Forskuddsbetalte leveranser øker risikoen – forsikring kan øke tryggheten

Januar 2022
Endringer i forsyningskjedene, politisk uro og økonomiske opp- og nedturer gjør det stadig viktigere å beskytte seg mot betalingsunnlatelse og manglende oppfyllelse av kontrakter.

En del industribedrifter forventer forskuddsbetaling ved bestilling av leveranser, men det kan ofte være vanskelig å vurdere risikoen. I lys av den aktuelle globale situasjonen er mange bedrifter også på utkikk etter nye leverandører, som møter dem med krav om forskuddsbetaling.
Derfor tilbyr vi  forsikring av forskuddsbetaling – også kjent som Advanced Payment Protection (APP)  .
Etterspørselen etter denne typen forsikring øker, forklarer Palle Mølhede, Business Relationship Manager i Allianz Trade. Årsaken mener han er at bedriftene i større grad benytter seg av forskuddsbetaling.

– Stadig flere bedrifter har innskudd på driftskredittene sine, med den konsekvensen at de må betale negativ rente på disse bankinnskuddene. Mange av disse bedriftene har imidlertid funnet ut at de kan oppnå forskuddsrabatt gjennom en avtale med leverandøren om forskuddsbetaling. – Mange ser forskuddsbetaling som en fornuftig investering, selv etter å ha forsikret seg mot forskuddsrisikoen, noe vi bistår bedriftene med,
sier Palle Mølhede.
Palle Mølhede, Business Relationship Manager, Euler Hermes
Palle Mølhede, Business Relationship Manager, Allianz Trade

Unngå økonomiske tap med forsikring av forskuddsbetaling

For en bedrift uten forsikringsdekning kan det få store konsekvenser dersom en leverandør ikke leverer forskuddsbetalte varer, siden det ofte er snakk om store beløp.  

– Mange bedrifter har forsikring av forskuddsbetaling som en fast del av prosessen sin. Det gir trygghet. Forskuddsbetaling uten forsikringsdekning kan være en veldig dårlig idé. Hvis leverandøren går konkurs og bedriften ikke har forsikret seg mot tapet, har dere ingen andre rettigheter enn å melde et krav til bostyrer, og i dag blir slike krav sjelden dekket, sier Mølhede.

Med forsikring av forskuddsbetaling får bedriften både kredittvurdering av leverandøren og forsikringsdekning, så det er en god måte å skape sikkerhet og trygghet på.

Forsikring av forskuddsbetaling – slik fungerer det

Forsikring av forskuddsbetaling dekker en bedrifts tap knyttet til forskuddsbetaling av bestilte varer i tilfelle leverandøren går konkurs, ved manglende tilbakebetaling eller dersom det oppstår en politisk risiko.

Vi forsikrer i utgangspunktet leverandører i alle markeder og bransjer og kan dekke forskuddsbetalinger utført inntil tolv måneder før levering.

Slik forsikrer du forskuddsbetalingene dine

Hva er kravene for å tegne en  forsikring av forskuddsbetaling  ? Som eksisterende kunde kan bedriften etter avtale få forsikringspolisen utvidet til også å dekke forskuddsbetalinger.

Som ny kunde kan bedriften få en avtale som omfatter både dekning av forskuddsbetalinger og påfølgende kredittsalg til kunder, men i utgangspunktet vil vi tilby en polise som er tilpasset bedriftens aktuelle behov, forklarer Mølhede.

Tre fordeler med forsikring av forskuddsbetaling

  1. Få leverandører kredittvurdert og kredittovervåket
    Kredittvurdering og kredittovervåking av leverandørene gir bedriften større trygghet i forsyningskjeden og mindre risiko for ubehagelige overraskelser.
  2. Få høyere fortjeneste
    Utnytt bedriftens gode likviditet og få høyere fortjeneste med forskuddsrabatter fra leverandørene, uten vesentlig større risiko, gjennom kredittforsikring.
  3. Få best mulige lånebetingelser
    Vis banken at bedriften har kontroll over forsyningskjeden og kan håndtere sin økonomiske risiko.