En debitorforsikring sikrer bedriften din mot tap i tilfelle en kunde ikke kan betale eller går konkurs. Derfor bør alle bedrifter som tilbyr leverandørkreditt, ha debitorforsikring.

Du har sikkert hørt om kredittforsikring eller kundeforsikring. Debitorforsikring er i bunn og grunn det samme.

Hvis bedriften din tilbyr kreditt til leverandører, kan en kunde skaffe seg varer uten å betale for dem med én gang. På denne måten kan kunden komme i gang med å produsere varene sine og begynne å selge dem. Slik får kunden likviditet til å betale leverandøren.

Ved å tilby kreditt til samarbeidspartnere blir bedriften mer attraktiv for potensielle kunder. Samtidig får dere tilgang til større kunder, som ofte bare godtar kjøp på kreditt.

Finn ut mer om kredittforsikring

Det er altså vesentlige fordeler ved å tilby leverandørkreditt, men samtidig innebærer det en viss risiko for tap. Hva skjer hvis en debitor ikke kan betjene gjelden sin eller går konkurs?

Debitors problemer kan bli dine

Du har ingen garanti for hva som skjer i perioden fra du leverer varene, til kunden skal betale for dem. Både lokale og globale begivenheter kan påvirke debitorens muligheter til å betjene gjelden sin. Det kan bety at du ikke får pengene dine til avtalt tid – eller ikke i det hele tatt.

Resultatet blir ofte at din bedrift må betale prisen for kundens problemer, og går på et tap. En slik situasjon kan få alvorlige konsekvenser for bedriftens økonomi, med mindre dere har tilstrekkelig likviditet til å kunne bære tapet. Hvis debitoren er en av de større kundene deres, kan bedriftens egen fremtid stå i fare.

Det fins imidlertid en løsning som sikrer at manglende oppgjør fra en debitor ikke fører til for store konsekvenser for bedriften din, nemlig å tegne en debitorforsikring.

Hva er debitorforsikring?

En debitorforsikring (eller kredittforsikring eller kundeforsikring, om du vil) reduserer leverandørens tap betraktelig i situasjoner der debitorer ikke kan betale det de skylder for leverte varer eller tjenester. Med en debitorforsikring unngår leverandøren store tap, enten kunden er betalingsudyktig bare i en begrenset periode eller rett og slett går konkurs.

Hvis bedriften din tegner en debitorforsikring, kredittforsikring eller kundeforsikring

  • er den beskyttet mot risikoen for store tap
  • får den hjelp med å følge med på eventuelle betalingsproblemer hos kunden
  • har den stabil likviditet, siden kreditten er forsikret

Til sammen gjør det at bedriftsledelsen slipper å bekymre seg for kredittforholdene, kundenes gjeld eller kompensasjon ved eventuell manglende betaling.

Debitorforsikring forebygger tap

Det er selvfølgelig fornuftig å sikre bedriften mot tap, men det beste er jo å unngå selve problemet. Med en debitorforsikring får du hjelp med å holde øye med kundenes kredittrisiko.

Det innebærer at du blir varslet hvis den økonomiske situasjonen til en kunde endrer seg, slik at du kan iverksette tiltak før situasjonen rekker å utvikle seg til et problem. Rent konkret vurderes kundene fortløpende på en skala fra 1 til 10. Det er enkelt å holde oversikt, og du blir varslet ved endringer i rangeringen.

Det er en rekke faresignaler som avslører om den økonomiske utviklingen til en kunde går i feil retning, slik at de snart ikke klarer å betjene gjeld eller rett og slett går konkurs.

Med debitorforsikringen følger vi med på disse signalene og reagerer på dine vegne. I tillegg hjelper vi deg med å tilpasse kredittbetingelsene i tråd med kundenes økonomiske situasjon. På denne måten sikrer debitorforsikringen at det kommer en reaksjon før det oppstår en situasjon der dere påføres tap.

"Vi kjenner kundene våre"

Mange bedrifter legger stor vekt på å bli godt kjent med kundene sine. Over tid utvikler leverandører ofte et tillitsforhold til kundene, noe som i utgangspunktet er gunstig for virksomheten.

Erfaringsmessig er det likevel de faste kundene som påfører bedrifter flest tap. Derfor er det viktig at du ikke stoler blindt på magefølelsen, men holder et øye med kredittverdigheten til debitorene.

Kunden kan for eksempel ha samarbeidspartnere i deler av verden der økonomien er ustabil. Her kan mindre endringer føre til at kunden ikke får omsatt varene sine eller ikke får betalt for dem. Det kan være starten på en kjedereaksjon som svekker debitorens betalingsevne, slik at de utestående fordringene dine står i fare.

En debitorforsikring sikrer bedriften mot store tap og hjelper dere med å registrere om en debitor er på vei inn i et økonomisk uføre.

Dette handler ikke om kontroll eller mistillit, men om å bekrefte at tilliten til kunden er berettiget.

En debitorforsikring gir altså trygghet, slik at bedriften kan konsentrere seg om virksomheten og mulighetene til å tilby kreditt uten å risikere store tap.