Fakturaförsäkring – har du användning av en sådan?

Därför har ditt företag användning av en fakturaförsäkring

Satsar du på tillväxt, större ordrar och nya kunder gäller det att ta tillvara på nya möjligheter när de dyker upp. Processen blir smidigare om du kan erbjuda kunderna kredit. Men i takt med att omsättningen ökar, ökar samtidigt riskerna om betalningarna inte kommer in.

Vad gör du om en gäldenär inte kan betala eller går i konkurs?

Leverantörskredit är ett bra sätt att göra ditt företag mer attraktivt för kunderna. På så sätt får dina kunder en möjlighet att sälja sina egna varor eller tjänster och bygga upp likviditeten så att de kan betala sina leverantörer – i detta fall dig.

Det är ett bra system som gynnar både dina kunder och dig som leverantör – i alla fall så länge de ekonomiska avtalen uppfylls. Men om en eller flera gäldenärer hamnar i svårigheter drabbas även du.

Företagets likviditet kan nämligen påverkas om en gäldenär inte betalar eller går i konkurs. I en sådan situation förlorar du som leverantör både de varor som levererats till kunden och betalningen för dem. Det skapar problem för dig oavsett vilken kund det gäller, och om det är någon av dina stora kunder kan det till och med hota din verksamhets existens.

Hör mer om kreditförsäkring

Det är med andra ord inte helt riskfritt att som leverantör erbjuda kredit och om din verksamhet ska kunna klara av större förluster på egen hand måste du avsätta stora belopp, vilket minskar ditt tillgängliga egna kapital.

Vad är en fakturaförsäkring?

Det finns emellertid ingen anledning att ditt företag ensamt ska stå all risk som en leverantörskredit innebär. Du kan nämligen enkelt slippa alla bekymmer med dåliga betalare och konkurser genom att teckna en fakturaförsäkring.

Du kanske har hört talas om kreditförsäkring eller finansförsäkring. En fakturaförsäkring är i grund och botten samma sak. En fakturaförsäkring minskar dina förluster om en kund går i konkurs, eller av någon annan anledning inte kan betala sin utestående skuld. På så sätt skyddar du din likviditet och undviker att hamna i problem på grund av att en av dina kunder gör det. En fakturaförsäkring skyddar alltså din likviditet och ger en stabil grund för driften av din verksamhet samtidigt som du kan skaffa nya kunder och större ordrar utan att känna oro för dina fordringar.

Fakturaförsäkringen, som även kallas kreditförsäkring eller finansförsäkring ger en god garanti för att din verksamhet:

  • skyddas mot risken att drabbas av stora förluster
  • får hjälp att hålla ett öga på kundernas eventuella betalningsproblem
  • har en stabil likviditet, tack vare att det finns ett skyddsnät för krediten.

Samtidigt ger fakturaförsäkringen dig insyn i hur dina kunders ekonomiska situation utvecklar sig. Även om du kanske tycker att du känner dina kunder väl innebär det inte nödvändigtvis att du känner till deras kreditvärdighet. Har du en fakturaförsäkring får du tillgång till analyser av din sammanlagda kundrisk – vilket du kan använda som styrverktyg. Det betyder att du har möjlighet att kunna reagera om det finns tecken på att en kund är på väg att hamna i en svår situation.

Fakturaförsäkringen varslar alltså om uppdykande varningssignaler på ett tidigt stadium, innan kunden hamnat i allvarligare ekonomiska problem och förebygger därmed eventuella förluster. Du står på så sätt på en ekonomiskt starkare grund med en fakturaförsäkring och får samtidigt fler handlingsmöjligheter.

Du blir nämligen bättre rustad att kunna skilja mellan kunder som du tryggt kan utöka samarbetet med och kunder som kanske kräver extra uppmärksamhet och mer restriktiva kreditvillkor.

Fakturaförsäkringen ger dig en stabil likviditet

En stabil ekonomi ger dig högre kreditvärdighet. En dålig betalare kan därför drabba dig på mer än ett sätt. Om gäldenären inte betalar försämras ditt företags likviditet vilket kan innebära försämrad kreditvärdighet och kreditvillkor.

Det ger ringar på vattnet om en gäldenär inte betalar sina skulder. Med en fakturaförsäkring är din likviditet fortsatt stabil även om en kund hamnar i svårigheter. Det innebär dessutom att du inte behöver avsätta större belopp för att möta eventuella förluster. En fakturaförsäkring skapar därmed värde för företaget i form av större ekonomisk frihet vilket ger utrymme för nya investeringar och större kunder.

Fakturaförsäkringen förstärker företagets ekonomi genom:

  • Att ge högre kreditvärdighet och bättre lånevillkor.
  • Att förbättra verksamhetens ekonomiska stabilitet.
  • Att minska behovet av avsättningar.
  • Att säkerställa ett bättre kassaflöde.

Om din verksamhet erbjuder krediter till kunderna finns det alltså all anledning att ta en titt på vad en fakturaförsäkring konkret skulle kunna betyda för er likviditet, kreditvärdighet och ekonomiska stabilitet.