Kredittforsikring beskytter bedriften din mot tap hvis kundene dine ikke betaler

Når dere tilbyr deres kunder kreditt, er det alltid en risiko for at dere ikke mottar betaling. Uteblitt betaling og uforutsette konkurser påvirker bedriften din negativt.

Det er innbetalingene fra kundene dine som utgjør omsetningen. Du forsikrer bygning, utstyr og dine medarbeidere, hvorfor ikke også forsikre salgsinntekten din?  

Med kredittforsikring fra Allianz Trade overtar vi kredittrisikoen. I tillegg får du en rekke fordeler som gjør det tryggere for deg å drive virksomhet.  

Med kredittforsikring får du:
 

 • sikret bedriftens likviditet og dine debitorer
 • økt kredittverdighet og bedre konkurranseevne
 • muligheten til å øke omsetningen uten risiko
 • frigjort ressurser da vi tar oss av kredittvurderingen
 • et bedre beslutningsgrunnlag gjennom vår ekspertise på kredittvurdering
 • bedre forutsetninger for budsjettering

Slik fungerer kredittforsikring

Kredittforsikring dekker risikoen for uteblitt betaling når du tilbyr dine kunder kreditt.

Slik fungerer kredittforsikring
Kredittforsikring fra Allianz Trade dekker tap forårsaket av uteblitt betaling, for eksempel som følge av en konkurs. Med kredittforsikring fra Allianz Trade får du i tillegg disse fordelene:
 • Globalt inkassonettverk:
  Vi tilbyr inkasso som en del av kredittforsikringen. Vi hjelper deg med profesjonell bedriftsinkasso i over 90 land gjennom vårt globale inkassonettverk.
 • Rådgivning om salg på kreditt:
  Vi hjelper deg med å vurdere en potensiell kunde allerede før avtalen er inngått. Med utgangspunkt i kundens kredittverdighet kan du vurdere om det vil lønne seg å inngå et samarbeid.
 • Overvåkning av kundenes kredittverdighet:
  Vi overvåker virksomheter som er aktive i markedet og som utgjør 92 % av globalt BNP. Hvis det oppstår endringer i kundens situasjon som kan få betydning for deg, varsler vi deg med én gang.

Kort om kredittforsikring fra Allianz Trade

En kredittforsikring beskytter deg mot tap på utestående fordringer. Hvis en kunde ikke betaler fakturaen, vil kredittforsikringen redusere tapene for bedriften din betydelig.

Allianz Trade overtar kredittrisikoen din og reduserer tapet ditt betydelig hvis en debitor skulle komme i vanskeligheter.
Allianz Trade vurderer den økonomiske situasjonen til kundene dine og gir deg et bedre beslutningsgrunnlag.
Allianz Trade sitt nettbaserte system gir deg enkelt oversikt over din kredittrisiko og portefølje, og gjør det lett å innlemme nye kunder i forsikringen.