Kredittforsikring har ett enkelt mål: å støtte bedriften din når en kunde ikke er i stand til å gjøre opp for seg.

Denne situasjonen kan oppstå når en kunde blir insolvent eller ikke betaler innenfor kontraktsbetingelsene (uteblitt betaling). Forsikringen erstatter normalt 90% av gjelden du skyldes. Du må ha handlet innenfor kredittgrensen vi gir deg for den aktuelle kunden. Finn ut mer om kredittgrenser her.

Forsikringspremien beregnes ut fra en rekke kriterier som bl.a. omsetning, sektor, kredittid, land dere handler med etc.

Premien er basert på en prosentandel av salget ditt, vanligvis utgjør dette 1 %. La oss tenke oss at salget ditt var 20 millioner i fjor, og du ønsker å dekke hele omsetningen, da vil premien være mindre enn 200 000.

Få en prisberegning på 1 minutt

Husk at premier går opp eller ned fra år til år. De påvirkes av tap du tidligere har hatt, risikoen i kundeporeteføljen, samt sektoren du jobber i. Dekning for politisk risiko, eller annen utvidet risiko, koster mer. Vi beregner uansett den beste prisen for din situasjonen, slik at disse faktorene og behovene dine tas i betraktning.

Utestående gjeld kan utgjøre 40 % eller mer av bedriftseiendeler. I enkelte tilfeller kan selv et tilfelle av manglende betaling ha store konsekvenser for kontantstrømmen din. Kostnaden for en virksomhet for manglende betaling kan være betydelig. Hvis du har en fortjenestemargin på 5 % og har et tab på 100 000, må du selge for 2 millioner for å gjøre opp for tapt fortjeneste.

I tillegg kan din finansielle posisjon svekkes av misligholdte lån på andre måter. For eksempel vil kontantstrømmen berøres, og du vil ha mindre kapasitet til investering. Banker og finansleverandører kan kreve høyere rente. Moralen til dine ansatte kan bli påvirket dersom de blir bekymret for deres fremtid i bedriften. Vurder disse konsekvensene og hva de kan koste når du tenker på verdien du vil få fra en kredittforsikring.

Ja. Med dekning for politisk risiko, vil uforutsette politiske hendelser som stopper betaling også være beskyttet. Typiske situasjoner kan være krig eller at lokale myndigheter kansellerer en kontrakt. Et annet eksempel er når en regjering innfører regler som hindrer at varer blir eksportert eller importert, eller når forskrifter hindrer bankoverføringer.

Hver bedrift kan dra nytte av god kredittstyring. Kredittforsikring er et av de viktigste verktøyene for det formålet. Hvis du selger med åpen kreditt til andre bedrifter, kan kredittforsikring gi mange fordeler. Selv om du handler på andre vilkår, har vi tjenester som kan støtte og styrke handelsaktiviteten din.

Vi har utformet en rekke tilbud for kredittforsikring for ulike typer forretninger og transaksjoner. Ta kontakt med oss ​​for å diskutere hva som passer best for deg.

Vår forsikring er utformet for bedrifter med salg på fra 10 million i året. Hvis salget ditt er lavere enn dette, kan det være at forsikringen vår ikke er det mest passende produktet for deg. Vi foreslår at du ser på andre måter du kan beskytte bedriften din på.

Mange bedrifter handler med de samme kundene i flere år, som tilsynelatende er godt finanisert. De tror at betaling av utestående er en selvfølge. Men selv de sterkeste bedrifter blir påvirket av konjukturer og uforutsette hendelser.

Det krever betydelig investering i datainnsamling å holde oversikt over kundenes økonomiske situasjon til enhver tid, samtidig vurdere risikoen for manglende betaling. Vi gjør den investeringen på dine vegne, og vi gjør analyser tilgjengelig for deg. Med kredittforsikring kan du handle med tillit gjennom – både nå og i framtiden.

Ja, vi har erfaring med å støtte langsiktige transaksjoner (for eksempel flerårige kontrakter). Ta kontakt med oss ​​og gi oss beskjed om hva du trenger. Vi gir deg gjerne anbefalinger.

Det er mange fordeler ved å handle med kredittforsikring. Hvis du nettopp har startet med kredittforsikring, kan det være nyttig å gjennomgå prosessene og prosedyrene dine slik at du får størst mulig verdi fra avtalen din. Vi kan også gi deg råd om god praksis. Her er noen eksempler på hva du kan gjøre.

  • Lær opp dine ansatte i bruken av systemene våre. Bruk informasjonen vår om kredittgrenser og vurderinger for å forbedre kredittkontrollen og kunne unngå katastrofale tap på grunn av misligholdte fakturaer.
  • Fremvis forbedret kreditthåndtering når du forhandler med långivere om å få bedre vilkår.
  • Bygg informasjonen vår inn i salgsplanleggingen din for å målrette mot de mest økonomisk attraktive potensielle kundene.
  • Når ​​du utvikler strategi- og forretningsplaner, identifiserer risikoene i nye markeder og nye muligheter med våre data.
  • Få tilgang til våre funksjoner og nettverk for gjeldsinndrivelse for å øke betalingshastigheten. ▪ Synkroniser prosessene dine med våre systemer og øk effektiviteten.
  • Styrk kontantstrømmen ved å forsikre fakturaer slik at du mottar erstatning for manglende betaling.
  • Forbedre din økonomistyring og rapportering for å finne ut hvor avkastningen kan forbedres.

Finn mer informasjon og ta kontakt