Veiledning for effektiv fakturering

Hvis det ikke er orden i pengestrømmen i bedriften din, kan det få konsekvenser for hele bedriften. Kunder som betaler for sent eller ikke i det hele tatt koster bedrifter dyrt, og for noen ender det med konkurs.

Med bedre fakturering kan du styre pengestrømmen og skape en mer stabil og forutsigbar prosess. I fem kapitler forteller vi hvordan du skaffer deg full kontroll over faktureringsprosessen, unngår feil og reduserer risikoene ved å yte kreditt til kundene dine.

Bli rustet til å skape reel vekst for bedriften din gjennom bedre fakturering.


 

  • Hvordan du unngår feil i faktureringen
  • Hvordan du bedre kan utnytte fakturaen
  • Når og hvordan du bør purre på betalingen
  • Hvordan du vet om en kunde er i vansker
  • Hvordan du forsikrer bedriften din mot store tap