Økonomisk analyse

Rollen vår i Allianz Research er å analysere viktige økonomiske, politiske og sosiale trender som former fremtiden for bedrifter verden over.

Vi publiserer

+ 400

artikler i året
Vi støtter

+ 15.000

kunder, prospekter og partnere i beslutningsprosesser
Vi overvåker og vurderer

240

lande og 18 sektorer
Vi baserer oss på tre søyler: landrisikoanalyse, sektorrisikoanalyse og innsikt i viktige tematiske trender, med handel, insolvens og betalingsatferd som hovedfokus. Vårt arbeid tjener interne kunder (konsernsjef og regionale konsernsjefer, økonomi, fulltegningsgaranti for risiko, markedsføring, kommunikasjon ...) samt eksterne kunder (Allianz Trade-forsikrede kunder og potensielle kunder, meglere, partnere) og er regelmessig omtalt i store medier over hele verden.
Våre vurderinger tar sikte på å anslå risikoen for manglende betaling av selskaper i et gitt land, og derved støtte våre kunder med å ta informerte beslutninger i forbindelse med deres internasjonale forretningsvirksomhet. Vår metodikk består i å analysere hundrevis av økonomiske indikatorer, både kvantitative og kvalitative, for å gi best mulig forståelse av risikoer for økonomi, politikk, forretningsmiljø, kommersiell aktivitet og finansiering.