Hvordan vet du om kundene dine har økonomiske problemer?

    

Det kan være mange årsaker til at virksomheter får økonomiske problemer og ikke kan betale for tjenestene eller varene du har levert, sier Katarina Nyreröd, som er kredittsjef hos Allianz Trade Sverige.

– Den mest åpenbare grunnen er selvsagt at de ikke har god nok likviditet. Det kan hende at de selv har kunder som ikke betaler. Mange virksomheter har én stor og viktig kunde som står for 50 prosent eller mer av omsetningen. Hvis denne kunden forsvinner eller lar være å betale, oppstår det problemer. Men grunnen kan også være at virksomheten har altfor store faste utgifter, har tatt på seg et prosjekt som er for stort, eller at forretningsmodellen simpelthen er foreldet, sier Katarina Nyreröd.

Unngå problemer med nye kunder i fremtiden

Både eksisterende og nye kunder kan få økonomiske problemer, men når du innleder en ny kunderelasjon har du vanligvis ikke like mye informasjon om denne kunden som om eksisterende kunder.

Ifølge Katarina Nyreröd kan man gjøre en rekke ting for å unngå fremtidige problemer når man innleder et samarbeid med en ny kunde.

– Man bør undersøke kundens kredittverdighet før man begynner å gjøre forretninger med dem. Det er også ekstremt viktig å sette en kredittgrense for kunden internt i virksomheten. I tillegg er det lurt å gå gjennom utestående fakturaer hver måned, reagere raskt på forsinkede betalinger og aldri levere varer eller tjenester dersom det finnes ubetalte fakturaer, sier Katarina Nyreröd.

Viktig å ha en god kredittstyringsprosess

Kreditthistorie, risikoanalyse og innsamling av økonomiske opplysninger er spesielt viktig når man skal vurdere nye kunder.

– Samlet vil denne informasjonen vise om kunden har problemer med likviditet eller kontantstrøm, sier Katarina Nyreröd.

Fordringer er en av de største eiendelene i de fleste virksomheter. Det er viktig med en god kredittstyringsprosess for å redusere mye av risikoen som kan være forbundet med transaksjoner mellom virksomheten din og nye eller eksisterende kunder.

– Det er viktig å ha på plass en prosess som kan vurdere om fordringene er reelle. Hvis man ikke har det, kan det føre til store tap, sier Katarina Nyreröd.
 

Fem tegn på at kunden din er i ferd med å få problemer

En rekke andre konkrete tegn kan være en indikasjon på at en eller flere av kundene dine er i ferd med å få problemer. Katarina Nyreröd forklarer hva de fem tegnene er, og hvorfor det er viktig å holde øye med:

 1. FOR SEN BETALING
  Hvis kunden forsøker å endre betalingsopplysninger eller ikke lenger oppfyller betalingsavtalen, er det sannsynlig at kundens likviditet er lav.
  – Forsøk på å endre betalingsbetingelser kan være et tegn på at kunden har behov for å endre kontantstrømmen, for eksempel for å kunne betale lønninger, sier Katarina Nyreröd.
 2. TVILSOMME KREDITTBESLUTNINGER
  Dersom kunden din har inngått en usedvanlig stor kontrakt med et mistenkelig selskap, kan det bety problemer for deg. Hvis kunden din ikke har kontroll på kredittstyringsprosessen sin, kan problemene raskt spre seg som ringer i vannet.
  – Hvis en kunde som ikke er vant til å håndtere store prosjekter eller kontrakter inngår en stor avtale, kan det sette organisasjonen og likviditeten under press. Det kan resultere i at kunden får problemer med å betale fordringene til deg, sier Katarina Nyreröd.
 3. NY FINANSIERING
 4. Hvis den nye kunden hele tiden forsøker å få ny finansiering eller skifte bank, kan det være fordi den nåværende banken ikke lenger vil gi kreditt.
  – Banken har mange flere opplysninger om kunden, og hvis de ser en risiko vil de vanligvis sikre seg mer kontroll, og det kan være et tegn på problemer, sier Katarina Nyreröd.
 5. ØKT TILSYN
  Hvis den nye kunden din har kommet under skjerpet tilsyn, kan det bety at kunden har vanskelig for å betale gjelden sin. – Vi vet ikke når banken har en virksomhet under økt tilsyn – det er konfidensielt. Derfor må man bare prøve å forstå tegnene. Et tegn kan være at virksomheten går fra en avtale om overtrekk til en factoringavtale der banken godkjenner alle transaksjoner, noe som er bedre for banken i og med at den får sikkerhet i fordringer, men det gir virksomheten mindre finansiell fleksibilitet. Banken kan også kreve hurtigere avbetaling av lån, noe som reduserer likviditeten til å betale leverandører, sier Katarina Nyreröd.
 6. UNNSKYLDNINGER
  Hvis kunden begynner å komme med den ene unnskyldningen etter den andre for manglende betaling, er det ofte et tegn på betalingsvansker.
  – Man skal være på vakt når unnskyldningene kommer, for kunden ønsker selvfølgelig at du skal fortsette å levere varer selv om de ikke har betalt. Så vær forsiktig, sier Katarina Nyreröd.

 

Få adgang til informasjon om kunder, potensielle kunder, land og sektorer

Du kan altså selv gjøre en stor innsats for å redusere risikoen for å havne i en situasjon der uteblitte betalinger setter virksomheten din i fare.

Men det er begrenset hvor mye informasjon du selv kan tilegne deg om f.eks. virksomheter i nye markeder, og selv om du har tilgang til all informasjon om en gitt virksomhet, beskytter det deg ikke mot manglende betalinger.
 

Som verdens ledende kredittforsikringsselskap har Allianz Trade en database med økonomiske opplysninger om mer enn 83 millioner virksomheter over hele verden, og dermed adgang til oppdaterte opplysninger om dine kunder, potensielle kunder, land og sektorer.

– Vi forsikrer fordringene til kundene våre. Vi påtar oss risikoen. Det betyr at vi er nødt til å være gode på risikovurdering, og med tilgang til opplysninger om flere millioner virksomheter over hele verden kan vi gi råd, overvåke og – hvis uhellet skulle være ute – dekke tap, sier Katarina Nyreröd.