Hva er en konkurs og hvordan unngår du at andres konkurs påvirker virksomheten din?

 

Mars 2023

Det er ikke uvanlig at bedrifter går konkurs. Det er en del av virksomhetens økosystem. Men de siste to årene har antallet konkurser falt med henholdsvis 6 % i 2021 og 12 % i 2020. Dette skyldes i stor grad hjelpepakkene som regjeringer over hele verden har innført i forbindelse med covid-19-pandemien. Det lave antallet konkurser vil imidlertid ikke vare, og etter hvert som hjelpepakkene fases ut vil antallet konkurser øke globalt.

Men hva er egentlig konkurs? Hva betyr det når et selskap går konkurs?

Det kommer vi inn på i denne artikkelen, men du kan også lese hvordan du kan unngå at din bedrift rammes av dine kunders konkurser.

Men la oss starte med å slå fast hva en konkurs er og hva det innebærer når et selskap blir insolvent.

Hva er en konkurs?

Kort fortalt er konkurs en betegnelse på den rettslige prosessen som starter når et selskap ikke lenger kan betale sine kreditorer. Både selskaper og enkeltpersoner kan bli tatt under konkursbehandling. Dette er imidlertid to forskjellige prosesser. I denne teksten fokuserer vi på bedriftskonkurser.

Dersom et selskap ikke kan betale sine kreditorer, kan det velge å gå i likvidasjon – også kalt restrukturering – en slags pause hvor selskapet kan puste. Dersom selskapet ikke finner fotfeste igjen, er alternativet å begjære seg konkurs.

Dersom du ønsker å begjære et selskap konkurs, må det gjøres ved tingretten, som er ansvarlig for konkurser. Tingretten kan beslutte konkursåpning dersom et selskap er insolvent og en kreditor begjærer tingretten.

Et selskap kan også begjære seg selv konkurs dersom det vurderer at det ikke lenger kan betale sine kreditorer.
 

Når er et selskap insolvent?

Når et selskap ikke lenger kan oppfylle sine økonomiske forpliktelser og betale kreditorer, er selskapet insolvent. Sagt på en annen måte, et selskap er insolvent når dets forpliktelser overstiger eiendelene, det vil si at det skylder mer enn det eier.

Selskapet er ikke insolvent dersom det ikke kan betale sine kreditorer for kun en kort periode. Det er et krav at selskapet er insolvent før selskapet selv kan begjære seg konkurs for tingretten.
 

Hva skjer når et selskap går konkurs?

Når det besluttes konkursåpning av tingretten blir det oppnevnt en bobestyrer. En bobestyrer er en person – vanligvis en advokat – som har ansvaret for å avvikle selskapet. Bobestyrer skal også ivareta kreditorinteressen, og sørge for at konkursboet håndteres på en slik måte at kreditorene får mest mulig ut av det.

Det er bobestyrerens oppgave å selge eller på annen måte avvikle selskapets eiendeler, f.eks. gjennom tvangsauksjoner. Når bobestyrer har solgt eller likvidert alle selskapets eiendeler, fordeles pengene – provenyet –  mellom kreditorene.


Utbetalingen av inntektene utbetales i en prioritert rekkefølge, som vanligvis ser slik ut:

 1. Kollektive krav – utgifter som oppstår under selve konkursbehandlingen, som for eksempel salær til bobestyrer.
 2. Fortrinnskrav av første klasse – lønn og feriepenger for debitorens ansatte (med en rekke begrensninger).
 3. Fortrinnskrav av annen klasse – skatt, forskuddstrekk, moms, trygdeavgift og andre offentlige avgifter.
 4. Generelle konkurskrav - dersom det fortsatt er midler igjen i boet, fordeles disse til kreditorer som har krav uten prioritet, "med like rett" mellom fordringshavere.
 5. Prioriterte krav – disse står helt bakerst i køen. Dette er for eksempel rentekrav (på krav) påløpt etter åpning av bobehandling eller krav som er avtalt prioritert.

Når selskapet avvikles og provenyet deles ut, avregistreres selskapet.
 

Hvordan kan du se om et selskap har gått konkurs?

Ønsker du å se om et selskap er under konkursbehandling, kan du slå det opp på nettsiden Brønnøysundregistrene.

Brønnøysundregistrene er virksomheters digitale inngangsport til offentlig sektor og gir tilgang til selvbetjeningstjenester på tvers av offentlig sektor. Det betyr at du kun kan gå til ett sted når du skal rapportere, anmelde eller slå opp en virksomhet, f.eks. for å finne ut om det er under konkursbehandling.
 

Hvordan unngår du at kundenes konkurs påvirker bedriften din?

En undersøkelse fra 2019 av 25 000 børsnoterte selskaper i 36 land fant at debitorer i gjennomsnitt bruker 65 dager på å betale en faktura.

Hvorfor er det aktuelt når vi snakker om konkurser? Fordi for sent betalte fakturaer kan være et tegn på økonomiske utfordringer med kunden din – utfordringer som potensielt kan føre til konkurs. Og konkurser blant kundene dine kan i verste fall bety konkurs for din bedrift.

Så hvordan forhindrer du at kundenes konkurs påvirker virksomheten din?

Gjennomfør regelmessige kredittsjekker. 80 prosent tap av kunder stammer fra gamle kunder at man ikke får gjort kredittsjekk fortløpende. Du kan f.eks. få hjelp til løpende kredittsjekk gjennom kredittforsikring. Uansett må du forsikre deg om at du er klar over dine kunders kredittverdighet og bevegelser i markedet.

Dette kan du gjøre ved å lage en intern policy, slik at du får en effektiv metode for å minimere risikoen for at det oppstår problemer med dine kunder, enten det generelt dreier seg om samarbeidet eller betalingen.

Med en intern policy får du oversikt over all informasjon det er viktig å ha om dine kunder, inkludert utførelse av kredittsjekk.

Nedenfor finner du 5 tegn på at kundene dine er i trøbbel – de kan kanskje hjelpe deg.

Veiledning: 5 tegn på at kundene dine er i trøbbel
 

 1. Sen betaling
  Kunden forsøker å endre betalingsbetingelser eller oppfyller ikke sin betalingsavtale. Det er sannsynlig at kundens likviditet er lav.
 2. Tvilsomme kredittvedtak
  Vær forsiktig hvis kunden din ikke har kontroll over kredittbehandlingsprosessen – f.eks. inngår en stor avtale med et mistenkelig selskap. Det kan være problemet ditt.
 3. Ny finansiering
  Kunden prøver å skaffe ny finansiering eller skifter ofte bank. Kanskje den nåværende banken ikke lenger vil gi kreditt. Vær på vakt.
 4. Økt tilsyn
  Kunden er under økt tilsyn av kreditor. Dette kan bety at kunden har problemer med å betale gjelden sin.
 5. Unnskyldninger, unnskyldninger, unnskyldninger
  Kunden kommer med unnskyldninger for manglende betaling. Dette kan være et tegn på betalingsvansker.