Forsikringsløsninger for internasjonale bedrifter

Å beskytte din bedrift mot sene betalinger og insolvenser blir enda mer komplisert når virksomheten foregår i flere land med ulike aktiviteter. Du trenger derfor klar sikt og full kontroll ved forvaltning av komplekse handelsavtaler.

Internasjonal kredittforsikring går lenger enn det å gi din bedrift og din bunnlinje ekstra beskyttelse. Det handler også om å gi deg unik kunnskap og informasjon slik at du kan ekspandere på markedet og oppnå lønnsom vekst.
Allianz Trade for internasjonale bedrifter bidrar med relevant markedsrelatert og økonomisk innsikt og kredittforsikring, slik at du kan ta alt med ro og fokusere på din bedrifts strategi og virksomhet.

Vårt spesialister kombinerer vår lokale ekspertisemed vårt globale nettverk  og bistår konsern og finansinstitusjoner. Vi samarbeider med deg for å hjelpe deg med å ta raske, velinformerte beslutninger som møter global standarder og optimaliserer din internasjonale risikostyring ved å fjerne handelsbarrierer.

Ved siden av dedikerte internasjonale løsninger kan du forvente deg ledende teknologi som hjelper deg med å ta velinformerte avgjørelser i sanntid.
Som global leder innen kredittforsikring arbeider vi for over 66 000 kunder og vi beskytter forretningstransaksjoner for €962 milliarder over hele verden.

Enten du er på vei inn på et nytt marked, driver handel med nye kunder, identifiserer bærekraftige partnere eller sentraliserer dine globale operasjoner, vil vi kunne holde deg et hestehode foran. Vi overvåker og analyserer bedrifter som er aktive i markeder og som utgjør 92 % av den globale BNP for å beskytte din multinasjonale bedrift mot økonomisk usikkerhet.
En sikker fra-ende-til-ende tjeneste for inkasso internasjonalt.
 
Ideelle ved handel med økt risiko eller på utfordrende markeder der det trengs ekstra støtte for kortsiktstransaksjoner.
Våre selvskyldnerkausjoner gir deg bedre sikkerhet i virksomheten og for å oppnå vekst der du trenger det.
“Fidelity” dekker økonomisk tap som skyldes svindel fra ansatte og underleverandører.