Guide till en effektiv fakturering

Om du inte har koll på kassaflödet till ditt företag får det konsekvenser för alla delar av verksamheten. Kunder som betalar sina räkningar för sent eller inte alls kostar många företag dyrt och för vissa slutar det med att de måste bomma igen. Med bättre faktureringsrutiner kan du styra kassaflödet och utforma stabilare och mer förutsägbara processer.

I fem kapitel berättar vi det du behöver veta för att kunna ta full kontroll över faktureringsprocessen, undvika fel och minimera riskerna om du erbjuder kunderna att handla på faktura.

Rusta dig för att kunna skapa reell tillväxt genom bättre fakturering.

 

  • Hur du undviker fel vid faktureringen
  • Hur du kan utnyttja fakturorna bättre
  • När och hur du bör skicka betalningspåminnelser
  • Hur du upptäcker om en kund har svårigheter
  • Hur du försäkrar ditt företag mot stora förluster