Hvordan sende en klage?  

Er du misfornøyed med vår service eller tjeneste, ønsker vi å høre fra deg.

For å sikre rask behandling, kan du gjerne tillegge følgende informasjon i deres henvendelse. 

  • Fullt navn
  • Selskapsnavn
  • Organisasjonsnr.
  • Polisenummer (hvis tilgjengelig)
  • Telefonummer
  • E-postaddresse
  • Detaljer knyttet til deres klage eller misnøye
Allianz Trade, Holbergsgate 21, Postbox 6875, N-1030 Oslo