Forsikring av forskuddsbetalinger

Advanced Payment Protection
 

Når du har behov for å forsikre forskuddsbetalingene dine

Når du går inn på nye markeder, inn i prosjekter, eller sikre underleveranser, kan det bli nødvendig å betale på forskudd. Men vet du hva som skjer hvis du har betalt på forskudd, og varene eller tjenestene ikke blir levert?

Kan du være sikker på at betalingen din vil bli returnert?

Vårt produkt, forsikring av forskuddsbetalinger, er utarbeidet for å gi deg ro i magen når du gjør innbetalinger eller forskuddsbetalinger, og sikrer samtidig at du får pengene dine tilbake.

Hvordan virker forsikring av forskuddsbetalinger?

Identifiser risikoen
Velg ut de leverandørene eller kontraktspartnere som krever forskuddsbetaling for leveranser.

Beregning av kredittbegrensinger
For hver motpart som krever forskuddsbetaling beregner vi en forsikringsmessig dekning (kredittbegrensning), som utgjør den maksimale verdien vi erstatter hvis leveringen av varene eller tjenestene ikke finner sted og du skal ha forskuddsbetalingen tilbake.

Betal på forskudd
Følg betingelsene for kontrakten, overvåk motparten/ leverandøren og hold øye med forfallsdatoer for leveransen.

Identifiser tapet
Be om å få returnert forskuddsbetalingen hvis leveransen av varene eller tjenestene ikke skjer.

Anmeld skaden
Hvis motparten/ leverandøren nekter eller ikke er i stand til å returnere forskuddsbetalingen, sender du oss all informasjon om situasjonen og kontrakten. Hvis vi ikke kan inndrive gjelden fra leverandøren din, dekker vi tapet ditt.

Unngå at kontantstrømmen din trues dersom en leverandør unnlater å levere varen eller å tilbakebetale forskuddsbetalingen din. Både politiske og kommersielle risikoer dekkes.

Få tilgang til aktuell finansiell informasjon.  Få nye muligheter med nye leverandører og kontraktspartnere og få rabatt ved å betale på forskudd.

 

Vis banken din at du har kontroll over leveringskjeden din, og at du er i stand til å håndtere de finansielle risikoene dine.