Dersom det åpnes konkurs hos kunden din, kan du melde skade for å få erstatning for tapet.

Hvis skadesaken har vært til inndrivelse hos Euler Hermes Inkasso behøver dere ikke å foreta dere noe.  Vår inkassoavdeling vil sende saken over til skadeavdelingen for videre behandling.

Visste du at avslagsgrunn "nummer 1" i skadesaker er som følge at forsinket rapportering? Vi ønsker ikke at dette skal skje med noen av våre kunder, så vær oppmerksom på å melde skaden slik det er spesifisert i polisedokumentene deres.

Tidspunkt for skademelding
Tidspunktet for når en skade skal anmeldes beror på hvilken misligholdssituasjon dere står overfor- uteblitt betaling- dvs. når kjøperen fortsatt er i drift, men ikke betaler, eller ved konkurs, restrukturering eller gjeldsforhandling, dvs. når kjøperen er insolvent og ikke lenger har mulighet til å betale.

Uteblitt betaling
150 dager fra første misligholdte forfall ved kredittgrense innvilget av Allianz Trade, 180 dager ved egenvurdering, eller 90 dager fra MEP (Maxiumum Extension Period), eller det som måtte komme senere.

Konkurs
10 dager etter dere ble gjort kjent med insolvensbehandlingen eller 90 dager etter konkurstidspunktet, eller det som inntreffer først, via vårt elektroniske polisesystem, EOLIS.  Vær vennlig å undersøke polisebetingelsene deres nærmere for det eksakte tidspunktet.
 

Dersom inndrivelsen av deres utestående foretas av Euler Hermes Inkasso behøver dere ikke foreta dere noe. Inkassoavdelingen oversender saken til skadeavdelingen. Hvis dere ikke benytter deres av Euler Hermes Inkasso ber vi om at dere følger stegene nedenfor:

  1. Last den kopi av skadeskjemaet som dere kan finne her
  2. Fullfør utfylling av skjemaet, signer og datert på siste side.
  3. Legg ved skjemaet i en email sammen med nødvendig dokumentasjon (kontoutskrift, fakturakopier, ordrebekreftelser, leveringsbekreftelser, etc.). Merk emnelinjen med “ New claim” såvel som polisenavnet og polisenummeret deres.
  4. Send email’en til claims-collections.no@allianz-trade.com

HVIS VI BER OM MER INFORMASJON
Vær vennlig å send oss etterspurt informasjon/dokumentasjon slik at vi kan ferdigbehandle skadesaken så fort som mulig.

Hva hvis kunden min begjærer oppbud?
Tidspunkt for å anmelde skaden: Dere kan senest kalle på erstatning ved å sende inn en skademelding 6 måneder etter konkursen ble åpnet.
Ved å melde skadesaken inn tidlig vil dere redusere forsinkelser ved behandling og muligheten for å opprettholde cashflow opprettholdes.

Må jeg foreta meg noe etter jeg har sendt inn skademeldingen?
Når skademeldingen er korrekt sendt inn er det ikke noe mer du må foreta deg, med mindre vi ber om ytterligere informasjon. Våre insolvens-spesialister vil anmelde skaden på deres vegne i konkursboet eller overfor rettens administrator.

Hvis dere mottar informasjon fra retten eller deres oppnevnte advokat ber vi dere om å videresende dette til oss og vi vil gledelig bistå med råd.

Beløpet vi betaler når du melder et krav, kalles erstatningen (godtgjørelse for skade). Vi erstatter normalt et tap med 90 %. Nøyaktig hva du får, avhenger av hvilken avtale du velger, og eventuelle andre kommersielle betingelser. Dekningsprosenten vil fremkomme av din avtale.
Våre retningslinjer sier at vi skal ubetale erstatning normalt 30 dager etter tapet.
Ja. Når du inngår en avtale med oss, får du også tilgang til vår onlineløsning Eolis. Her kan du søke om beskyttelse på dine kunder, samt overvåke din portefølje og melde inn saker til inkasso.