Bli vår samarbeidspartner og få tilgang til våre forsikringsløsninger som bidrar til god rådgivning om sikker vekst for deres kunder.

Meglere er strategisk viktige samarbeidspartnere for oss, og vi har tro på et tett partnerskap og at våre dedikerte team sammen bidrar til trygg vekst for våre felles kunder.

Ved å inngå et samarbeid med Allianz Trade får du tilgang til våre forsikringsløsninger og ekspertise som dummy garantier, inkasso og kredittforsikring. Med disse tjenestene kan kundene deres handle trygt over hele verden, og samtidig sikre trygg vekst mot nye kunder og markeder.

Vår finansielle rating (AA fra Standard & Poor’s), globale forretningsnettverk og analyser, styrker bedrifter i alle størrelser og bidrar til gode beslutninger i håndtering av kredittrisiko.
Våre analyser er grundige og omfattende basert på økonomisk ekspertise, lokal markedskunnskap samt risikovurdering av bransjesektor, som bidrar til at deres kunder kan ta bedre kredittbeslutninger.

Hvilke fordeler får du ved å samarbeide med oss?

 • Være en god rådgiver som hjelper kundene dine med å forstå de mest kritiske aspektene ved virksomheten sin.
 • Skape en dypere relasjon til kundene dine ved å vektlegge din ekspertise innen håndtering av kredittrisiko.
 • Få god støtte og opplæring fra vår kunnskapsrike og dedikerte team.

Ønsker du å hjelpe kundene med å styrke sin virksomhet og øke vekst? Våre løsninger kan bidra til dette:
 

 • dummy Kredittforsikring  er et verktøy for god kredittstyring og kontroll for dine kunder, samtidig som det sikrer mot tap hvis deres kunder får betalingsproblemer eller går konkurs.
 • dummy Garantier  støtter kundenes kontraktsmessige forpliktelser, beskytter driftskapitalen og sørger for vellykkede transaksjoner. Våre garantier er fleksible og kan brukes på store prosjekter samt i ulike bransjer.

 • Sikrer kontantstrøm og beskyttelse mot tap
 • Trygg og sikker salgsvekst
 • Effektive prosesser for kredittstyring og kontroll
 • Forbedret bankfinansiering
 • Finansieringsalternativ til bankobligasjoner
 • Frigjort likviditet
 • Selvtillit til å gå inn i nye prosjekter, forhandlinger og forretninger med nye kunder
Fyll ut skjemaet nedenfor for å få mer informasjon om kredittforsikring og andre løsninger fra Allianz Trade. En av våre medarbeidere vil kontakte deg innen kort tid.
Finn ut hvordan våre kunder bruker kredittforsikring for å beskytte og styrke sine virksomheter.