For å oppnå større vekst, større ordrer og få nye kunder gjelder det å gripe nye muligheter når de byr seg. Dette er enklere å få til hvis bedriften kan tilby kundene kreditt. I takt med økende omsetning øker imidlertid også risikoen knyttet til manglende betaling.

Hva gjør du hvis en debitor ikke kan betale eller rett og slett går konkurs?

Ved hjelp av leverandørkreditt kan du gjøre virksomheten mer attraktiv for kundene. Kreditten gir kunden mulighet til å selge sine egne varer eller tjenester og oppnå likviditet til å betale leverandøren – i dette tilfellet deg.

Dette er gunstig både for kundene og leverandøren. En forutsetning for at ordningen fungerer, er imidlertid at de økonomiske avtalene blir oppfylt. Hvis en eller flere av debitorene opplever økonomiske problemer, er bildet straks et helt annet.

Hvis en debitor ikke betaler – eller til og med går konkurs – kan det gå hardt ut over likviditeten til bedriften din. Som leverandør i en slik situasjon mister du både varene, som allerede er levert til kunden, og det utestående beløpet. Dette er alvorlig i alle tilfeller. Hvis det er snakk om en av bedriftens største kunder, kan konsekvensene imidlertid bli så store at de kan true bedriftens eksistens.

Finn ut mer om kredittforsikring

Det er altså ikke risikofritt for en leverandør å tilby kreditt. Hvis bedriften din skal kunne bære større tap selv, må dere sette av store beløp, og da reduseres bedriftens egenkapital.

Hva er kundeforsikring?

Bedriften trenger imidlertid ikke å stå alene med risikoen knyttet til leverandørkreditten. Ved å tegne en kundeforsikring slipper dere å bekymre dere for dårlig betalingsevne og konkurser.

Du har kanskje hørt om kredittforsikring eller debitorforsikring? En kundeforsikring er i bunn og grunn det samme. Med en kundeforsikring reduserer du bedriftens tap hvis en kunde går konkurs eller av en eller annen grunn ikke klarer å betale det de skylder. Dermed unngår du at bedriften din havner i et økonomisk uføre bare fordi en av kundene har problemer. En kundeforsikring beskytter altså bedriftens likviditet. Dette sikrer et solid fundament for virksomheten og trygghet til å samarbeide med nye kunder og gjøre avtaler om større bestillinger.

Hvis bedriften din tegner en kundeforsikring, som også kalles kredittforsikring og debitorforsikring

  • er bedriften beskyttet mot risikoen for store tap
  • får bedriften hjelp med å følge med på eventuelle betalingsproblemer hos kunden
  • har bedriften stabil likviditet takket være et sikkerhetsnett under kreditten

Samtidig gir kundeforsikringen et innblikk i hvordan kundenes økonomiske situasjon utvikler seg. Selv om du kanskje mener at du kjenner kundene dine godt, har du ikke nødvendigvis oversikt over kredittverdigheten deres. Med en kundeforsikring får du tilgang til en analyse av den samlede kunderisikoen, som du kan bruke som styringsverktøy. Det betyr at du har mulighet til å reagere hvis ting tyder på at kunden begynner å oppleve problemer.

Kundeforsikringen avdekker også faresignalene i forkant av de virkelige økonomiske problemene hos kunden. Slik bidrar forsikringen til å forebygge tap. Med en kundeforsikring står bedriften altså sterkere økonomisk og har samtidig større handlingsrom.

Den gir dere muligheten til å skille mellom kunder dere trygt kan utvide samarbeidet med, og dem som trenger tettere oppfølging og kanskje må pålegges særskilte kredittbetingelser.

Kundeforsikringen sikrer stabil likviditet

Med stabil økonomi oppnår bedriften høyere kredittverdighet. Derfor kan en dårlig betaler ramme bedriften dobbelt. Hvis debitor ikke betaler, mister bedriften din likviditet. Dette kan i sin tur medføre svekket kredittverdighet og dermed også dårligere lånebetingelser.

Det får altså ringvirkninger hvis en debitor ikke betaler gjelden sin. Med en kundeforsikring er bedriften sikret stabil likviditet selv om en kunde havner et økonomisk uføre. Det betyr også at bedriften slipper å sette av større beløp til eventuelle tap. På denne måten bidrar en kundeforsikring til å skape verdi i virksomheten i form av økt økonomisk frihet, noe som gir muligheter for nye investeringer og avtaler med større kunder.

Kundeforsikringen styrker bedriftens økonomi ved

  • at bedriften oppnår høyere kredittverdighet og bedre lånebetingelser
  • at bedriftens økonomi blir mer stabil
  • at behovet for å sette av midler blir mindre
  • at kontantstrømmen blir bedre

at bedriften oppnår høyere kredittverdighet og bedre lånebetingelser at bedriftens økonomi blir mer stabil at behovet for å sette av midler blir mindre at kontantstrømmen blir bedre

Hvis bedriften din tilbyr kundene kreditt, er det altså god grunn til å vurdere hva en kundeforsikring kan bety for likviditeten, kredittverdigheten og den samlede økonomiske stabiliteten deres.