Fyra sätt BNPL kan frigöra ditt företags intäktspotential inom e-handel

Juli 2023

Buy Now, Pay Later: det är en finansieringsmodell för konsumenter som har blivit oumbärlig för att B2B -webbplatser ska bli framgångsrika. Genom att erbjuda konsumenterna möjligheten att skjuta upp sina betalningar utan extra kostnad för dem  kan återförsäljarna dramatiskt öka konverteringsgraden för e-handel och få kunderna att komma tillbaka för mer (så länge kunderna klarar en omedelbar kreditprövning, naturligtvis).

Det är ett fenomen som nu får allt större genomslag inom e-handeln mellan företag, där e-handlare fortfarande kräver full betalning med kort av kunderna vid kassan, snarare än via de uppskjutna betalningsmetoderna (som netto 30 eller 60 dagar) – som kännetecknar B2B-handeln utanför nätet.

Så vilken typ av kapacitet och affärsfördelar ger B2B e-handlare förtroendet att ta till sig BNPL-möjligheten? Här är fyra övertygande funktioner som driver på införandet av BNPL:

1. Högre konverteringsgrad vid kassan  för e-handel

Det finns gott om bevis som tyder på att en frånvaro av köpfinansiering för B2B e-handelskunder  gör att köpare tvekar vid inköp, där tidpunkt och prisvärde avgör, särskilt när de överväger stora eller komplexa affärstransaktioner. Olika uppskattningar tyder på att så många som 50 % av B2B-köparna har avbrutit sina beställningar vid kassan när de upptäcker att det enda alternativet är kortbetalning.1

Genom att införa B2B BNPL-funktioner, med stöd av E-Commerce Credit Insurance, kan så många som 90 % av dina kunder sannolikt erbjudas betalningsvillkor. Och tidiga användare av Allianz Trade-lösningar för BNPL rapporterar om konverteringsfrekvenser för e-handel på upp till 40 %.2 Resultatet: maximerade intäktsmöjligheter och ett lyft för din verksamhet.

Läs mer i artikeln "BNPL: Den nya kritiska framgångsfaktorn för B2B e-handlare"

2. Mer fyllda varukorgar och fler återkommande kunder

Genom att erbjuda dina B2B-kunder möjligheten att skjuta upp betalningar hjälper du till att förbättra deras kassaflöde och underlätta deras beslutsprocesser, vilket ofta  att de kan göra fler inköp.
Företag som erbjuder BNPL-plattformar, till exempel Two, konstaterar att säljare som erbjuder flexibla betalningsalternativ får en ökning av antalet kundbeställningar med i genomsnitt 60-75 %.3  BNPL leder också till fler återkommande kunder: två tredjedelar av köparna återvänder vanligtvis till webbplatser som erbjuder BNPL för att handla igen inom ett år.

Hittills har de flesta e-handlare tvekat inför att tillhandahålla köpfinansiering, helt enkelt för att det verkar för riskabelt. Denna försiktighet är förståelig: i många fall lockar deras online-kanaler till sig en mycket bredare kundkrets, varav många är kunder de aldrig haft kontakt med tidigare. Detta står i skarp kontrast till de grossister som de har skapat pålitliga handelsrelationer med, i mer traditionella affärsmiljöer offline.

Som ett resultat av detta, när e-handlare  överväger alternativet att erbjuda betalning på faktura eller andra villkor, har de varit tvungna att väga den högre risken för utebliven betalning – och de administrativa omkostnader som följer med dessa – mot fördelarna med att erbjuda BNPL.

Den goda nyheten är att utmaningen nu hanteras av marknadsledaren inom kreditförsäkring, Allianz Trade. Genom att kombinera kreditkontroller av B2B-kunder i realtid med hjälp av det stabila E-Commerce Credit Insurance API, kan e-handlare erbjuda BNPL med förtroende.

Så här ser det ut i praktiken. När en kund lägger varor i sin varukorg på din webbplats analyseras deras ekonomiska status i realtid genom att ansluta till våra globala databaser för företags kreditvärdighet, som innehåller finansiell, strategisk och kommersiell information om mer än 80 miljoner företag världen över. Hastigheten på den analysen ger automatiserade handelskreditbeslut så att du omedelbart kan erbjuda dina kunder de mest lämpliga kreditvillkoren – med förtroende. Om du behöver få omedelbar betalning för att underlätta ditt kassaflöde, samarbetar Allianz Trade med BNPL-leverantörer som även kan tillhandahålla finansieringen.

4. Sinnesro i fråga om betalningar

När B2B BNPL implementeras med rätt partners, kan det göra det möjligt för e-handlare att erbjuda betalningsvillkor online utan att oroa sig för om de kommer att få betalning – eller när.

För att tillgodose företagens behov kan Allianz Trade-lösningen hjälpa e-handlare att utnyttja BNPL på flera olika sätt, beroende på hur stort företaget är och om det vill få betalt direkt:

  • Ett multinationellt företag kan smidigt integrera en BNPL-funktion i sin kassaprocess online som automatiskt bedömer kundens kreditvärdighet i realtid innan kunden erbjuds betalningsvillkor. När transaktionen är slutförd betalar Allianz Trades finansiella partner automatiskt e-handlaren det totala transaktionsvärdet, och Allianz Trade täcker eventuella uteblivna betalningar – oavsett var kunden befinner sig internationellt. Allianz Trade ingick nyligen partnerskap med Two, en pionjär inom B2B BNPL-plattformar, och Santander Corporate & Investment Banking för att lansera den första globala B2B BNPL-lösningen för stora multinationella företag.
  • För små och medelstora företag kan behandlingen och den automatiska betalningen hanteras direkt av en Allianz Trades BNPL-plattformsleverantör, som Two eller PausePay, där företaget får en förskottsbetalning och Allianz Trade sköter kreditvärdighetskontroller och täcker kreditperioden för plattformsleverantören.
  • Alternativt kan du helt enkelt skapa en direkt integration mellan din webbplats och Allianz Trade BNPL-tjänsten och börja tillhandahålla kundernas kreditvillkor, som 30 dagar netto, med kredittid – och din betalningsgaranti – skyddad av Allianz Trades försäkring.
    Med vår E-Commerce Credit Insurance kan du vara säker på att du alltid får full betalning. Det betyder att ditt kassaflöde är säkrare och mer förutsägbart, och du kan planera för morgondagen med större förtroende – och möjligheterna till BNPL-förstärkta intäkter.