Fem sätt för att ta till vara på tillväxtmöjligheter och blomstra efter pandemin

Oktober, 2021

Efter den stora återöppningen av ekonomin har tillväxtmomentum avtagit under sommaren i takt med spridningen av den smittsammare deltavarianten. Men med högre vaccinationsgrad och därmed lättare restriktioner förväntar vi oss fortfarande en stark global tillväxt 2022, även om återhämtningen kommer att vara ojämn. När företag bygger sina leveranskedjor och förbereder sig på att ta till vara på handelsmöjligheter, är det viktigt att tänka på att pandemin har ändrat det konventionella sättet att göra affärer för alltid. Här lyfter vi fram fem sätt som visar hur företag anpassar sina affärsmodeller för att blomstra efter pandemin.


1. Varför det är förnuftigt att byta till kortare, bredare leveranskedjor

I över ett årtionde har företag utvecklat långa och allt smalare leveranskedjor för att öka värdeskapandet. Pandemin i kombination med handelskriget mellan USA och Kina som föregicks av flera lokala kriser har visat på svagheterna i de förlängda leveranskedjorna, vilket tvingat företag att tänka om. Denna utmanande handelsmiljö kan leda till sen eller utebliven leverans och hota kassaflödet ytterligare.

Åtgärdspunkt: Företag som smidigt kan förkorta, bredda och utöka kapaciteten i sin leveranskedja på kort sikt kommer att få en unik fördel jämfört med sina mindre smidiga konkurrenter. Du kan starta genom att utvärdera dina leverantörer och genomföra en utförlig kreditriskanalys.

2. Det är dags att anta e-handelsprinciper ... om du inte redan gjort det

Ökad e-handel är en av företagens stora trender under pandemin. I ljuset av stängda lokaler har varu- och tjänsteleverantörer i alla sektorer varit tvungna att utöka sina digitala försäljningskanaler. Förmågan att sälja varor och tjänster online har även gett företag stora fördelar som gjort det möjligt för dem att diversifiera sina leveranskedjor snabbt samt att digitalisera många av de administrativa anskaffningsprocesserna.

Omställningen till e-handel kräver dock betydande förändringar av affärsmodellen, som sträcker sig från ett bredare lagersortiment, konkurrenskraftiga leveransmetoder och en stor investering i teknik, för att få en lönsam avkastningsstrategi.

Åtgärdspunkt: För att vara konkurrenskraftig i denna miljö måste varu- och tjänsteleverantörer ha en tillräcklig företagslikviditet och ett tillräckligt kassaflöde för att investera i e-handelsverktyg. De måste även kunna stå emot hård priskonkurrens eftersom det är enklare för konsumenter att jämföra priser online. För att uppnå detta råds företag att säkra indrivning av fordringar och begränsa risken för obestånd med handelskreditförsäkring. Utan dessa steg kommer företag, i synnerhet små och medelstora leverantörer av varor och tjänster, att ställas inför stora utmaningar.

3. Förbered dig på att det statliga stödet försvinner

Pandemin har dramatiskt förändrat sättet som regeringar reagerar på globala kriser. Tack vare extra likviditet från stater, lättade insolvensregler och goodwill mellan företag, har andelen insolventa företag sjunkit till lägre nivåer än före pandemin. Dessa åtgärder har hjälpt till att undvika ett avgrundsscenario, men de har lett till en pågående utmaning om hur man på bästa sätt avlägsnar statligt stöd utan att orsaka avvänjningsproblem, och nu står företagen inför en normalisering av insolvensnivån.

Åtgärdspunkt: Handelskreditförsäkring har mycket mer att erbjuda än att bara ersätta företag för osäkra fordringar. Marknadsledande försäkringsgivare är även experter på indrivning och inkassering av skulder och kan förbättra ditt kassaflöde ytterligare genom att bedöma din kreditvärdighet för dina prospekt och kunder, samt tillhandahålla åtkomst för omfattande insikter om den ständigt föränderliga riskmiljön.

4. Bygg upp ett business case för distansarbete

Pandemin har påskyndat en global ökning av distansarbete för kunskapsbaserade organisationer. Bytet från kontor till att ”arbeta varifrån du vill” ger betydande fördelar, inklusive möjligheten att minska eller ta bort fastighetskostnader, välja bland fler potentiella kandidater, effektivisera immigrationsproblem och förbättra produktiviteten, samtidigt som de anställda gynnas av kortare pendlingstid och geografisk flexibilitet.

På minussidan finns problem som hur man kommunicerar mellan olika tidszoner, delar kunskap som ännu inte kodifierats, skyddar data, fortsätter uppfylla juridiska krav, samarbetar virtuellt och förhindrar yrkesmässig isolering.

Många organisationer experimenterade redan med distansarbete före pandemin, men krisen påskyndade deras planer att anta nya arbetssätt för alla eller delar av deras arbetskraft.

Åtgärdspunkt: Det är dags att storsatsa på din nätverkssäkerhet. Säkerställ att du har fullständig insyn i realtid när det gäller vem som använder företagets it-system, att anställda endast har åtkomst till data och system som är kritiska för deras arbete samt att ovanlig aktivitet upptäcks omedelbart.

5. Utnyttja den transformativa kraften hos data om leveranskedjan i realtid

Data om leveranskedjan i realtid gör det inte bara möjligt för organisationer att upptäcka problem innan de eskalerar, utan ger dem även möjlighet att identifiera betalnings- och handelsrelationsrisker, så att de kan säkra kassaflöden och varuleveransen.

Pandemin har tydligt visat att i osäkra tider när efterfrågan är flyktig, leveransen osäker och kapaciteten låg, så är insyn i realtid för hela din leveranskedja avgörande.

Åtgärdspunkt: Allianz Trade riskbedömningar baseras på data från vårt patenterade underrättelsenätverk som analyserar dagliga förändringar av företagens solvens som motsvarar 92 % av globalt BNP. För mer information om att utnyttja handelsnätverksdata och skydda ditt företag mot handelsrelationsrisker, kontakta oss.