Förskottsbetalda leveranser ökar riskerna – en försäkring kan öka tryggheten

Januari 2022
Förändringar i leveranskedjor, politisk osäkerhet och konjunktursvängningar har gjort det allt viktigare att skydda sig mot uteblivna betalningar och avtal som inte uppfylls.

Vissa leverantörer förväntar sig förskottsbetalning vid beställning av varor eller tjänster, men ofta kan det vara svårt att bedöma vilka risker detta medför. Med anledning av det nuvarande läget globalt är det många företag som söker sig till nya leverantörer och då möts av krav på förskottsbetalningar.
Därför erbjuder vi  Försäkring av förskottsbetalningar, även kallat Advanced Payment Protection (APP)  .
Efterfrågan på försäkringar av förskottsbetalningar ökar, berättar Palle Mølhede, Business Relationship Manager på Allianz Trade. Det beror enligt honom på att företag allt oftare använder sig av förskottsbetalningar.

"Alltfler företag har innestående rörelsekrediter, vilket får som konsekvens att de måste betala negativa räntor för de pengar de har innestående på banken. Många av dessa företag har dock insett att de kan få en förskottsrabatt om de betalar sina leverantörer i förskott. "Även efter att riskerna med förskottsbetalningar har kartlagts, vilket vi bistår företagen med, är det många som bedömer att förskottsbetalningar ändå är en klok investering, säger Palle Mølhede.
Palle Mølhede, Business Relationship Manager, Euler Hermes
Palle Mølhede, Business Relationship Manager, Allianz Trade

Undvik ekonomiska förluster med en Försäkring av förskottsbetalningar

Om leverantören inte levererar de förskottsbetalda varorna kan det få stora konsekvenser eftersom det ofta är fråga om stora belopp.  

"Många företag har gjort det till en rutin att alltid teckna en försäkring vid förskottsbetalningar. Det ger en trygghet. Förskottsbetalningar kan vara en riktigt dålig idé om man inte är på sin vakt. Om leverantören går i konkurs och företaget inte har en försäkring är det enda man kan göra att lämna in ett anspråk till konkursboet. Och i dag betalas sällan sådana ersättningar", säger Palle Mølhede.

Försäkringar av förskottsbetalningar, som innebär att man både gör en kreditbedömning av leverantören och får ett försäkringsskydd, är ett bra sätt att skapa säkerhet och trygghet för företaget.

Försäkringar av förskottsbetalningar: Så här fungerar det

Försäkring av förskottsbetalningar är en försäkring som täcker företagets förluster i de fall beställda varor förskottsbetalats och leverantören går i konkurs, om återbetalning uteblir eller om det sker samhällsförändringar.

Vi försäkrar normalt företag på alla marknader och i alla branscher och kan täcka förskottsbetalningar som gjorts upp till 12 månader före leverans.

Så försäkrar du dina förskottsbetalningar

Men vad krävs för att få teckna en  Försäkring av förskottsbetalningar  ? Är man befintlig kund kan man efter överenskommelse utöka försäkringen till att även täcka förskottsbetalningar.

Som ny kund kan man inleda ett samarbete som omfattar både förskottsbetalningar och efterföljande försäljning mot kredit, men normalt erbjuder vi ett avtal som skräddarsys för ditt företags aktuella behov, säger Palle Mølhede.

Tre fördelar med att ha en Försäkring av förskottsbetalningar

  1. Kreditbedömning och kreditbevakning av leverantörer
    När det görs en kreditbedömning och en kreditbevakning av era leverantörer får ni som företag en större trygghet i leveranskedjan och risken för otrevliga överraskningar minskar.
  2. Möjlighet till ökade intäkter
    Utnyttja ditt företags goda likviditet och öka intäkterna genom en förskottsrabatt hos leverantörerna via en kreditförsäkring. Detta utan väsentligt större risk.
  3. Maximera företagets lånevillkor
    Visa banken att du har kontroll över din leveranskedja och att du kan hantera företagets finansiella risker.