Kredittforsikring for mellomstore og store bedrifter

Bruk kredittforsikring for å beskytte kontantstrømmen og fordringer.

Mer enn 4 av 5 transaksjoner som skjer daglig er basert på kredittbetingelser. Hvis en kunde ikke betaler, vil dine finansielle eiendeler være under press. Du har allerede kredittkontroll, men du trenger noe mer. For full trygghet kan du få tilgang på våre unike tjenester for prediktiv informasjon og kredittforsikringsløsninger.
Få omfattende og oppdatert informasjon om risikoen i din kundeportefølje.  Spor og administrer kundeforhold på en tryggere måte.
Dine utestående fordringer beskyttes, og kontantstrømmen og fortjenesten blir sikrere. Bedriftens styrke vil bli tydelig for banker, revisorer og investorer.Dine utestående fordringer beskyttes, og kontantstrømmen og fortjenesten blir sikrere. Bedriftens styrke vil bli tydelig for banker, revisorer og investorer.
Identifiser muligheter for vekst og ekspansasjon. Frigjør ressurser for å utvikle salg til nye kunder og i nye markeder.