En faktura er et juridisk dokument som skal sørge for at du får betaling for varene eller tjenestene dine. Derfor er det en rekke lovmessige og skattemessige krav som må oppfylles, slik at en unngår misforståelser eller tvetydigheter som gjør at betalingen trekker ut.

Men det betyr ikke at fakturaer må være kjedelige.

Ettersom fakturaen er din siste kontakt med kunden, er det opplagt å benytte muligheten til å fremme mersalg eller markedsføre andre produkter og tjenester som kan være relevante for kunden, for eksempel ti prosent rabatt ved neste kjøp eller gratis levering.

Vær diskret med tilbud i fakturaer

Det er selvsagt viktig at en eventuell tilbudstekst er kort og presis, slik at den ikke overskygger det egentlige formålet med fakturaen, nemlig å få betaling for varene eller tjenestene dine. Utover det er det mange måter man kan være kreativ på, slik at fakturaen din skiller seg ut i bunken, samtidig som du sørger for å opprettholde en god relasjon til kundene dine.


Les også: Gjør jobben, send fakturaen, motta pengene

“Det er jo en balansegang, om kundene vil sette pris på markedsføring i en faktura. Men en faktura kan definitivt være mer enn bare en transaksjon, og en mer personlig faktura kan være en god måte å skape en relasjon på,” sier Heikki Näreaho, Key Account Manager, Allianz Trade.

Hvis du bruker fakturaen til å pleie kundeforhold, bør du være oppmerksom på følgende:

  • Sender du fakturaen til en privatperson, må du passe på at du ikke skriver at betalingen skal skje innen åtte dager, ettersom vedkommende ifølge loven har 14 dagers angrerett. Det vil skade omdømmet ditt og virke mot din gode hensikt om å pleie kundeforholdet.
  • Som alltid bør du sørge for at faktaopplysningene i fakturaen din er korrekte – spesielt prisen – så du unngår at kunden blir irritert og dermed mindre mottagelig for budskapet i fakturaen din.

“Fakturaen er den siste kontakten du har med kunden, og hvis det gjøres på en fornuftig måte, kan fakturaen være et viktig verktøy for kundepleie. Det er selvsagt viktig at det ikke ender med å overskygge fakturaens egentlige formål. Her er det også en fordel å kjenne kundene sine, så du vet om en slik type faktura vil falle i god jord hos akkurat den kunden.”
Heikki Näreaho, Key Account Manager, Allianz Trade