Sjekk kreditten på kundene du vil handle med

Formålet med å kredittvurdere en kunde, er å vurdere evnen de har til å betale for varen eller tjenesten du leverer.

Kredittvurderinger inngår som en del av løsningen for kredittforsikringen til Allianz Trade. Når du som kunde bestiller vår kredittvurdering, tilbyr vi en forsikring basert på denne slik at du alltid kan være trygg.

Kredittvurderingen vår frigjør deg fra arbeidet med å selv vurdere kundene dine. Vi setter en forsikringsdekning på bakgrunn av kredittvurderingen, og denne kan du bruke som en rettesnor for hvor stor kreditt kundene dine skal få. Kredittvurderingen blir dermed på mange måter et sikkerhetsnett for deg og din bedrift.

Kreditvurdering – kort fortalt


Allianz Trade evaluerer selskapet grundig, basert på risikomodeller og analyser. Kredittvurderingen ser på drivkraften i interessentens økonomi – både i historisk sammenheng, som i årsrapporter og kvartalregnskap, og i en fremtidsrettet sammenheng, som ved prognoser for både virksomheten og bransjen. Vi evaluerer også eierforholdene bak bedriftskundene dine. Etter behov snakker vi i tillegg med kunden direkte, hvis dette kan være med på å gi oss et mer presist bilde av virksomheten deres.

Utover å se på firmaets økonomiske situasjon, tar kredittvurderingen også høyde for markedsøkonomiske forhold, landrisiko og politiske risikoer (og muligheter) som kan påvirke selskapet. Kredittvurderingen gir deg med dette en omfattende økonomisk risikoanalyse av debitorene dine.  

I tillegg til  analyser fra våre økonomiske ekspertene, overvåker Allianz Trade over 40 millioner virksomheter på verdensbasis. Med andre ord: Hvis kunden din ikke overholder betalingsfristen, kan vi holde deg oppdatert på utviklingen i saken – uansett hvor i verden de befinner seg.

Dette kan du bruke en kredittvurdering til

Har du bruk for tidlige varslinger gjennom kredittvurderinger og - overvåking? Hvis du vil vite hvilke bedriftskunder virksomheten din kan tape penger på, og ikke minst hvilke kunder du trygt kan handle med, er svaret «ja».

Når virksomheten din leverer en vare til en bedriftskunde, er det naturligvis viktig at de betaler for seg som avtalt. Det samme  gjelder når du utfører en tjeneste. Det finnes ikke mange virksomheter som vil levere noe til noen  hvis de ikke kan vite at fakturaen blir betalt innen forfallsdatoen.

Men likevel oppstår det restanser og ubetalte fakturerer. Kunder som frem til nå har betalt i tide, kan bli dårlige betalere eller gå konkurs.

Kunne virksomheten din gjort noe anderledes for å sikre det utestående beløpet? Det er her kredittvurdering og forsikring av dine kunder kommer inn i bildet.

Vil du finne ut mer om kredittforsikringen?

Slik utføres en kredittvurderingen

Virksomheten din kan komme ut for en rekke situasjoner, der en kredittvurdering vil beskytte deg mot å ta stor risiko som kan føre til tap av penger. En kredittsjekk kan samtidig også vise at du fint kan levere varen eller tjenesten til en bedriftskunde som ellers ikke ser ut til å ha god økonomi. Kredittvurderingen er alltid knyttet til en forsikring hos Allianz Trade. Det betyr at kredittvurderingen ikke bare er veiledende, men at den også kan underbygges i et økonomisk perspektiv. Hvis kunden din ikke betaler i henhold til avtale, blir tapet ditt dekket av forsikringen ved at Allianz Trade betaler ut en erstatningen til deg.

Som kredittforsikringskunde hos Allianz Trade kredittsjekkes nye kunder før du gjør forretninger med dem. Basert på kredittvurderingen og størrelsen på handelen, settes det en beløpsramme som du fritt kan handle med kunden for. Ut over dette overvåker vi kundens økonomi, og gir beskjed dersom det skjer endringer som vil påvirke handelen mellom dere.  

Kredittvurdering av kunder kan være en god investering, slik som du selv kan se på eksemplene nedenfor.

Vi kredittvurderer bedriftskundene dine på løpende basis.

En  kunde som historisk sett har betalt i tide, kan bli utsatt for en rekke omstendigheter som i sin tur kan føre til at du må være mer varsom enn du pleier å være. Vår overvåkningen sikrer at virksomheten din får vite om slike forhold på et tidlig stadium . Evalueringen vi gjør oppdateres løpende med ny informasjon om bedriften, bransjen, landene de opererer i og med øvrig makroøkonomisk og politisk informasjon. Til sammen gir dette analytikerne våre gode forutsetninger for å gjøre en korrekt evaluering av betalingsevnen. Det gjør det mulig for deg å ta forholdsregler for de mindre sikre kundene, og at du uten bekymringer kan godkjenne ordren når evalueringen gir handelen grønt lys.

Kredittvurderingen gir deg flere finansieringsmuligheter

Når du har kredittvurdert kundene dine, har du til enhver tid oppdatert og nøyaktig informasjon om risikoprofilen på kundeporteføljen din . Dette styrker virksomhetens kontroll over porteføljen, ordrene og betalingene. Gjennom å beskytte selskapets fordringer sikrer du likviditeten og fortjenesten. Virksomheten din står på denne måten sterkere i møte med banker, finansieringsselskaper og investorer dersom det skulle oppstå et behov for å hente inn finansiering.

Kredittsjekken hjelper virksomheten din med å utvide til nye markeder

Når virksomheten leter etter vekstmuligheter i nye markeder øker risikoen. Men om du kredittvurderer potensielle kunder minimerer du risikoen for tap. Dette gjør det samtidig mulig for deg å fokusere på de kredittverdige kundene i det nye markedet.

Nei. Tjenesten vår for kredittvurdering er global. Allianz Trade overvåker over 241 land og 40 millioner virksomheter. Vi har detaljert innblikk på bedriftskunder over hele verden, og hjelper deg med kredittvurdering og kredittforsikring uansett hvor behovet måtte oppstå.
Vi oppfordrer deg til å kredittvurdere alle kunder som legger inn en ordre for første gang. Alt gjøres i et nettbasert system. Prosessen er enkel, og du trenger kun å skrive inn informasjon som er relevant. Vi kommer raskt tilbake med et svar på om vi kan tilby forsikring på det beløpet kunden vil skylde. Vi kan også anbefale å redusere omfanget, slik at vi har mulighet til å dekke det.
Nei. Du velger alltid selv hvem du vil gjøre forretninger med. Kredittvurderingen vår kommer med en vurdering av bedriftskundens betalingsevne, og derav hvilket beløp vi kan forsikre kunden med. Hvis risikoen er høy, kan Allianz Trade velge å sette særlige krav, for eksempel til  kredittiden. Det kan også forekomme at Allianz Trade vurderer at risikoen er for høy til at vi kan dekke ordren. I slike tilfeller kan virksomheten din fortsatt utføre leveransen, men da på egen risiko.

Når vi kredittvurderer kunder, gjør vi naturligvis vurderingen så nøyaktig som mulig. Men noen ganger  reflekterer selv ikke de beste modellene og estimatene virkeligheten. Hvis vår positive vurdering  viser seg å ikke være riktig, dekker vi selvsagt tapet til virksomheten din.

I dagens samfunn vet alle at ting kan se svært lovende ut, men at uventede ting ofte kan dukke opp i det skjulte og snu om på omstendighetene. Hvis du har en kunde med stort vekstpotensiale, kan en bransjeomfattende eller verdensomspennende krise vende opp ned på situasjonen innen kort tid. Kredittvurderingen fanger ikke alltid opp slike scenarier.

Modellene, verktøyene og våre eksperter kan dessverre ikke forutsi alt. Med andre ord kan kredittvurderingen også være feil. Hvis dette skjer, vil du som kredittforsikringskunde kompenseres.

Når virksomheten din forsikrer kundefordringene sine hos oss, kan det være godt å vite at vi har en solid økonomi. Hvis vi må dekke tapet for virksomheten din, er det greit å være klar over at Allianz Trade selv har en god kredittvurdering i bakhånd, slik at du kan føle deg trygg på at du mottar forsikringssummen.

Allianz Trade er en del av Allianz – et av verdens største forsikringsselskaper med over 130 000 ansatte. Allianz har den beste rangeringen blant forsikringsselskaper i Standard & Poor (indeks fra et amerikansk kredittvurderingsbyrå). Du skal alltid være trygg på at forsikringen redder deg når du trenger den som mest.