Hur frigör jag kapital genom att minska osäkra lån?

Det är en enkel beräkning som många verksamheter fortfarande har svårt med: förhållandet mellan osäkra lån och eget kapital. Det är en nyckelindikator som era investerare, långivare och finansiärer - men också leverantörer - kommer att kontrollera. Det förhållandet avgör vilket stöd ni får av dem. Allt som kan göras för att förbättra det förhållandet kommer att kunna leda till bättre villkor och till friheten att tryggt bedriva verksamheten.

Att frigöra kapital genom att justera förhållandet är ett sätt att omedelbart ge planer och tillväxtstrategier en skjuts framåt. Ni kommer att kunna tacka ja till fler ordrar och ge era kunder bättre betalningsvillkor, vilket tryggar er position i konkurrensen och vid snabbare tillväxt. Det är därför värt att studera verksamheten för att hitta möjligheter att använda kapitalet mer effektivt.

En strategi för att förbättra förhållandet mellan osäkra lån och eget kapital är att öka säljmarginalerna och lönsamheten. Större marginaler tillför verksamheten ett större kassaflöde så länge kunder fortsätter att betala enligt samma tidsplan. Det kan vara svårt att höja priserna när konkurrensen är hård. Därför kan ett första steg vara att titta på säljmixen: kan man öka försäljningen av produkter med hög marginal? Eller kan man höja marginalerna genom ett större mervärde på hela utbudet?

En vanlig metod för att justera förhållandet är att minska lagret. Det kan verka intressant att bygga ut lagret vid ökad orderingång men det finns då en risk att resurserna minskar. Mer effektiva just-in-time-processer och mindre lager är att föredra.

Att hantera kundfordringar och betalningscykler är ett annat sätt att frigöra kapital. För vissa verksamheter är det också det den enklaste åtgärden. Med stramare processer för kredithantering förbättras också inkomstflödena. Minska de osäkra lånen och få betalt snabbare för att förbättra ekonomin och kanske även frigöra tid för viktiga uppgifter såsom verksamhetsstyrning- och utveckling. Vi har utvecklat SmartView för att hjälpa verksamheter att följa upp sådan avgörande information.

Ni kanske ensamma måste öka försäljningen eller minska lagret. När det handlar om hantering av kundfordringar kan vi bidra med decennier av erfarenhet, viktig information och ett utbud av tjänster för att stödja och bistå er framtida verksamhet.