AGENTREGISTER

Offentlig register for Allianz Trade i Norge i henhold til Lov av 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling.

JET SEAFOOD AS

 • Country Manager:

Eirik Talhaug

 • Organisasjonsnr.:

920 137 652

 • Etableringsadgang:       

Norge

 • Adgang til å yte tjenester:      

Norge

 • Tilsynsmyndighet:

Finanstilsynet

 • Nettside:

https://www.seafoodportal.com/


LARS KAVLI (KAVLI PROJECTS)

 • Organisasjonsnr.:

923 268 529

 • Etableringsadgang:                  

Norge

 • Adgang til å yte tjenester:

Norge

 • Tilsynsmyndighet:

Finanstilsynet


POWERZEEK AS

 • Country Manager:

Dag Karsten Lilletvedt

 • Organisasjonsnr.:

818 278 152 

 • Etableringsadgang:

Norge

 • Adgang til å yte tjenester:       

Norge

 • Tilsynsmyndighet:

Norge