Vad är vårt ansvar?

 • Det är vårt ansvar att kontinuerligt se över era kunders ekonomiska hälsa, inklusive att varna er i händelse av att en förändring i deras status påverkar vår förmåga att försäkra kunden. En viktig del av vår process för att genomföra denna pågående analys är att proaktivt uppsöka era kunder och begära in uppdaterad finansiell information - ett steg som vi ofta kan arbeta tillsammans med er för att nå framgång.

 • Vårt ansvar att betala ut skadeersättning på era försäkrade kunder - Vid en händelse av en kreditförlust på en av dina försäkrade kunder, kan ni registera ett skadeärende och vi kommer att betala ut ersättning i överenskommelse med villkoren i erat avtal.

 • Tillgodose er med snabb och handlingsbar ekonomisk intelligens, strategisk prognos och marknadsspecifika analyser som kan hjälpa till att styra era strategiska affärsbeslut.

 

Vilka är era primära ansvarsområden?
 

 • Skicka in ansökningar för kreditlimiter och sedan bevaka statusen på förfrågan via EOLIS.

 • Rapportera in de försäkrade kunder som ej betalat via  EOLIS.

 • Gör omsättningsredovisning för att deklarera försäkrad omsättning vid slutet av försäkringsåret via EOLIS.

 • Vid en skadeanmälan ska ni som försäkringstagare lämna in ett ansökningsformulär samt alla medföljande dokument som kan ha relevans för skadeanmälan.

 • Se till att ni följer inkassovillkoren vid förfallna betalningar.

 • Samarbeta med oss för att säkerställa den finansiella informationen – En viktig informationskälla som vi baserar våra kreditlimitbeslut på är den exklusiva information Allianz Trade får när vi kontaktar era kunder för att få uppdaterade bokslut. Ni som försäkringstagare kan tillsammans med oss bidra till att förbättra vår ömsesidiga framgång. Med erat tillstånd kan vi ange erat företagsnamn till kunderna när vi kontaktar dem för finansiell information, eftersom detta gör dem statistiskt mer benägna att svara.

Vårat jobb är att arbeta tillsammans med er för att skydda er verksamhet och stödja er tillväxt. Det innebär att hantera er försäkring och er exponering för risk. Som en del av denna process måste ni ansöka om kreditlimiter på era kunder. Hur fungerar det här?

För att omfattas av försäkringsskyddet måste ni ha en giltig godkänd kreditlimit på varje enskild kund.  


BESTÄM BELOPPET FÖR ER KREDITLIMIT

BESTÄM DET MAXIMALA KREDITBELOPPET NI VILL HA BEVILJAT PÅ ER KUND.

Först måste ni beräkna det maximala utestående beloppet. Det beloppet avseer det högsta beloppet som ni har utstående till kunden för försäljning ni gjort och inte fått betalt för än.

Låt oss ta detta exempel: Ni handlar med företaget ABC Inc.

 • Ni har planerat för tre leveranser: Två för ett belopp av 150 000 SEK och en för 100 000 SEK.
 • Leveranserna är schemalagda med 30 dagars mellanrum och betalningsvillkoren är 90 dagar.
 • Var 30:e dag levererar ni produkten och ABC Inc.betalar er enligt överenskommelse inom de 90 dagarna.

Det utestående beloppet finns representerat i grafen:

Forstä hur en kreditlimit fungerar

 

I detta fall kommer det utestående beloppet att vara 150 000 SEK i Januari, 300 000 SEK i Februari och 400 000 SEK i Mars. Det maximalt utestående beloppet är 400 000 SEK. Ni bör alltså ansöka om en kreditlimit på 400 000 SEK. Om det finns ytterligare order måste ni ansöka om det högre sammanlagda beloppet.

Ni bör överväga några saker när ni ansöker om en kreditlimit:

 • Betalar er kund regelbundet till er i tid? Om ni lägger till ytterligare obetalda fakturor så ökar det utestående beloppet. Din kreditlimit ska vara högre.
 • Har erat företag en regelbunden balans? Om era beställningar ökar vid speciella tillfällen så som högtider till exempelvis, kan ni behöva öka er kreditlimit och erat skydd när den tiden kommer.
 •  Är er försäljning regelbunden över året? Här är ett trick för att beräkna erat genomsnittliga utstående belopp per månad: [årlig försäljning / 360] x betalningsvillkor, eller [månadsförsäljning / 30] x betalningsvillkor

Exempel på en genomsnittlig utestående beräkning för en vanlig försäljning. Ni handlar med företaget ABC Inc. Er årsförsäljning till dem är 600 000 SEK, ni fakturerar regelbundet och era betalningsvillkor är 30 dagar. Efter ovanstående beräkning är ert genomsnittliga utestående belopp (600 000 /360) x 30 = 50 000 SEK.HUR ANSÖKER MAN OM EN KREDITLIMIT?

Ni kan ansöka om en limit via EOLIS. Läs vår guide: Hur man ansöker om en kreditlimit.

I många fall kommer vi att kunna godkänna limiten online omedelbart. Vi kommer att bekräfta limitens godkännande via e-post.
När ni mottagit ett kreditmeddelande avseende den limiten, vänligen kontrollera uppgifterna för att säkerställa att kunden är korrekt. Efter att vi har godkänt en limit, kan ni inte längre använda er av egen bedömning för denna specifika kund.

 

VAD HÄNDER OM VI DRAR TILLBAKA EN GODKÄND LIMIT?

När vi drar tillbaka en godkänd limit är det för att vi anser att risken har höjts för detta bolag. Reduceringen eller annulleringen av limiten gör att er försäkring försvinner.

Om ni har ett förlängt försäkringsskydd i ditt avtal, vanligtvis 30 dagar om inget annat är specificerat, kommer försäkringen vara förlängd lika länge. Ni kommmer vara försäkrade under dessa 30 dagar på samma villkor som när ni hade godkänd limit.

Det händer att vi reducerar eller annullerar limiter med kortare varsel beroende på vilken information vi fått tillgång till. Om och när det händer så kommer det stå noterat på erat kreditbesked.

Som leverantör av varor eller tjänster till företag, så är det viktigt att ni får betalt i tid. Det är därför av stor vikt att ni arbetar med företag som är pålitliga med en god betalningshistorik.

Innan ni påbörjar en ny affär med en ny kund, bör er första åtgärd vara att undersöka bolaget och att sedan ansöka om en kreditlimit hos oss. En kreditlimit är helt enkelt värdet av de utestående leveranser som vi när som helst kan försäkra mellan er och den framtida kunden. Exempelvis, ni vill försäkra era affärer värda 100 000 SEK.

Ni gör en ansökan om en kreditlimit, vi tar ett beslut om att godkänna full limit, avslå ansökan eller att vi försäkrar en del utav det belopp som ni har begärt.

 

ANSÖKA OM EN KREDIT LIMIT: STEG-FÖR-STEG
 

 1. Logga in i vårt onlinesystem EOLIS. Gå till Snabbmenyn > Kreditlimiter > Ansökan
 2. Sök efter er kund genom att ange företagets uppgifter i de relevanta fälten.

  - För att enklast identifiera företaget, använd er av företagets organisationsnummer. Namn och adress gör tyvärr inte alltid jobbet eftersom det finns flera företag med samma eller liknande registerade namn. Var även medvetna om att enbart ett VAT-nummer inte alltid är en pålitlig identifikation. I vissa fall är de inte offentligt tillgängliga, och i andra fall så kan olika bolag ha ett likadant nummer.

  - Om ett företags organisationsnummer inte finns tillgängligt, använd sökfunktionen och ange namn och adress samt all relevant information som ni har. Det kan inkludera:
      -    Fullständigt företagsnamn direkt följt av dess juridiska form (ex: ABC Company AB)
      -    Fullständig adress samt postnummer - i vissa länder kan även stater eller provins vara obligatoriskt.

  - Om ni fortfarande inte kan hitta er kund i listan, betyder det att verksamheten du letar efter kanske inte har upprättats ännu i vårt system. Vänligen skriv in så mycket relevant information som möjligt. Detta skulle kunna omfatta e-postadresser, ett företags registreringsnummer, namnen på styrelseledamöter / ägare och era
  kontakter samt företagets momsregistreringsnummer/VAT-nummer, om det har ett.
 3. Ange beloppet för er kreditlimitsansökan och kontrollera betalningsvillkoren.
 4. Bekräfta för att skicka in ansökan till oss elektroniskt.
 5. Vi kommer att återkomma till er med ett beslut. Ni kan se beslutet i EOLIS och ni kommer att få ett e-postmeddelande.

  - Om kunden redan finns i vårat system kommer ett beslut att kunna tas omgående.
  - Om vi behöver undersöka en ny verksamhet, kan det ta lite längre tid.

  Ni kan hålla koll på era obehandlade ansökningar i EOLIS under hela tiden.

 

 

HUR BEDÖMER VI ERA KUNDER?

De viktigaste källorna för att utröna en verksamhet finansiella styrka är dess årsredovisning, dess förvaltningsräkenskaper och dess historiska
betalningsförmåga. En del av det är offentlig information, medan andra delar kan inhämtas genom att vi har en dialog med befintliga leverantörer och på så vis få reda på icke offentlig information.

Med tillgång till en stor mängd nordiskt registrerad företagsdata håller vi oss uppdaterade på negativa betalningshändelser på företag om och när de inträffar. På samma sätt kan vi på internationella territorier kontrollera om rättssystemet har varit tvunget att agera för att verkställa betalning tidigare. Vi undersöker kunden med besök på plats, vi granskar information om betalningsprestationer och vi tar hänsyn till de allmänna ekonomiska förhållandena i det land där företaget är baserat. Genom att sätta samman all denna information får vi fram en riskprofil på respektive företag.

Er försäkringspremie är baserad på det uppskattade beloppet ni angav till oss för värdet av försäkringsbar försäljning under 12 månader.
Vid slutet av försäkringsperioden är det troligtvis så att det förutspådda beloppet och den faktiska försäkringsbara försäljningen visar två olika siffror. Via en omsättningsdeklaration redovisar ni det faktiska värdet av den försäkringsbara försäljningen, och vi använder sedan detta för att kunna beräkna den slutliga premien för föregående år.

 

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT?

I början av er försäkringsperiod fakturerar vi en premie baserad på den förväntade försäkringsbara försäljning under det kommande året. Men er faktiska försäljning kan bli mer eller mindre, beroende på hur verksamheten har utvecklats under perioden.

Om er försäljning är högre än förväntat, har vi försäkrat ett större värde än prognostiserat, och vi kommer att skicka en faktura för ytterligare premie. Om er försäljning är lägre, har vi försäkrat mindre än förväntat och kommer då att betala tillbaka en del av premien. Återbetalningen är begränsad till den minimipremie som anges i ert avtal. (vanligtvis 90% av förväntad premie).

EXEMPEL:
Om er förväntade försäkringsbara omsättning för nästa år är 200 000 000 SEK och er premiesats är 0,2%, så blir er premie 400 000 SEK. Och er minimipremie: 400 000 SEK x 90 % = 360 000 SEK.

Hur man fyller i sin omsättningsdeklaration

 

En omsättningsdeklaration är viktig för oss eftersom den hjälper oss att beräkna det verkliga värdet av er försäkring, så att ni betalar ett rimligt pris för er försäkring. På grund av detta måste vi få fullständiga deklarationer för att kunna fortsätta att godkänna kreditlimiter och reglera eventuella skadeanmälningar.


VEM MÅSTE FYLLA I EN OMSÄTTNINGSDEKLARATION?

I ert försäkringsavtal står det om ni behöver fylla i en omsättningsdeklartion och vi kommer att skicka en påminnelse när det är dags att deklarera. Alla företag måste inte göra en omsättningsdeklaration: Företag som har fast premie gör det till exempel inte. Det handlar i allmänhet om mindre företag som inte har internationella handel.


VAD MÅSTE JAG GÖRA?

Vid slutet av er försäkringsperiod kommer ni att få ett e-postmeddelande om att det är dags att fylla i er omsättningsdeklaration. Sista dagen för att skicka in er omsättningsdeklaration är 30 dagar efter att er försäkringsperiod har avslutats. Om omsättningsdeklaration ej inkommit äger Allianz Trade rätt att meddela att försäkringsskyd ej föreligger under dröjsmålet.

Formuläret är relativt enkelt, men det är viktigt att fylla i det korrekt med all nödvändig information.

Ni behöver bara ange den försäkringsbara omsättning som ni uppnått mot varje land ni gör affärer med. Försäkringsbar omsättning avser försäljning till samtliga era kunder som ni försäkrat. Ni ska inte inkludera oförsäkrade försäljningar, såsom försäljning till stat, kommun eller landsting.


VILKET INFORMATION SKALL JAG INFÖRA?

VÄRDET AV LEVERERADE VAROR OCH / ELLER TJÄNSTER
Detta ska vara den totala försäljning till alla företag för den period som visas på er omsättningsdeklaration. Det ska vara hela den försäkringsbara omsättningen med försäkrade kunder inklusive de medförsäkrade bolagens kunder. Ta inte hänsyn till kreditfakturor eller rabatter.

Notera att hela omsättningen mot kunden ligger till grund för premieberäkningen även om kreditlimiten varit delvis beviljad.

För det fall ert försäkringsavtal inkluderar villkor för ”egen bedömning av kund” tillkommer omsättningen för samtliga kunder som uppfyller villkoren för egen bedömning.

VALUTA
Ni ska skriva beloppen i den valuta som visas i deklarationen (Avtalsvaluta).

LÄNDER
Ni ska deklarera omsättningen för varje land som finns i ert avtal. Omvänt, lägg inte till länder som inte omfattas av ert avtal med oss.


VAD FÅR JAG INTE INKLUDERA?

FÖRSÄLJNING SOM INTE ÄR TÄCKT AV OSS
Det är all försäljning som inte faller under ert avtal; till exempel icke-kredit transaktioner, försäljning till ert dotterbolag eller intresseföretag, affärer med er lokala myndighet och försäljning till andra offentliga kunder (såvida vi inte uttryckligen har försäkrat dessa).

Ni kan även exkludera försäljningar till kunder där vi har slagit av kreditlimiter eller dragit tillbaka vår försäkring för den specifika kunden.

Moms ska inte inkluderas om det inte specifikt omfattas i ert avtal, och ni kan utelämna försäljningen som är säkerställd med en bekräftad oåterkallelig kredit.

Om er försäkring inte omfattar skydd för politisk risk, kan ni även utelämna obekräftad oåterkallelig kreditaffär.

 

VANLIGA MISSTAG

Vi gör alla misstag, och fastän vi gjort stora ansträngningar för att göra vår omsättningsdeklaration så enkel som möjligt, finns det alltid en marginal för fel.
För att hjälpa er att undvika misstag, är här en lista över de vanligaste felen vi ser i returnerade formulär:

DEN FELAKTIGA OMSÄTTNINGEN
Förmodligen det vanligaste felet vi ser är när den totala omsättningen redovisas istället för den försäkringsbara omsättningen. Kom ihåg att er deklaration endast ska omfatta försäljning som är täckt av ert avtal.

MISSADE SIFFROR
När ni fyller i deklarationen, kontrollera att ni inte har lagt till en extra nolla på den försäkringsbara omsättning.

MEDFÖRSÄKRADE
Om ert försäkringsavtal inkluderar medförsäkrade bolag inom EU (men utanför Sverige) måste ni dela upp er omsättning och deklarera medförsäkrade separat. Först deklarerar ni total försäkringsbara omsättningen inklusive medförsäkrade, därefter deklarerar ni varje medförsäkrad separat. Anledning till detta är då IPT (Insurance Premium Tax) ska bli kalkylerat korrekt.

LÄNDER
Inkludera endast länder som är godkända i ert avtal.

Om ni behöver hjälp kan ni kontakta er angivna kontaktperson eller ringa till oss (08.15 – 16.45)
+46 8 555 13 600
Det händer att vi gör misstag då och då. Vi skulle verkligen vilja höra om det, så ge oss gärna feedback på vår feedbacksida.
Hjälp oss att bli bättre
Ni kan alltid kontakta oss via vårt kontaktformulär. Vi strävar efter att ge er ett svar så snart som möjligt.
Använd vårt kontaktformulär