Kreditförsäkringen blev en lyckad fångst för den norska exportören av färsk och fryst fisk

Case study: Nor Seafoods AS

Juni 2022

Nor Seafoods är en av de ledande exportörerna av färsk och fryst fisk, som exempelvis torsk och lax.

Företaget är baserat i Ålesund och på den öppna marknaden köper de in fisk fångad i Norra ishavet och säljer den i både Norge och utomlands. Kunderna är oftast företag som bearbetar fisken till olika livsmedelsprodukter.

Nor Seafoods ambition är att vara den leverantör av färsk och fryst fisk som kunderna helst väljer. Allianz Trades kreditförsäkring är en viktig del av den ambitionen.

"En kreditförsäkring ger oss säkerhet och förutsägbarhet. Vår tillväxt har varit väldigt snabb i flera år nu, och i och med att vi har den här säkerheten kan vi enklare växa och få kunder på nya marknader. Vi känner ju inte till alla kunder på alla marknader", säger Inge Kristian Hansen, vd Nor Seafoods.

Säkerhet om en kund går i konkurs

Nor Seafoods har samarbetat med Allianz Trade i nästan ett decennium. Samarbetet ger säkerhet, stabilitet och sinnesro. I ett globalt landskap, som fortfarande är påverkat av pandemin och stora samhällsförändringar, är den säkerhet vi får genom Allianz Trades kreditförsäkring värdefull för Nor Seafoods, säger Inge Kristian Hansen.

Nor Seafoods uppskattar särskilt den proffsiga service som Allianz Trade har gett dem under åren.

"Vi har haft kunder som gått i konkurs, men tack vare kreditförsäkringen har vi ändå fått våra betalningar. En annan sak är att Allianz Trade ibland varnar oss för vissa företag så att vi kan avbryta våra kundrelationer med dessa. Det har också hänt att vi fått varningar om att företag riskerar konkurs, men att vi ändå klarat oss bra tack vare den vägledning vi fått från Allianz Trade kreditförsäkring", säger Inge Kristian Hansen.