Kredittforsikring hjelper svensk metallresirkuleringsselskap med å drive en bærekraftig virksomhet

Case study: Stena Metal International AB
September 2023

Stena Metal International AB er salgsselskapet til Stena Metall Group, som er et av Europas ledende gjenvinningsselskaper.

Selskapet ble stiftet i 1939 og har hovedkontor i Göteborg i Sverige. I dag driver Stena Metal også virksomhet i Norge, Danmark, Finland, Polen, Sveits, Tyskland, Italia og USA.

Stena Metal har kunder i de fleste bransjer verden over, blant annet innen produksjon, bilindustri, varehandel, energi, transport og logistikk samt flere kommuner.

Stena Metall-konsernet resirkulerer og foredler materialer fra en rekke sektorer i samfunnet, samt fra privatpersoner til bedrifter som driver innen produksjon, kjøretøy, detaljhandel, energi, logistikk og offentlig forvaltning mv.

Basert på innsamlet resirkulert materiale behandler Stena Metall resirkulert råstoff som Stena Metal International AB deretter selger til stål- og smelteverk og støperier over hele verden. Ved å erstatte jomfruelig materiale i stålproduksjon med resirkulert materiale, bidrar Stena Metall til et mer bærekraftig samfunn.

Økonomidirektør Erik Larsson forteller at målet til Stena Metal er å drive en virksomhet som bidrar til et mer bærekraftig samfunn. Kredittforsikring fra Allianz Trade spiller en viktig rolle i arbeidet med å oppnå dette målet.

"Stena Metal International AB hadde en omsetning på nærmere 14 milliarder forrige regnskapsår, og med enkelttransaksjoner på mange millioner står vi overfor en høy risiko i kreditteksponeringen. Stena Metal har en solid kredittpolicy, og det betyr at vi i prinsippet alltid må ha sikkerhet for et krav. Det er der Allianz Trade kommer inn i bildet", forteller Erik Larsson.

Sikkerhet i et marked med hurtige prisendringer

Stena Metal har brukt tjenester fra Allianz Trade i nesten 15 år. Samarbeidet gir det svenske resirkuleringsselskapet stabilitet og trygghet til å drive en bærekraftig virksomhet.

"Produktene våre selges i markeder med hurtige prisendringer, og det betyr at vi raskt kan komme til å trenge høyere kredittgrenser. Gjennom en god forståelse av virksomheten vår og et nært samarbeid kan vi ta raske avgjørelser", forteller Erik Larsson.

Evnen til å reagere raskt på endringer i markedet vil ifølge Erik Larsson være avgjørende i tiden som kommer, mens uvissheten og risikoen øker.

"Arbeid med betalingsbetingelser og kreditt blir en viktig brikke i puslespillet i kommende forretningssamtaler, og derfor føles det ekstra trygt å ha en solid samarbeidspartner som Allianz Trade. Det hjelper oss med å sikre pengene våre og den fremtidige lønnsomheten", sier Erik Larsson.