Kreditförsäkring hjälper svenskt metallåtervinningsföretag att bedriva en hållbar verksamhet

Case study: Stena Metal International AB
September 2023

Stena Metal International AB är Stena Metall koncernens försäljningsbolag, vilket är ett av Europas ledande återvinningsföretag.

Stena Metall har sitt huvudkontor i Göteborg och har varit verksamt sedan 1939. Sedan starten har Stena Metall expanderat till åtta länder, nämligen Norge, Danmark, Finland, Polen, Schweiz, Tyskland, Italien och USA.

Stena Metall-koncernen återvinner och bearbetar material från en rad sektorer i samhället, såväl som från privatpersoner till företag verksamma inom tillverkning, fordon, detaljhandel, energi, logistik och offentlig förvaltning etc.

Utifrån insamlat återvunnet material processar Stena Metall fram återvunnen råvara som Stena Metal International AB sedan säljer till stål-och smältverk och gjuterier över hela världen. Genom att ersätta jungfruligt material vid ståltillverkning med återvunnet material, bidrar Stena Metall till ett mer hållbart samhälle.

CFO Erik Larsson säger att Stena Metalls ambition är att bedriva en verksamhet som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Allianz Trades kreditförsäkring är en viktig del av den ambitionen.

"Stena Metal International AB omsatte förra räkenskapsåret nästan 14 miljarder, och i och med att vi gör transaktioner som är värda många miljoner utgör vår kreditexponering en hög risk. Stena Metall har en gedigen kreditpolicy, vilket innebär att vi i princip alltid ska ha säkerheter för alla fordringar. Det är där Allianz Trade kommer in i bilden", säger Erik Larsson.

Säkerhet på en marknad med snabba prisförändringar

Stena Metall har samarbetat med Allianz Trade i nästan 15 år. Samarbetet ger stabilitet och säkerhet och gör det möjligt för det svenska återvinningsföretaget att bedriva en hållbar verksamhet.

"Våra produkter säljs på marknader där priserna ändras snabbt, vilket innebär att vi snabbt kan behöva höja kreditgränserna. Allianz Trade har goda kunskaper om vår verksamhet och tack vare vårt nära samarbete kan vi fatta snabba beslut", säger Erik Larsson.

Att snabbt kunna reagera på förändringar på marknaden kommer enligt Erik Larsson att vara väldigt viktigt framöver eftersom osäkerheten och riskerna kommer att öka.

"Att arbeta med betalningsvillkor och krediter kommer att vara en viktig pusselbit i vår dialog med kunder framöver, och därför känns det extra tryggt att ha en stark partner i Allianz Trade. Det bidrar till att säkra våra fordringar och vår framtida lönsamhet", säger Erik Larsson.