Kreditförsäkringar har ett enkelt syfte: stödja er verksamhet när en kund inte betalar.  

Det kan hända när kunden kommer på obestånd eller inte betalar enligt avtalade betalningsvillkor. Försäkringen ersätter upp till 90 % av er fordran, när ni har handlat inom kreditlimiten ni fått för den specifika kunden. Läs mer om kreditlimiter här.

Premien beräknas utifrån er verksamhet och sättet ni bedriver den. På så sätt kan vi säkerställa att ni får det bästa upplägget och servicen för er verksamhet men även en rimlig premie.

Kom ihåg att premier varierar från år till år. De påverkas av era tidigare förluster, era kunder och era branschförutsättningar. Det är dyrare att täcka både politiska och ekonomiska risker. Vi beräknar det bästa priset för era förutsättningar och tar därmed hänsyn till både de faktorerna och era behov.

Fordringar kan utgöra 40 % eller mer av ett företags tillgångar. Några få uteblivna betalningar kan allvarligt påverka kassaflödet. Kostnaden för uteblivna betalningar kan visa sig vara mycket hög. Har ni en vinstmarginal på 5 % och fordringar på 100 000 kommer ni att behöva sälja för 2 miljoner för att kompensera den uteblivna vinsten. 

Er ekonomiska ställning kan även försvagas på andra sätt av osäkra lån. T.ex. påverkas ert kassaflöde och ni får lägre investeringskapacitet. Banker och finansiärer kanske ger er högre ränta. Stämningen bland de anställda kan påverkas om de börjar oroa sig för sin framtid i verksamheten. Väg samman de effekterna och vad de kan kosta när ni funderar över vad en kreditförsäkring kan tillföra. 

Ja. Exportörer som oroar sig över politiska förhållanden kan också dra nytta av skydd mot uteblivna betalningar med direkt koppling till händelser i köparens land. Typiska situationer är bl.a. krig eller avtalsuppsägning av lokala myndigheter. Ett annat exempel är export- eller importstopp genom regeringsbeslut eller regelverk som hindrar valutaöverföringar. 

Alla verksamheter kan gynnas av en god kredithantering. I det avseendet är kreditförsäkringen ett av de viktigaste verktygen. Säljer ni på öppen kredit till andra verksamheter kan en kreditförsäkring innebära många fördelar. Även om ni gör affärer på andra villkor har vi tjänster som kan stödja och stärka er verksamhet.

Vi har utformat krediterbjudanden för olika typer av verksamheter. Kontakta oss gärna för att prata om den bästa lösningen för er.

Vår försäkring är anpassad för verksamheter med en försäljning från en miljon SEK per år. Är er försäljning lägre än så kanske vår försäkring inte är den bästa produkten för er. Vi föreslår att ni tar kontakt med ert försäkringsbolag eller er företagsbank. De kommer att kunna rekommendera andra typer av skydd.  

Många verksamheter har affärsrelationer med kunder de känt länge. De litar på att de får betalt. Men även de mest stabila affärsrelationer kan påverkas av konjunkturer och kommersiella trender. 

Det tar mycket tid att själv samla in data för att följa upp era kunders ekonomiska stabilitet och utvärdera riskerna för utebliven betalning. Vi gör det åt er för att ni ska slippa. Vår kreditförsäkring ger er tryggheten att bedriva din verksamhet under alla konjunkturfaser - både idag och imorgon.

Ja, vi har erfarenhet av att stödja transaktioner på längre sikt (t.ex. fleråriga avtal). Kontakta oss och beskriv era behov. Vi rekommenderar gärna lösningar för just ert behov.

En kreditförsäkring ger många fördelar. Är det första gången ni tecknar en kreditförsäkring kan det vara bra att se över era processer och rutiner för att få ut det mesta av den. Vi kan också hjälpa er att välja de bästa metoderna. Några exempel på vad ni kan göra:

  • Utbilda era anställda i att använda våra system. Använd vår information om kreditlimiter och grader för att förbättra kreditkontrollen och skydda er mot katastrofala förluster från osäkra fordringar.
  • Visa hur kvaliteten på era kundfordringar förbättrats när ni förhandlar med långivare - det kan ge er bättre villkor.
  • Använd vår information i er säljplanering för att sikta på nya kunder med den mest stabila ekonomin.  
  • Identifiera nya marknaders risker och möjligheter med hjälp av våra uppgifter när ni utarbetar strategier och affärsplaner.
  • Utnyttja våra inkassotjänster och och vårt nätverk för att påskynda betalningar.
  • Förbättra effektiviteten genom att anpassa era processer till våra system.  
  • Förstärk kassaflödet genom att försäkra fakturor och få ersättning vid utebliven betalning.
  • Utforma ekonomistyrningen och rapporteringen för att identifiera resultatförbättringar.