantörer.

För de angivna ändamålen kan vi också komma att dela dina personuppgifter med följande parter som arbetar som databehandlare enligt vår instruktion:

 • Övriga bolag i Allianz-koncernen.
 • Auktoriserade agenter, mäklare, tjänsteleverantörer som underlättar och/eller tillhandahåller delar av våra tjänster och forskningsanalysbyråer.
 • Facilitatorer, konsulter eller experter som hanterar kommunikation och Euler Hermes sponsrade evenemang.

Slutligen kan vi komma att dela dina personuppgifter i följande fall:

 • Med brottsbekämpande myndigheter, domstolar, myndigheter och tillsynsorgan för att uppfylla tillämpliga juridiska eller regulatoriska skyldigheter, där vi är juridiskt skyldiga att göra det.

5. Var kommer dina personuppgifter att behandlas?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas både inom och utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) av de parter som anges ovan, med förbehåll för avtalsmässiga begränsningar avseende sekretess och säkerhet i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och förordningar. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till parter som inte är behöriga att behandla dem.

Närhelst vi överför dina personuppgifter för behandling utanför EES av ett annat företag i Allianz-gruppen, kommer vi att göra det på grundval av Allianz' bindande företagsregler (BCR) som är känd som Allianz Privacy Standard (APS) som fastställer adekvat skydd för personuppgifter och är juridiskt bindande för Allianz-koncernens företag. Den offentliga versionen av APS och listan över Allianz-koncernens företag som följer dem kan nås här.

Där Allianz Privacy Standard inte gäller kommer vi istället att vidta åtgärder för att säkerställa att överföringen av dina personuppgifter utanför EES får en adekvat skyddsnivå som den gör inom EES. Du kan ta reda på vilka garantier vi litar på för sådana överföringar (till exempel EU-standardavtalsklausuler ) genom att kontakta oss enligt nedan.

6. Vilka rättigheter har du med avseende på dina personuppgifter?

6.1 GDPR-rättigheter

 • Där det är tillåtet enligt tillämplig lag eller förordning har du rätt att:
 • Få tillgång till dina personuppgifter som lagras om dig och för att få reda på ursprunget till uppgifterna, ändamålen och medlen för behandlingen, uppgifterna om den eller de personuppgiftsansvariga, databehandlaren och de parter till vilka uppgifterna kan vara avslöjats.
 • Återkalla ditt samtycke när som helst där dina personuppgifter behandlas med ditt samtycke.
 • Uppdatera och korrigera dina personuppgifter så att de är korrekta.
 • Radera dina personuppgifter från våra register om de inte längre behövs för de ändamål som anges ovan.
 • Begränsa behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, t.ex. där du har bestridit riktigheten av dina personuppgifter, under den period som gör det möjligt för oss att verifiera dess riktighet.
 • Invända mot att vi behandlar dina personuppgifter, eller berätta för oss att sluta behandla dem (inklusive för direktmarknadsföring).
 • Skaffa dina personuppgifter i elektroniskt format.
 • Lämna in ett klagomål till oss och/eller relevant dataskyddsmyndighet.

Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss och ange ditt namn och e-postadress samt syftet med din förfrågan, genom att använda vårt formulär för begäran om registrerade.

6.2 Invånare i Kalifornien

California Consumer Privacy Act (CCPA) ger konsumenter (invånare i Kalifornien) specifika rättigheter angående deras personliga information. Avsnittet nedan beskriver dessa rättigheter.

Tillgång till specifik information och dataportabilitetsrättigheter


Du har rätt att begära att Euler Hermes lämnar ut viss information till dig om vår insamling och användning av dina personuppgifter under de senaste 12 månaderna. När vi har tagit emot och bekräftat din verifierbara konsumentförfrågan kommer vi att avslöja för dig i ett portabelt format:

 • De kategorier av personlig information som vi samlat in om dig.
 • Källkategorierna för den personliga information vi samlat in om dig.
 • Vår verksamhet eller kommersiella syften för att samla in eller sälja den personliga informationen.
 • De kategorier av tredje parter som vi delar den personliga informationen med.
 • De specifika delar av personlig information som vi samlat in om dig.

Radering av information

Du har rätt att begära radering av din information inom de rättigheter som ges av CCPA. Rätten till radering gäller inte där lagring av personuppgifter behövs för att utföra något av följande:

 • Tillhandahålla varor eller tjänster till dig;
 • Upptäcka eller lösa säkerhets- eller funktionsrelaterade problem;
 • Följ lagen;
 • Utföra forskning i allmänhetens intresse;
 • Säkra rätten till yttrandefrihet; eller
 • Utför alla åtgärder för interna syften som du rimligen kan förvänta dig

Icke-diskriminering

Euler Hermes kommer inte att diskriminera dig för att du utövar någon av dina CCPA-rättigheter. Om det inte är tillåtet av CCPA kommer vi inte att:

 • Neka dig varor eller tjänster.
 • Debitera dig olika priser eller priser för varor eller tjänster, inklusive genom att ge rabatter, rabatter eller andra förmåner, eller utdöma straffavgifter.
 • Ge dig en annan nivå eller kvalitet på varor eller tjänster.
 • Föreslå att du kan få ett annat pris eller pris för varor eller tjänster eller en annan kvalitetsnivå på varor eller tjänster.

Försäljning av personlig information

Vissa personuppgifter som vi behandlar enligt beskrivningen i avsnitt 2 kan komma att delas
med andra Allianz-gruppbolag.

7. Skydd av dina personuppgifter

7.1 Vilka säkerhetsåtgärder skyddar information?

Vi har implementerat rimliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, missbruk, förlust eller förstörelse.

7.2 Hur behandlar vi elektroniska meddelanden som skickas till och från Euler Hermes?

Alla elektroniska meddelanden som skickas till och från Euler Hermes skyddas av rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder och kan endast nås i motiverade fall i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar (t. i definierade funktioner (t.ex. Legal, Compliance, Risk). Alla e-postmeddelanden kasseras efter att tillämplig lagringsperiod har löpt ut.

7.3 Vad bör du tänka på när du skickar data över Internet?

Internet betraktas i allmänhet inte som en säker miljö, och information som skickas via Internet (som till eller från Euler Hermes-webbplatsen eller via elektroniskt meddelande) kan nås av obehöriga tredje parter, vilket kan leda till avslöjande, ändringar i innehåll eller tekniska misslyckanden. Även om både avsändare och mottagare finns i samma land kan information som skickas via Internet överföras över internationella gränser och vidarebefordras till ett land med en lägre dataskyddsnivå än i ditt hemland.
Euler Hermes accepterar inte ansvar eller ansvar för säkerheten för din information under transport över Internet till Euler Hermes. För att skydda din integritet kan du välja ett annat kommunikationsmedel med Euler Hermes, där du anser det lämpligt.

8. Hur du kontaktar oss

Om du har några frågor om hur vi använder dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud via post eller e-post via de uppgifter som anges nedan:

Post:
Euler Hermes Sverige filial
Dataskyddsombud
Box 729
101 34 Stockholm

E-post: privacy.se@allianz-trade.com

9. Hur ofta uppdaterar vi detta integritetsmeddelande?

Vi granskar ständigt detta integritetsmeddelande och gör ändringar. Vi kommer att se till att den senaste versionen är tillgänglig här. Detta integritetsmeddelande uppdaterades senast den 1 juli 2022

Integritetsmeddelande för tredje part:

1. Introduktion

1.1 Allianz Trade och Euler Hermes

Allianz Trade är varumärket som används för att beteckna en rad tjänster som tillhandahålls av Euler Hermes-gruppen (nedan kallat Euler Hermes). Euler Hermes, medlem av Allianz-gruppen, är världsledande inom kreditförsäkring och
en erkänd specialist inom områdena säkerhet, inkasso, kreditförsäkring och politisk risk. Euler Hermes finns i mer än 50 länder med 5 800 anställda.

När vi behandlar information som rör en individ, såsom enskild näringsidkare, ett partnerskap eller en företagsledare till exempel, är detta personuppgifter och vi behandlar denna information i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar. Euler Hermes respekterar tillämpliga lagar och förordningar i sin användning av personuppgifter.

1.2 Omfattningen av detta integritetsmeddelande

Detta integritetsmeddelande gäller för information som Euler Hermes erhåller när du är, arbetar för eller representerar ett tredjepartsföretag.

Villkoren i detta integritetsmeddelande är föremål för eventuella ytterligare villkor, friskrivningar eller andra avtalsvillkor som du har ingått med Euler Hermes, såsom kundintegritetsmeddelanden eller meddelanden, och alla tillämpliga tvingande lagar och förordningar.

För mer information om hur vi behandlar personuppgifter när du besöker denna webbplats, eller om du arbetar för eller representerar ett företag som har ett avtal med Euler Hermes, vänligen klicka på relevant flik till vänster på denna sida för att konsultera relevant integritetsmeddelande. Om du är en jobbkandidat kan du läsa det relevanta integritetsmeddelandet i karriärsektionen på vår webbplats. Eftersom vi ständigt uppdaterar detta integritetsmeddelande, vänligen kontrollera det regelbundet.

1.3 Personuppgiftsansvarig

En personuppgiftsansvarig är den individ eller juridiska person som kontrollerar och ansvarar för att förvara och använda personuppgifter i pappers- eller elektroniska filer. Detta integritetsmeddelande gäller för följande personuppgiftsansvariga enligt definitionen av relevanta dataskyddslagar och förordningar:

Euler Hermes Sverige            Euler Hermes Service AB
Sveavägen 98                        Sveavägen 98
Box 729                                    Box 729
101 34 Stockholm                 101 34 Stockholm

2. Vilka personuppgifter behandlar vi?

2.1 Syfte

Vi behandlar information om våra kunders (potentiella) kunder ("köpare") för att:

 • bekräfta din företagsidentitet;
 • stödja företagets riskbedömning för affärs-, finans- och efterlevnadsverksamhet;
 • upprätta kreditbetygsprofiler;
 • tillhandahålla kreditriskinformation;
 • garanterar kreditrisker för våra försäkringstagare;
 • utfärda obligationer;
 • bedöma och övervaka vår egen risk;
 • samla in skulder för oss själva och för våra kunder;
 • stödja en sund ledning av Euler Hermes och andra företag i Allianz-gruppen;
 • skydda våra juridiska intressen, utöva våra rättigheter och försvara oss mot rättsliga anspråk;
 • genomföra forskning och analyser med avseende på vår affärsverksamhet;
 • uppfylla våra juridiska skyldigheter, inklusive respekt för utövandet av dataskyddsrättigheter.

2.2 Rättslig grund

Denna behandling är baserad på Euler Hermes legitima intressen, och i förekommande fall hos andra Allianz-gruppbolag och våra kunder, att fullfölja ovan nämnda ändamål, där sådan behandling är nödvändig för dessa ändamål.

Innan vi behandlar några personuppgifter balanserar vi dessa legitima intressen med potentiella effekter på de inblandade individernas intressen och rättigheter och frihet.

Vi ser till att utesluta alla speciella kategorier av personuppgifter från denna behandling och tar hänsyn till rimliga förväntningar hos de inblandade individerna.

2.3 Datakategorier

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om företagsägare, styrelseledamöter och representanter:
Företag (mestadels kommersiella enheter, men vissa företags identitet är kopplad till ägarens identitet, såsom enskild näringsidkare, partnerskap eller enmansbolag med begränsat ansvar):

 • Företagsnamn (som kan motsvara ett personnamn) och juridisk form;
 • Affärsverksamhet, sektor och storlek;
 • Företagskreditbetyg;
 • Kontaktuppgifter såsom: företagspostadress, företags-e-postadress, företagstelefonnummer, företagsfaxnummer. När det är möjligt är dessa uppgifter generiska företagsuppgifter snarare än personuppgifter (till exempel, om de är tillgängliga kommer vi att använda info@company.com snarare än john.doe@company.com);
 • Momsnummer och andra företagsidentifikationsnummer (från regeringar, handelskamrar, Euler Hermes och/eller datamäklare);
 • Finansiell information relaterad till verksamheten, såsom bankdomiciliering, bankkonto, finansiell status, tillgångar och nettoförmögenhet;
 • Företagens betalningshistorik och -mönster, lönsamhet och annan information om kreditvärdighet (t.ex. betalnings- och riskincidenter) inklusive insolvenssituation.

Ägare, styrelseledamöter och företrädare för företag:

 • Förnamn, efternamn, kön, titel, tjänstetitel;
 • Anknytningar till olika företag (tidigare & nuvarande);
 • Aktieägarinformation.

2.4 Informationskällor

Vi samlar in den specificerade informationen i enlighet med alla tillämpliga bestämmelser från:

 • Dig själv;
 • Din webbplats eller andra publikationer som du gör tillgängliga för allmänheten
 • Företaget som du arbetar för eller representerar;
 • Våra kunder;
 • Våra affärspartners;
 • Tjänsteleverantörer inom området för förebyggande av missbruk (som underhåller databaser med identifieringsnummer för slutenheter);
 • Tjänsteleverantörer inom området identitetsverifiering;
 • Direktmarknadsföringsföretag;
 • Allmänt tillgänglig information, såsom handelsregister, handelsregister, offentliga statistiska databaser och webbplatser.

Där vi samlar in dina personuppgifter direkt från dig finns det ingen skyldighet att förse oss med de personuppgifter vi ber om. Men i vissa fall kan detta påverka i vilken utsträckning vi kan ge dig och dina affärspartners tjänster som underlättar handeln.

2.5 Retentionstid

Dina personuppgifter kommer endast att lagras av oss så länge som är nödvändigt för att uppnå ovan nämnda syften, i enlighet med vår standard för informations- och dokumenthantering.

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge som lagstadgade lagringskrav finns eller några rättsliga anspråk är möjliga, för vilket försvaret personuppgifterna krävs.

Betalningshistorikdata raderas när det inte längre är relevant för ditt företags kreditvärdighet.

Det ligger i Euler Hermes intresse att endast använda relevant, korrekt och uppdaterad information. All data som vi behandlar uppdateras och kontrolleras löpande.

3. Profilering

Artikel 4.4 i GDPR, definierar "profilering" som varje form av automatiserad behandling av personuppgifter som består av användning av personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga aspekter som rör den fysiska personens prestation på jobbet , ekonomisk situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller rörelser.

Vår tjänsteaktivitet inkluderar en profilering av företag för att bedöma kreditrisk genom en klass som cirkuleras till våra kunder som är verksamma inom B2B-områden. Denna profilering kan innefatta automatiskt beslutsfattande.
Euler Hermes-betyget är en indikation på vår bedömning av ett företags finansiella stabilitet enligt tillgänglig information, och förutsäger med 12 månaders sannolikhet om ett företag sannolikt kommer att betala fakturor i tid, få kredit eller om de är föremål för andra specifika risker.

Euler Hermes-betyget kan ha konsekvenser när det gäller försäkringsskydd. Beroende på betyget kommer Euler Hermes kunder att kunna dra nytta av ett försäkringsskydd för sina kreditrisker. Vårt betyg innehåller ingen rekommendation från Euler Hermes att ingå några kontrakt eller göra en leverans. Våra kunder förses med lämplig dokumentation för att förstå och tolka varje betygsnivå.

I enlighet med artikel 22 i GDPR kan alla enskilda näringsidkare, enmansföretag, företags aktieägare, representanter och ägare, i den mån de är individer vars uppgifter har använts under Euler Hermes graderingsverksamhet, få en förklaring av det beslut som fattats efter sådana bedömningar, och de kan ifrågasätta resultatet genom att lägga till eller korrigera den information som ligger till grund för betyget, genom att kontakta Euler Hermes på adressen som anges i avsnitt 1.3.

I syfte att betygsätta använder vi olika modeller och algoritmer som ständigt övervakas och förbättras. Vi använder inte svarta listor och behandlar inga speciella personuppgifter som beskrivs i artikel 9(1) i GDPR.

Vår graderingsaktivitet utförs för syften som härrör från Euler Hermes legitima intresse att tillhandahålla information samt affärskreditförsäkringstjänster till sina kunder och i synnerhet för att utföra sina skyldigheter enligt de underliggande tjänstekontrakten och försäkringsbreven. Som försäkringsgivare är vår verksamhet mycket reglerad och övervakad av behöriga myndigheter.

4. Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas på ett sätt som är förenligt med ovan angivna ändamål.
För de angivna ändamålen kan dina personuppgifter lämnas ut till följande parter som fungerar som tredje parts personuppgiftsansvariga:

Andra företag i Allianz-gruppen;
Auktoriserade agenter, mäklare och tredje parts tjänsteleverantörer.
Våra kunder, om du är deras kund eller potentiell kund.

För de angivna ändamålen kan vi också komma att dela dina personuppgifter med följande parter som arbetar som databehandlare enligt vår instruktion:

 • Övriga bolag i Allianz-koncernen.
 • Auktoriserade agenter, tjänsteleverantörer som underlättar och/eller tillhandahåller delar av våra tjänster och forskningsanalysbyråer.
 • Facilitatorer, konsulter eller experter som hanterar kommunikation och Euler Hermes sponsrade evenemang.

Slutligen kan vi komma att dela dina personuppgifter i följande fall:

 • Med brottsbekämpande myndigheter, domstolar, myndigheter och tillsynsorgan för att uppfylla tillämpliga juridiska eller regulatoriska skyldigheter, där vi är juridiskt skyldiga att göra det.

5. Var kommer dina personuppgifter att behandlas?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas både inom och utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) av de parter som anges ovan, med förbehåll för avtalsmässiga begränsningar avseende sekretess och säkerhet i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och förordningar. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till parter som inte är behöriga att behandla dem.

Närhelst vi överför dina personuppgifter för behandling utanför EES av ett annat företag i Allianz-gruppen, kommer vi att göra det på grundval av Allianz' bindande företagsregler (BCR) som är känd som Allianz Privacy Standard (APS) som fastställer adekvat skydd för personligt skydd. data och är juridiskt bindande för Allianz-koncernens företag. Den offentliga versionen av APS och listan över Allianz-koncernens företag som följer dem kan nås här.

Där Allianz Privacy Standard inte gäller kommer vi istället att vidta åtgärder för att säkerställa att överföringen av dina personuppgifter utanför EES får en adekvat skyddsnivå som den gör inom EES. Du kan ta reda på vilka garantier vi litar på för sådana överföringar (till exempel EU-standardavtalsklausuler) genom att kontakta oss enligt nedan.

6. Vilka rättigheter har du med avseende på dina personuppgifter?

6.1 GDPR-rättigheter

Där det är tillåtet enligt tillämplig lag eller förordning har du rätt att:

 • Få tillgång till dina personuppgifter som lagras om dig och för att få reda på ursprunget till uppgifterna, ändamålen och medlen för behandlingen, uppgifterna om den eller de personuppgiftsansvariga, databehandlaren och de parter till vilka uppgifterna kan vara avslöjats.
 • Återkalla ditt samtycke när som helst där dina personuppgifter behandlas med ditt samtycke.
 • Uppdatera och korrigera dina personuppgifter så att de är korrekta.
 • Radera dina personuppgifter från våra register om de inte längre behövs för de ändamål som anges ovan.
 • Begränsa behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, t.ex. där du har bestridit riktigheten av dina personuppgifter, under den period som gör det möjligt för oss att verifiera dess riktighet.
 • Invända mot att vi behandlar dina personuppgifter, eller berätta för oss att sluta behandla dem (inklusive för direktmarknadsföring).
 • Skaffa dina personuppgifter i elektroniskt format.
 • Lämna in ett klagomål till oss och/eller relevant dataskyddsmyndighet.

Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss och ange ditt namn och e-postadress samt syftet med din förfrågan, genom att använda vårt formulär för begäran om registrerade.

6.2 Invånare i Kalifornien

California Consumer Privacy Act (CCPA) ger konsumenter (invånare i Kalifornien) specifika rättigheter angående deras personliga information. Avsnittet nedan beskriver dessa rättigheter.

Tillgång till specifik information och dataportabilitetsrättigheter

Du har rätt att begära att Euler Hermes lämnar ut viss information till dig om vår insamling och användning av dina personuppgifter under de senaste 12 månaderna. När vi har tagit emot och bekräftat din verifierbara konsumentförfrågan kommer vi att avslöja för dig i ett portabelt format:

 • De kategorier av personlig information som vi samlat in om dig.
 • Källkategorierna för den personliga information vi samlat in om dig.
 • Vår verksamhet eller kommersiella syften för att samla in eller sälja den personliga informationen.
 • De kategorier av tredje parter som vi delar den personliga informationen med.
 • De specifika delar av personlig information som vi samlat in om dig.

Radering av information

Du har rätt att begära radering av din information inom de rättigheter som ges av CCPA. Rätten till radering gäller inte där lagring av personuppgifter behövs för att utföra något av följande:

 • Tillhandahålla varor eller tjänster till dig;
 • Upptäcka eller lösa säkerhets- eller funktionsrelaterade problem;
 • Följ lagen;
 • Utföra forskning i allmänhetens intresse;
 • Säkra rätten till yttrandefrihet; eller
 • Utför alla åtgärder för interna ändamål som du rimligen kan förvänta dig

Icke-diskriminering

Euler Hermes kommer inte att diskriminera dig för att du utövar någon av dina CCPA-rättigheter. Om det inte är tillåtet av CCPA kommer vi inte att:

 • Neka dig varor eller tjänster.
 • Debitera dig olika priser eller priser för varor eller tjänster, inklusive genom att ge rabatter, rabatter eller andra förmåner, eller utdöma straffavgifter.
 • Ge dig en annan nivå eller kvalitet på varor eller tjänster.
 • Föreslå att du kan få ett annat pris eller pris för varor eller tjänster eller en annan kvalitetsnivå på varor eller tjänster.

Försäljning av personlig information

Vissa personuppgifter som vi behandlar enligt beskrivningen i avsnitt 2 kan komma att delas med andra Allianz-gruppbolag. Detta gäller datakategorierna för identifiering av dig som företagare och av de företag du äger, representerar eller arbetar för.

7. Skydd av dina personuppgifter

7.1 Vilka säkerhetsåtgärder skyddar information?

Vi har implementerat rimliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, missbruk, förlust eller förstörelse.

7.2 Hur behandlar vi elektroniska meddelanden som skickas till och från Euler Hermes?

Alla elektroniska meddelanden som skickas till och från Euler Hermes skyddas av rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder och kan endast nås i motiverade fall i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar (t. i definierade funktioner (t.ex. Legal, Compliance, Risk). Alla e-postmeddelanden kasseras efter att tillämplig lagringsperiod har löpt ut.

7.3 Vad bör du tänka på när du skickar data över Internet?

Internet betraktas i allmänhet inte som en säker miljö, och information som skickas via Internet (som till eller från Euler Hermes-webbplatsen eller via elektroniskt meddelande) kan nås av obehöriga tredje parter, vilket kan leda till avslöjande, ändringar i innehåll eller tekniska misslyckanden. Även om både avsändare och mottagare finns i samma land kan information som skickas via Internet överföras över internationella gränser och vidarebefordras till ett land med en lägre dataskyddsnivå än i ditt hemland.

Euler Hermes accepterar inte ansvar eller ansvar för säkerheten för din information under transport över Internet till Euler Hermes. För att skydda din integritet kan du välja ett annat kommunikationsmedel med Euler Hermes, där du anser det lämpligt.

8. Hur du kontaktar oss

Om du har några frågor om hur vi använder dina personuppgifter, oavsett vilken Euler Hermes-enhet som är involverad, kan du kontakta vår dataskyddsombud per post eller e-post via de uppgifter som anges nedan:

Post:
Euler Hermes
Gruppens dataskyddsombud
1, place des Saisons
92048 Paris – La Défense CEDEX
Frankrike

E-post: privacy.group@allianz-trade.com

9. Hur ofta uppdaterar vi detta integritetsmeddelande?

Vi granskar ständigt detta integritetsmeddelande och gör ändringar. Vi kommer att se till att den senaste versionen är tillgänglig här. Detta integritetsmeddelande uppdaterades den 1. juli 2022.