Global inkasso

Inkasso for bedrifter

Ubetalte fakturaer hos utenlandske kunder.
Har du en plan for hvordan du får pengene hjem?

En stor utenlandsk kunde har ikke betalt fakturaen sin. Er det en feil? Har de glemt det? Trenger de ekstra tid?

Alle kunder kan glemme å betale en faktura, men hvis det skjer, må du reagere straks og minne kunden om å betale. Hvis det bare var en feil, får du pengene med det samme. Hvis du ikke får pengene, og kunden ikke reagerer, kan det være tegn på økonomiske problemer. Da gjelder det å handle proaktivt.

Ubetalte fakturaer kan påvirke bedriften din i alvorlig grad hvis ikke situasjonen håndteres korrekt. Det kan påvirke din likviditet, omsetning, kredittvurdering og i verste fall gi bedriften et negativt omdømme.

Hos Allianz Trade har vi lang erfaring innen bedriftsinkasso og inndrivelse av gjeld. Derfor kan vi forsikre fakturaene dine på forhånd så du er sikker på å få betaling uansett forløpet av inkassosaken.

Når du forsikrer fakturaene, samler vi det beste fra vår inkassoløsning med en løpende kredittforsikring som gjør at du får betaling. Samtidig vurderer vi kontinuerlig økonomien til kundene dine, og gir beskjed hvis det skjer endringer. En samlet, databasert løsning er ditt beste verktøy til styring av kredittrisiko og dine debitorer.


En kredittforsikring sikrer deg pengene uansett om kunden betaler eller ikke

Vårt primære mål er å sikre deg full betaling raskest mulig, samtidig som du bevarer et godt forhold til kunden din. Vi har mange års erfaring med inndrivelse av forfalneforfalte fakturaer av enhver type og størrelse – uansett hvor i verden kjøperen befinner seg.

Våre 600 inkassoeksperter verden over vet hva som kreves for å inndrive pengene dine med respekt for din forretning og dine kunder.
Global bedriftsinkasso krever spesialister og spesialistkunnskap, og vi inndriver derfor kun gjeld fra bedrifter og ikke fra privatpersoner.
Vi har kontorer i over 50 land og samarbeider tett med advokater og inkassatorer i de andre landene, så vi hjelperkan bistå deg i hele verden.

Hvem tar seg av det når en kunde ikke har betalt? Har dere en konkret plan for effektiv inkasso? Kjenner dere alle de formelle kravene til selve prosedyren, purregebyr, kompensasjonsgebyr og inkassovarsel?

Inkassosaker kan være svært tidkrevende og frustrerende. Hvis det dreier seg om store beløp og man ikke er garvet inkassoekspertprofesjonell inkassator, kan det være vanskelig å komme helskinnet gjennom prosessen. Hvis du har mange inkassosaker som krever løpende oppfølging, er det en stor oppgave å håndtere dette selv i hverdagen.