Allianz Trade i Norge - Kredittforsikring, inkasso og garanti

Beskytt din bedrifts økonomi med kredittforsikring fra Allianz Trade

Din likviditet er avhengig av at dine kunder betaler deg. Med en kredittforsikring gjennom oss, overvåker vi dine kunder og dere økonomiske utvikling. Vi hjelper deg med å styre din risiko for å unngå eller redusere tap, betaler ikke kunden erstatter vi tapet.

Kredittforsikring er for bedrifter som ønsker:

 • Å beskytte seg mot tap på utestående fordringer
 • få en kredittvurdering av nye eller eksisterende kunder
 • kontroll på sin likviditet og trygghet i hverdagen
Kredittforsikring

Nor Seafoods

 

I et marked med høy risiko og lav fortjeneste setter Nor Seafoods, som er eksportør av fersk og frossen fisk, pris på tryggheten og stabiliteten som kredittforsikringen fra Allianz Trade tilfører virksomheten.

FM Timber kundehistorie

FM Timber

 

Kredittforsikring hjelper finsk sagbrukskonsern til å slå rot i nye markeder.
Sagbrukskonsernet FM Timber stoler på kredittforsikring fra Allianz Trade når det utvider virksomheten sin.

Beirholm A/S kundehistorie

Beirholm A/S

 

I tekstilindustrien, der nedbetalingstiden for utvidet kreditt kan være lang, sørger en kredittforsikring for at verken tekstilprodusenten Beirholm eller kundene deres havner i økonomiske vanskeligheter.

Stena Metal International

Stena Metal International AB

Stena Metal har brukt tjenester fra Allianz Trade i nesten 15 år. Samarbeidet gir det svenske resirkuleringsselskapet stabilitet og trygghet til å drive en bærekraftig virksomhet.

En kredittforsikring dekker dine utestående fordringer og beskytter dermed din likviditet. Vi overvåker dine kunders økonomiske utvikling, og dersom en kunde får betalingsproblemer eller går konkurs, erstatter vi tapet.

Det er enkelt å opprette en kredittforsikring

 • Dere søker om beskyttelse og vi fastsetter en forsikringssum
 • Dere leverer til kunden som normalt
 • Vi gir deg beskjed om endringer i kundens økonomiske utvikling 
 • Hvis kunden ikke betaler, erstatter vi tapet
Kredittforsikring sikrer din økonomi
Alle bedrifter kommer ut for inkassosaker

Sene betalinger kan være krevende for en bedrift, og det vil påvirke likviditeten og omsetningen negativt. Vi tilbyr inkasso som en del av vår kredittforsikringsløsning, og har et globalt nettverk for inndrivelse i de land der din kunde befinner seg. Vi vil alltid følge lokal lovgivning og retningslinjer i inndrivelsesprosessen, og med respekt for din gode kunderelasjon

Du vil motta erstatning etter kort tid

 • Du melder straks ditt krav og inkassosaken til oss
 • Vi iverksetter inkasso, og erstatter tapet innen kort tid

Hvis du er pålagt å stille en garanti for at bedriften kan oppfylle betingelsene i henhold til kontrakten, kan Allianz Trade stille garantier på dine vegne, vi er en uavhengig garantist og kan garantere for ditt kontraktuelle ansvar. Allianz Trade har en meget sterk finansiell stilling med en AA-rating fra Standard & Poor's.
 

 • Vi har samarbeidspartnere i hele verden som kan bistå med lokal kunskap som er svært viktig for å tilpasse garantien til de lokal krav og språk.
 • Vi har mulighet til å stille internasjonale garantier i tråd med det dine kunder forventer og krever.
 • Allianz Trade kan stille en rekke garantier som for eksempel omfattter leveranser av ulike produkter, byggeprosjektet av alle typer og garantere for eventuelle offentlig krav som blir satt
Garantier fra Allianz Trade
Over 70.000
kunder verden over
Over 83 millioner
bedrifter som overvåkes
AA-vurdering
av Standard & Poor’s
Olympic and Paralympic partner logo
Gjennom veiledning, karrieremuligheter, helseaktiviteter og forsikringsløsninger tilbyr Allianz utøvere og lag hjelp til å nå sine mål.