Hva er ansvaret vårt?

 • Det er ansvaret vårt å kontinuerlig overvåke kjøpernes økonomiske helse, inkludert å varsle deg i tilfelle en endring i statusen deres påvirker evnen vår til å dekke kjøperen. En viktig del av prosessen vår for å gjennomføre denne løpende analysen er å proaktivt søke opp kjøperne dine for å be om oppdaterte økonomitall – et trinn der vi ofte kan samarbeide med deg for å lykkes bedre.

 • Skadesløsholdelse av dekkede kjøpere – I tilfelle tap av gjeld på en av dine dekkede kjøpere, kan du sende inn et krav, og vi utbetaler det umiddelbart i henhold til vilkårene i avtalen/polisen din.

 • Gi deg rettidig og praktisk økonomisk kunnskap, strategisk prognose og markedsspesifikk analyse som kan hjelpe deg med dine strategiske forretningsbeslutninger.Hva er hovedansvarsområdene dine?

 • Sende inn forespørsler om kredittgrense og overvåke status i EOLIS.

 • Rapportere forfalte fordringer i EOLIS i henhold vilkårene i avtalen.

 • Fylle ut en omsetningserklæring for å oppgi forsikret omsetning på slutten av forsikringsåret i EOLIS.

 • I tilfelle et krav må kundene sende inn et kravskjema og alle medfølgende dokumenter innen fristen for innlevering av kravet.

 • Sørg for at du følger inkassopolicyen i ved forfall

 • Samarbeid med oss for å skaffe til veie oppdaterte regnskap – En viktig informasjonskilde som vi baserer våre beslutninger om kredittgrense fra, er den eksklusive informasjonen Allianz Trade mottar når vi kontakter kjøpere for å få oppdaterte regnskap. Våre kunders bidrag i dette arbeidet kan bidra til å forbedre vår gjensidige suksess. Vurder å gi din tillatelse til at vi kan oppgi firmaets navn til kjøperne når vi kontakter dem om finanser, da dette statistisk sett gjør det mer sannsynlig at de vil svare.  
Vår jobb er å samarbeide med deg for å beskytte virksomheten din og bistå i veksten av denne. Det betyr håndtering av dekningen og risikoeksponeringen din. Som del av denne prosessen, må du angi kredittgrenser. Hvordan fungerer dette?

For å bli dekket av polisen vår må du ha en gyldig kredittgrense på plass i forhold til hver enkelt kunde.

Finn ut mer nedenfor.

 

Angi kredittgrensen din

TRINN 1: FASTSLÅ MAKSIMAL KREDITT DU ØNSKER Å GI KUNDEN DIN.

Først må du beregne maksimalt utestående beløp. Dette er det høyeste beløpet som en kunde skylder for salg du har gjort til dem, og som ennå ikke er betalt.

La oss ta et eksempel: Du driver forretninger med ABC A/S.

 • Du har satt opp på tre leveringer: To på 150 000 kroner og en på 100 000 kroner.
 • Leveringene er satt opp med 30 dagers mellomrom, og betalingsvilkårene er 90 dager.
 • Med 30 dagers mellomrom leverer du og ABC A/S betaler deg i henhold til planen innen de 90 dagene.

  Utestående beløp vises i grafen.
Forstå kredittgrenser

 

I dette tilfellet blir utestående beløp på 150 000 i januar, 300 000 i februar og 400 000 i mars. Maksimalt utestående beløp blir på 400 000. Kredittgrensen din bør settes til 400 000. Ved flere ordrer, må du revurdere maksimalbeløpet.

Det er noen momenter du bør ta med når du angir kredittgrensen din:

 • Betaler kunden deg regelmessig og i tide?
  Hvis du legger til ekstra ubetalte fakturaer, øker det utestående beløpet. Kredittgrensen bør således være høyere.
 • Er forretningsdriften din syklisk?
  Hvis for eksempel bestillingene dine er høyere rundt juletider, kan det hende du må øke kredittgrensen og dekningen midlertidig.
 • Er salget ditt jevnt i løpet av året?
  Her er et triks for å beregne gjennomsnittlig utestående per måned: [årlig salg / 360] x betalingsbetingelser, eller [månedlig salg / 30] x betalingsbetingelser

Eksempel på gjennomsnittlig utestående beregning for vanlig salg. Du driver forretninger med ABC A/S. Det årlige salget ditt til dem er på 600 000, du fakturerer jevnlig og betalingsbetingelsene dine er 30 dager. Hvis vi følger den ovenstående utregningen, er det gjennomsnittlige utestående beløpet ditt (600 000 / 360) x 30 = 50 000.


Hvordan søke om godkjent kredittgrense

Du kan søke om en godkjent kredittgrense i EOLIS. Les guiden vår: Hvordan søke om kredittgrense.

I mange tilfeller godkjenner vi kredittgrensen på nett umiddelbart. Vi bekrefter kredittgrensen via e-post. Når du har mottatt godkjenning av kredittgrense, må du kontrollere detaljene for å sikre at kunden er riktig.

 

Hva skjer etter tilbaketrekking av en godkjent kredittgrense

Når vi trekker tilbake en godkjent kredittgrense, er det fordi vi anser risikoen som betydelig økt.

Tilbakekallingen effektueres og dekningen din opphører. Hvis du har en godkjent forsinket effektueringsperiode, som regel 30 dager med mindre annet er angitt, dekningen din opphører etter denne perioden. Du har dekning for eventuelle varer eller tjenester du har levert i forhold til den godkjente kredittgrensen (såfremt du har riktig berettigelse) i løpet av den forsinkede
effektueringsperioden.

Vi legger tidvis inn en kortere tilbaketrekkingsperiode, avhengig av informasjonen vi besitter. Når dette skjer, gis det beskjed på kredittgrensen under spesielle vilkår.

Når dekningen er trukket tilbake, kan du ikke lenger bruke den godkjente kredittgrensen, selv om du har riktig berettigelse.

Som leverandør av varer og tjenester til organisasjoner, er det viktig at du får betalt i tide. Det er derfor det er så viktig å sikre at du jobber med pålitelige bedrifter med god kreditthistorikk.

Før du går inn i en avtale med en ny kunde, bør det første du gjør, være å hente inn informasjon selv og deretter søke om en kredittgrense hos oss. En kredittgrense er simpelthen verdien av utestående salg som vi til enhver tid kan dekke mellom deg og den fremtidige kunden din.

For eksempel ønsker du kanskje dekning for fordringer i 100 000-kronersklassen. Du søker, og vi kommer tilbake med en avgjørelse om å innvilge fullstendig dekning, avslå dekningen eller gi en delvis dekning av beløpet du ba om.

 

Søke om kredittgrense: Trinn for trinn
 

 1. Logg inn i vår EOLIS-nettportal og gå til hurtigmenyen - Søk om grense
 2. Søk etter kunden din ved å legge inn firmadetaljene i de relevante feltene.

  - Bruk selskapsidentifikatoren for å identifisere kunden. Navn og adresser er ikke alltid like nyttig, da det finnes mange bedrifter med likt eller liknende registrerte handelsnavn. Merk at MVA-numre ikke alltid er pålitelige identifikatorer alene. I enkelte tilfeller er de ikke offentlig tilgjengelige, og i andre kan de være felles for mer enn én forretningsenhet.

  - Dersom en bedriftsidentifikator ikke er tilgjengelig, kan du søke på navn og adresse og deretter oppgi så mye nøyaktig informasjon du kan. Dette kan bestå av:
      -    Fullt bedriftsnavn på kunden, direkte etterfulgt av selskapsform (eks.: ABC Selskap A/S)
      -    Fullstendig adresse og postnummer – i enkelte land, stat eller provins kan også være påkrevd

  - Hvis du fortsatt ikke finner kunden din på listen, betyr det at bedriften du
  leter etter, ikke er satt opp i systemet vårt ennå. Vennligst oppgi så mye relevant informasjon som mulig. Dette kan omfatte e-postadresser, et registreringsnummer, navnene på styremedlemmer / eiere og kontaktene dine, samt selskapets MVA-nummer, hvis det har et.
 3. Angi beløp for kredittgrensen du søker om og betalingsvilkårene
 4. Bekreft for å sende søknaden tilbake til oss elektronisk
 5. Vi kommer tilbake med en avgjørelse. Du får se avgjørelsen i EOLIS og mottar en e-post i tillegg.

  - Dersom kunden allerede fantes i systemet vårt, tas avgjørelsen raskt.
  - Hvis vi må undersøke en ny bedrift, kan det ta litt lenger tid.

  Du kan følge med på forespørsler du har under behandling i EOLIS til enhver tid.

 

 

Hvordan vurderer vi dine kunder?

Hovedkildene til å fastslå en bedrifts finansielle styrke er årsoppgjør, generelle drift og historisk betalingsdyktighet. Noe av dette er offentlig informasjon, resten kan innhentes ved å få informasjon direkte fra kundene og ved å søke etter avtaler eller betalinger som er misligholdt.

Med tilgang til et omfattende register av nordiske bedriftsdata holder vi oss oppdaterte på negative selskapshendelser når de inntreffer. På samme måte kan vi sjekke om internasjonale rettssystemer har måttet involvere seg i misligholdte betalinger.

Vi møter din kunde med besøk på stedet, vi gjennomgår informasjon om betalingsdyktighet, og vi tar hensyn til de generelle økonomiske forholdene i landet der selskapet er basert. Ved å samle all denne informasjonen kan vi lage oss en risikoprofil.

Hvordan fylle ut omsetningserklæringen din

Forsikringspremien din baseres på estimatet du gir oss for verdien av salg som kan forsikres over 12 måneder.

På slutten av poliseperioden er det imidlertid sannsynlig at det forventede og det faktiske forsikringsbare salget ditt er to forskjellige tall. I en omsetningserklæring forteller du oss den virkelige verdien av ditt forsikringsbare salg, og vi bruker dette til å beregne den nøyaktige premien for fjoråret.


Hvorfor er det viktig?

I starten av polisen din belaster vi en premie basert på bedriftsforventningene dine for det kommende året. Det faktiske salget ditt kan bli høyere eller lavere, avhengig av hvordan bedriften har gått i løpet av den tiden.

Hvis salget er høyere enn forventet, har vi dekket større verdier enn forventet, og vi fakturerer en tilleggspremie. Hvis salget ditt er lavere, vil vi ha dekket mindre enn forventet og vil tilbakebetale en del av premien din, begrenset til minimumspremien spesifisert i poliseplanen din (vanligvis 90% av forventet premie).

Eksempel:
La oss si at forventningene dine for neste år ligger på 20 millioner, og forsikringspremien din er 0,2 %. Premien din utgjør altså 40 000. Minimumpremien din blir altså: 40 000 x 90 % = 36 000.

 

En omsetningserklæring er viktig, fordi den hjelper oss å beregne den virkelige verdien til polisen din, slik at du betaler en rettferdig pris for dekningen. På bakgrunn av dette må vi ha fullstendige utfylte erklæringen for å kunne fortsette å tilby kredittgrenser og avgjøre eventuelle krav.


Hvem må fylle ut en omsetningserklæring?


Polisen din fastslår om du må fylle ut et skjema, og vi sender deg en påminnelse når det er på tide å gjøre dette. Det er ikke alle bedrifter som må fylle ut en omsetningserklæring: Bedrifter med fast premie behøver f.eks. ikke dette. Dette er som regel mindre bedrifter som ikke handler internasjonalt.

 

Hva må jeg gjøre?

Mot slutten av poliseperioden får du et varsel på e-post som minner deg på at det er på tide å fylle ut omsetningserklæringen din. Frist for retur av omsetningserklæringen er 60 dager etter at poliseperioden er over. Polisen din står i fare dersom du ikke leverer inn erklæringene.

Skjemaet er relativt enkelt, men det er viktig å fylle det ordentlig ut med all nødvendig informasjon.

Du må bare angi den forsikrede omsetningen du har oppnådd i forhold til hvert land du gjør forretninger med. Forsikret omsetning henviser til salg som dekkes av premien din. Det er ikke nødvendig å ta med uforsikret salg, for eksempel godkjente midler i eller før levering, offentlige kontrakter eller bedrifter med organisasjoner vi ikke har dekket.

 

Hva slags informasjon skal jeg ta med?

VERDIEN PÅ VARER OG/ELLER TJENESTER SOM LEVERES
Denne informasjonen bør omfatte alle forretninger som utføres mellom datoene som vises på skjemaet ditt (inkludert datoene). Informasjonen bør bestå av hele den forsikringsbare omsetningen til din bedrift samt de selskaper som er medforsikret under polisen. Vennligst ikke reduser omsetningstallet ved å legge til kreditt, notaer eller rabatter, da vi i utgangspunktet skal dekke hele beløpet på den utsendte fakturaen.

VALUTA
Du må skrive inn beløpene i den valuta som vises på skjemaet.

LAND
Du må registrere omsetning for hvert land som er godkjent i polisen din. Og omvendt, ikke legg til land som ikke er dekket av polisen.

 

Hva skal jeg utelate - ikke ta med?

SALG SOM IKKE DEKKES AV OSS
Dette er salg som ikke faller under polisen din, f.eks. kontanttransaksjoner, salg til datterselskaper eller tilknyttede selskaper, forretninger med lokale myndigheter eller salg til andre offentlige kunder (med mindre vi uttrykkelig har dekket disse).

Du trenger heller ikke å ta med salg som er gjort til en forsikret kunde etter at dekningen er avvist eller kansellert.

MVA skal ikke tas med, med mindre det dekkes spesifikt av polisen din, og du kan utelate salg som er sikret med annen sikkerhets, som for eksempel gjeldsbrev.


Vanlige feil

Vi gjør alle feil, og selv om vi har lagt mye arbeid i å gjøre skjemaet vårt for omsetningserklæring så enkelt som mulig, er det alltid en feilmargin. For å hjelpe deg med å unngå feil, får du her er en liste over de vanligste feilene vi ser i skjemaer vi får i retur:

FEIL OMSETNINGSTYPE

Sannsynligvis er den vanligste feilen når totalomsetning oppgis i stedet for forsikret omsetning. Husk at omsetningserklæringen din bare bør inneholde salg dekket av polisen din.

MANGLENDE TALL

Når du fyller ut skjemaet må du kontrollere at du ikke har lagt til en null på den forsikringsbare omsetningen, eller glemt å skrive totalsalget på skjemaets siste side.

FLERE AVSNITT
Det kan hende du må fylle ut en omsetningserklæring som består av mer enn en del. For eksempel der du har oppgitt avdelinger i andre land. Ikke kopier informasjonen fra den første delen til den andre eller la den andre delen være tom (se ovenfor, "Hvilken informasjon skal jeg ta med").

LAND SOM IKKE OMFATTES
Ta bare med land som er godkjent i polisen din.

Hvis du trenger hjelp, kan du enten kontakte kontaktpersonen din eller ringe oss mandag-fredag kl 9.00-16-00
23 25 60 00
Det hender at vi gjør en feil innimellom. Vi vil veldig gjerne høre om det, så gi oss gjerne tilbakemeldinger på tilbakemeldingssiden vår.
Hjelp oss med å bli bedre
Du kan alltid kontakte oss via kontaktskjemaet vårt. Vi streber etter å gi deg et svar så fort som mulig.
Bruk skjemaet vårt