Alle bedrifter står ovenfor utfordringen med å finne, skaffe og beholde kunder. Svært få er så heldige at nye prospekter praktisk talt står i kø! Men kan du være sikker på at kunden – etter alt det harde arbeidet – kommer til å betale? Når anbudet er på plass og budrunden er vunnet, blir alle betalinger betalt i tide og som fakturert? Hva kan du gjøre for å få kunden til å betale en faktura? Hvordan kan du få kunder til å betale i tide; og hvis de ikke gjør det, hvordan kan du bestride sene betalinger?

Etter et par år med handelstransaksjoner føler du kanskje at forholdet er bra, og at du kan stole på kunden, slik at disse problemer ikke kommer til å berøre deg. Partnerorganisasjonen er jo veldig stor, så den vil sikkert betale fakturaen din for å beskytte ryktet sitt – tror du kanskje. Kanskje kjøperen har forsikret deg om at budsjettet er på plass, og at det ikke foreligger noen fare for manglende betaling. Salgsteamet ditt kan ha sjekket kundens betalingsvaner andre steder og være trygg på at kunden er pålitelig økonomisk sett.

Disse indikatorene er riktignok alle viktige, men ikke bli overrasket om noen betalinger likevel blir forsinket ... En nøye utformet salgsprosess sporer og overvåker kundens betalingsvaner og posisjon i markedet, men det kan være vanskelig å gjøre alt etter planen når man har knapt med tid og lite informasjon er tilgjengelig.

Eller kanskje du selger til mange små bedrifter og ikke har nok tid til å sjekke kredittverdigheten deres, spesielt mot slutten av måneden når det er om å gjøre å oppfylle salgsmål. Før eller senere vil du sannsynligvis oppleve at en kunde ikke er i stand til å betale en faktura eller utsetter betalingen.

Derfor trenger man disiplin i forbindelse med kredittkontroll. Enten du har et dedikert team, er avhengig av salgsavdelingen eller tar hånd om det selv, kan du ved å få på plass verktøyene og prosessen du trenger for å spore kunders kreditt, betrygge deg om at salg du gjør i dag, vil føre til avkastning i nær framtid. Denne tryggheten kan deles med banken, finansbedrifter og investorer.

Det mest effektive verktøyet i repertoaret ditt for kredittkontroll er kredittforsikring. Kredittforsikring er en sikkerhet som sørger for at du mottar betaling. Dette gir beskyttelse i de tilfeller du blir sviktet av din mest pålitelige kjøper, organisasjonen med det beste ryktet eller kundene du har handlet med lengst.

For å finne ut mer om hvordan kredittforsikring fungerer og hvordan vi kan hjelpe deg med å føle deg trygg på bedriftens fremtid.

Risikoen for manglende betaling foreligger selv når kundene dine er etablerte bedrifter. Kredittforsikring dekker kommersiell og politisk risiko som kan stoppe betalinger til din bedrift. Bruk kredittforsikring for å redusere konsekvenser av insolvente kunder og redusere risikoen for manglende betaling. Vi overvåker våre kunders finansielle situasjon og graderer dem med karaktersystemet vårt. Du angir kredittgrense for å kontrollere størrelsen av og frekvensen for ordrer du vil godta fra nye og eksisterende kunder. Vi overvåker dine kunder hele tiden og informerer deg om endringer basert på de økonomiske utfordringene kundene dine står overfor. Du kan justere kredittgrensene for å håndtere kredittrisikoen. Med vår inkassotjeneste bistår vi deg med innkreving av utestående gjeld og optimaliserer betalingshastigheten. Dine bankforhold og kommersielle forhold kan i tillegg forbedres ved hjelp av kredittforsikring.