Svindel er et økende problem for bedrifter – slik unngår du å bli svindlet

Januar 2022
Én av to bedrifter har vært utsatt for bedrageri eller annen økonomisk kriminalitet i løpet av de siste to årene. Det viser  en studie fra revisjons- og konsulentselskapet PwC  , som bygger på svar fra over 5000 bedriftsledere i 99 land. Dette er det høyeste tallet på 20 år.

Studien viser også at økonomisk kriminalitet blir stadig mer utbredt, med nettkriminalitet og bedrageri begått av kunder eller kjøpere som de to mest ødeleggende og forstyrrende formene for økonomisk kriminalitet på verdensbasis.

Allianz Trade er verdens største kredittforsikringsselskap, og Ann Høy-Thomsen er selskapets Head of Account Management i Danmark. Også hun ser en økning i antallet kunder som blir usatt for svindel.

– Det ser ut til å ha vært en økning det siste året. Vi kjenner ikke de nøyaktige årsakene til økningen, men vi antar at hackerne blir stadig mer avanserte – og at stadig flere kriminelle finner ut at nettkriminalitet er gjennomførbart og lønnsomt, sier Ann Høy-Thomsen.

Svindel kan få store konsekvenser

Svindel fører ofte til økonomiske tap for bedrifter.
– Avhengig av omfanget av svindelen og størrelsen på bedriften som blir utsatt for den, kan det få store konsekvenser for virksomheten, sier Ann Høy-Thomsen.

Ann Høy-Thomsen, Head of Account Management Euler Hermes
Ann Høy-Thomsen, Head of Account Management, Allianz Trade i Danmark

Eksempel: Slik kan en svindel foregå

Hvordan kan svindel mot en bedrift arte seg? Ann Høy-Thomsen gir oss et eksempel fra et selskap som er kredittforsikringskunde hos Allianz Trade:

Bedriften er produsent og leverandør av ferske matvarer. De leverer en ordre og sender faktura til kunden. Fakturaen havner som vanlig i kundens innboks.

På kundesiden har en hacker imidlertid skaffet seg tilgang til kundens e-postsystem. Hackeren fanger opp e-posten med fakturaen fra leverandøren, og har nå mulighet til å bruke den samme e-poststrengen til å skrive til kunden at leverandøren har byttet bankkonto.

For kunden ser det ut som om e-posten kommer fra leverandøren. Kunden kvitterer for opplysningene og ber om bekreftelse. Siden hackeren kontrollerer leverandørens e-postsystem, snapper vedkommende opp e-posten før leverandøren kan se den, og bekrefter bankbyttet. Kunden betaler til den «nye» bankkontoen.

Leverandøren purrer på betalingen, men kunden sier at de har betalt, og viser til e-posten om bankbytte. Leverandøren forteller at e-posten ikke er fra dem. IT-avdelingenes undersøkelser viser tydelig at e-posten aldri har ligget i leverandørens system. Bedrageriet blir anmeldt til politiet, men pengene er allerede videreført, og det er derfor umulig å spore dem.

– Før denne episoden hadde vi ingen grunn til å tro at leverandøren var spesielt sårbar. Det er en stor og solid bedrift, forteller Ann Høy-Thomsen, og fortsetter: – På grunn av de svært avanserte svindelmetodene er det imidlertid umulig å forutsi om e-postsystemet til en av våre kunders kunder kan bli kapret på denne måten. Nå ventes det en rettssak mellom leverandør og kunde.
 

Vis sunn skepsis

Alle bedrifter kan bli rammet av svindel, men det er mulig å forebygge gjennom opplæring. Hvis ledere, ansatte og samarbeidspartnere blir kurset i anti-svindelarbeid, trender innen nettkriminalitet rettet mot bedrifter og verktøy for å identifisere og håndtere svindel, står dere som bedrift mye sterkere.

– Dette er noe man kan lære opp selgere, ordrebehandlere og regnskapsavdelingen i – med vekt på prosesser og prosedyrer som kan fungere som en barriere i systemet, sier Ann Høy-Thomsen, som har ett godt råd som det alltid lønner seg å følge: – Vær oppmerksom på uvanlige forespørsler. Litt sunn skepsis er på sin plass. Svindlerne er så dyktige at du ikke kan regne med å gjennomskue svindelforsøk.

I tillegg har vi samlet tre gode tips som du kan lese mer om i denne infografikken: