Om er kund går i konkurs eller rekonstruktion så ska ni skicka in ert försäkringsärende omgående.

Om ert ärende handläggs av Euler Hermes Inkasso behöver ni inte göra någonting, vår Inkassoavdelning skickar ärendet vidare till skadeavdelningen för vidare handläggning.
Visste ni att den vanligaste anledningen till att ett skadeärende slås av är för att det är inskickat försent. Vi vill inte att detta ska hända er och därför är det väldigt viktigt att ni anmäler ärendet till oss i tid enligt era villkor i försäkringsavtalet.

Anmälningsperioder/Skadedatum
Era anmälningsperioder beror på vad för typ av försäkringsfall ärendet avser – försenad betalning, dvs när er köpare fortfarande är aktiv men inte har betalat, eller er kund har gått i konkurs/rekonstruktion.

Försenad betalning: Skadedatum inträffar 180 från äldsta förfallodagen, eller 90 dagar från att er MEP har löpt ut vilket är senare.

Konkurs/rekonstruktion: Skadedatum inträffar samma datum som konkurs/rekonstruktionen inträffar, sänd oss ärendet så fort ni får informationen om att er kund har gått i konkurs/rekonstruktion.

Vänligen kontrollera era försäkringsvillkor för den exakta anmälningsperioden samt när skadedatum inträffar.

Fyll i formuläret, skriv under och datera det.

Bifoga formuläret till ett e-mail samt bifoga kompletterande information (kontoutdrag, fakturor, leveransbevis m.m.)

Skriv “Ny skada” samt dit företagsnamn och avtalsnummer i ämnesraden i mailet.


Skicka e-mailet till: claims-collections.se@allianz-trade.com

Vad är kommer härnäst?

  • Snart skickar vi en bekräftelse med ditt ärendenummer.
  • Om vi ber om mer dokumentation. Sänd denna fortast möjliga så vi snabbare kan hantera ert ärende när det är dags för reglering.

Om ni inte använder er av Euler Hermes Inkasso, följ nedan steg:

  1. Ladda ner skadeanmälningsblanketten - du finner den här
  2. Fyll i blanketten, signera och datera på sista sidan
  3. Bifoga blanketten i ett mail med documentation, Reskontralista, betalningshistorik, fordringsbekräftelse, information om indrivningsåtgärder. Skriv “Nytt skadeärende” samt ert företagsnamn och avtalsnummer i ämnesraden i mailet.
  4. Sänd mailet till claims-collections.se@allianz-trade.com

OM VI BER OM MER DOKUMENTATION
Sänd denna fortast möjliga så vi snabbare kan hantera ert ärende när det är dags för reglering.

Om vår kund har gått I konkurs?
Färdigställ ert skadeärende fortast möjliga för att reducerar risken att något blir försent inlämnat och att då att en eventuell ersättning inte kommer att betalas ut.

Behöver vi göra något efter att vi har anmält vårt skadeärende avseende en konkurs?
När vi har erhållit ert skadeärende så behöver ni inte göra något mer, vi kommer att kontakta er om något saknas till ärendet. Glöm inte att anmäla er fordran i konkursen, notera att om ni använder er av vårt inkasso så kan vi anmäla er fordran åt er. Om ni erhåller information från konkursförvaltaren vänligen meddela oss detta.

Det belopp vi betalar när ni anmäler en skada kallas ersättning. Våra försäkringar har ersättningsnivåer på mellan 60 % och 100 % av fordringsbeloppet. Skillnaderna beror på försäkringen ni valt, hur ni hanterar kreditvillkoren, statusen på er fordringsportfölj och premien ni önskar.  
Vårt mål att ersätta er inom 30 dagar efter godkänd skadeanmälan. Detsamma gäller exportförluster på grund av obestånd. Har exportförlusterna andra orsaker kan det ibland ta längre tid eftersom vi måste undersöka förhållandena i destinationslandet.   
Ja. Tack vare vår teknik kan vi ge er utmärkt service och fler samarbetsmöjligheter. Ni kan ansöka om kreditlimiter, anmäla en ny skada och följa upp handläggningen av aktuella skador med hjälp av vår onlinetjänst EOLIS, tillgänglig dygnet runt.  
Om ni behöver hjälp kan ni kontakta er angivna kontaktperson eller ringa till oss (08.15 – 16.45)
+46 8 555 13 600
Det händer att vi gör misstag då och då. Vi skulle verkligen vilja höra om det, så ge oss gärna feedback på vår feedbacksida.
Hjälp oss att bli bättre
Ni kan alltid kontakta oss via vårt kontaktformulär. Vi strävar efter att ge er ett svar så snart som möjligt.
Använd vårt kontaktformulär